2023 m. gruodžio 3 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Nauja knyga: “Vilniaus senjorų žurnalistų klubas”

2018-01-30
 

Vytautas Žeimantas

 

 

LŽS Senjorų klubas 2018 metų pradžioje išleido knygą "Vilniaus senjorų žurnalistų klubas". Ją sudarė LŽS Tarybos narys, LŽS Senjorų klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys. 
"Bėga nė akimirką nesustodami metai. Ir prisiminimai vis dažniau gaubia mus. Šmėsteli darbai: pabaigti, įpusėti ir nebaigti, draugų sakyti žodžiai, veidai... Šiuo leidiniu norėta, kad senjorai susirastų vienas kitą, prisimintų darbus, galbūt neišsakytas mintis, pasveikintų kits kitą švenčių proga, pabendrautų. Būkim visada kartu: ir kai mums gera, ir kai mums sunku. O pridedamas kalendorius lemia gyventi iki 2100-ųjų... Esu dėkingas Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui, Senjorų klubo pirmininkui Ipolitui Skridlai, šio klubo tarybai už konsultacijas", - teigia Alfonsas Kairys įžandiniame žodyje "Sudarytojas - skaitytojui" .
Knygoje skelbiamas Senjorų žurnalistų klubo pirmininko
Ipolito Skridlos sktraipsnis "Gražios veiklos tąsa".
"Kūrybingų ir iniciatyvių žurnalistų Leopoldo Mykolaičio, Juozo Chlivickio, Birutės Kazakevičienės 1990 metais įsteigtas Žurnalistų senjorų klubas puoselėja ir toliau tęsia gražias jo veiklos tradicijas, - teigia Ipolitas Skridla. -Klubas jungia 120 narių. Visi jie aktyviai dalyvauja klubo veikloje. Čia vyksta įdomūs susitikimai su meno, kultūros veikėjais, Seimo nariais, žinomais visuomenės veikėjais, savivaldybių merais, atsakingais įvairių organizacijų atstovais. Senjorams patinka pažintinės išvykos į reikšmingas i r įdomias Lietuvos vietas, susitikimai su istorinio kultūrinio paveldo saugotojais.
Pastaruoju metu skiriame daugiau dėmesio pačių senjorų veiklai. Būdami garbaus amžiaus jie nepamišta žurnalistinės kūrybinės veiklos: leidžia knygas, rašo eilėraščius bei straipsnius aktualiomis gyvenimo temomis, rengia savo kūrybinių darbų parodas, lankosi užsienio šalyse. Nemažai senjorų žurnalistų yra Žurnalistų sąjungos skelbiamų kūrybinių konkursų laureatai, daugelis apdovanoti medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai" bei Žurnalistų sąjungos ir Žurnalistų senjorų klubo padėkos raštais.
Visi klubo nariai yra draugiški, tolerantiški. Klubo organizuojami renginiai yra laukiami ir aktyviai lankomi. Čia prie puodelio kavos aptariamos šių laikų aktualijos, pasakojami prisiminimai ir šmaikščios istorijos. Susirinkimus paįvairina ir praturtina meninės kultūrinės programos.
Esame dėkingi kolegai Alfonsui Kairiui už šio leidinio parengimą".
Knygoje paskelbtas ir šių eilučių autoriaus straipsnis "Lietuvos žurnalistų sąjungos senjorai iškilmingai paminėjo savo klubo 25-metį", kuris buvo paskelbtas laikraštyje "Lietuvos aidas" 2015 metų gruodžio 12 dieną.
"2015 metų gruodžio 2 dieną jaukioje Lietuvos Teatro sąjungos salėje įvyko iškilmingas LŽS Senjorų klubo 25-mečio minėjimas, j jį susirinko pilna salė senjorų žurnalistų ir daug kolegų iš kitų skyrių bei svečiai, - rašoma šiame straipsnyje. - Jį pradėjęs LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla pasveikino visus susirinkusius su jaunatvišku 25-mečio jubiliejumi. Geru žodžiu prisiminė Senjorų klubo įkūrėjus ir rėmėjus, ypač pirmąjį klubo pirmininką Leopoldą Mykolaitį ir ilgametį klubo pirmininką Stanislovą Pleskų."
Skelbiami LŽS Senjorų klubo įstatai, kurie buvo priimti visuotiniame narių susirinkime 2007 metų sausio 10 dieną ir papildyti 2015 metų spalio 13 dieną.
Skelbiama dabar veikiančios klubo Tarybos sudėtis: klubo pirmininkas Ipolitas Skridla; pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys; pirmininko pavaduotojas Vytautas Petras Vaitkus; Tarybos nariai: Jadvyga Godunavičienė, Gerda Gudjurgienė, Alfonsas Kairys, Gediminas Končius, Algirdas Matulevičius, Ipolitas Skridla, Albertas Vaidila, Vytautas Petras Vaitkus, ir Vytautas Žeimantas. Senjorų klubo garbės pirmininkai: Leopoldas Mykolaitis ir Stanislovas Pleskus.
Knygoje yra ir daugiau infomacinės medžiagos. Skelbimas Senjorų klubo narių sąrašas, nurodant jų gimimo datas ir telefonus. 
Yra narių, apdovanotų medalių "Už nuopelnus žurnalistikai", sąrašas. Jame skelbiama apdovanojimo data ir už ką įteiktas garbingiausias LŽS apdovanojimas.
Pateikiama informacija ir apie Lietuvos žurnalistų sąjungą, jos vadovus, Žurnalistų namus.
Knygoje gausu nuotraukų, iliustruojančių įdomią ir turiningą klubo veiklą. 
Knyga buvo išleista senjorų lėšomis. Leidinio rėmėjai: Goda Ferensienė, Alfonsas kairys, Gediminas Končius, Jeronimas Laucius, Ipolitas Skridla ir Vytautas Žeimantas.
Ją išleido leidykla "Trys žvaigždutės", kuriai vadovauja Senjorų klubo narys Jeronimas Laucius.
Tai antroji knyga apie LŽS Senjorų klubą. Pirmąją, pavadintą "Senjorai", 2009 metais išleido mūsų kolega Jonas Vėlyvis (1940-2014). Joje buvo pristatyti 138 klubo nariai.
Naujoji knyga bus oficialiai pristatyta artimiausiame LŽS Senjorų klubo narių susirinkime, kuris įvyks tardiciškai - pirmąjį mėnesio trečiadienį, vasario 7 dieną. Keisis tik susirinkimo laikas ir vieta - jis įvyks Signatarų namuose (Pilies g. Nr.26, Vilniuje. Renkamės prie Signatarų namų 13.00 val.) Istorinėje vietoje ne tik pristatysime naują knygą, bet ir paminėsime Lietuvos valstybės šimtmečio sukaktį, susipažinsime su Vasario - 16-osios Akto originalu, aptarsime kitus klubo reikalus, pabendrausime.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-01-30 10:23
 
 
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media