2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Senjorų ataskaitinis rinkiminis - darbingoje pakilioje nuotaikoje

2011-02-09
 
Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus. Vytauto Žeimanto nuotr.

Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus. Vytauto Žeimanto nuotr.

 

Vytautas Žeimantas

 

2011 vasario 9 diena. Senjorų klubo atskaitinis rinkiminis susirinkimas prasidėjo kaip įprasta - nuo apdovanojimų, kuriuos įteikė klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.

Su gražiu jubiliejumi buvo pasveikinta Daina Vaupšienė, kuri beveik trisdešimt metų išdirbo tuo metu labai populiariame dienraštyje „Vakarinės naujienos". Iki šiol prisimenu jos rašytus reportažus ir apybraižas apie garsius Lietuvos rašytojus, dailininkus, aktorius, šmaikščia plunksna sukurtus feljetonus ir humoreskas.

LŽS raštu už aktyvų darbą Senjorų klube buvo apdovanota Teodora Amelija Baranauskienė, kuri ilgus metus sėkmingai triūsė mūsų klubo valdyboje.

Už ilgametį darbą LŽS Taryboje buvo apdovanotas mūsų kolega Juozas Stasinas. Jis daug dirba ne tik mūsų sąjungoje, bet yra vienas iš aktyviausiu žurnalistų aplinkosaugininkų, Lietuvos gamtai, jos pažinimui ir apsaugai paskyręs praktiškai visą savo gyvenimą. Todėl ir jo veiklos rezultatai ryškus. Parašytos, sudarytos, redaguotos kelios dešimtys aplinkosauginių knygų, paskelbta keli šimtai straipsnių. J.Stasinas yra įvairių respublikinių premijų laureatas. Šiuo metu sėkmingai jau 20 metų (jubiliejus!) redaguoja ir leidžia laikraštį „Tėviškės gamta".

Prieš pradedant oficialią dalį, susirinkimo pirmininku vienbalsiai buvo išrinktas kolega Regimuntas Romualdas Mockus, kuris su šia užduotimi profesionaliai ir nuotaikingai susitvarkė.

Ataskaitinį pranešimą skaitęs klubo pirmininkas Stanislovas Plekus, turėjo ką pasakyti, nes klubo veikla buvo vystoma įvairiomis kryptimis: organizacine, kultūrinė, kūrybine, leidybine, turistine ir pan. Ir vystoma sėkmingai, produktyviai.
Jau dvidešimt metų, kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį, išskyrus vasaros mėnesius, Lietuvos teatro draugijos salėje vyksta klubo narių susitikimai. Klubo pirmininko S.Pleskaus dėka į juos kviečiami dalyvauti žinomi Lietuvos politikai, menininkai, kūrėjai, žurnalistai. Apie Lietuvos Seimo darbą, politinę šalies situaciją buvo kalbama susitikimuose su Seimo nariais Juliumi Veselka ir Artūru Zuoku. Apie mūsų sostinės aktualias šnekėjomės su Vilniaus vicemerais Gintautu Babravičiumi ir Romu Adomavičiumi. Įdomus pokalbiai apie Lietuvos istoriją, jos nušvietimą įvyko su daktaru Algimantu Liekiu ir 1941metų Birželio sukilimo dalyviu Aleksandru Bendinsku.

Klubo nariams labai rūpi ir nepalanki situacija, susidariusi mūsų žiniasklaidoje, atsirandantys nauji, deja, ne visuomet teigiami aspektai žurnalisto darbe, jo visuomeninio statuso kaita. Apie tai įvyko emocingos diskusijos, kuriose dalyvavo ir kolegos svečiai: BNS vyr. redaktorius Artūras Račas, „Verslo žinių" vyr. redaktorius Rolandas Barysas,
tuometinis LTR tarybos pirmininkas Gediminas Ilgūnas.

Rūpėjo mums ir socialinės aktualijos, žurnalistų socialinio draudimo problemos, pensininkų būtis, todėl į klubo narių susirinkimus buvo pakviesta SODROS vyr. specialistė Leonilija Perminienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingi darbuotojai Aušra Kanclerienė ir Vaidotas Kalinauskas.

Prasmingai buvo paminėtos ir kelios sukaktys: LŽS atsiskyrimo nuo TSRS žurnalistų sąjungos dvidešimtmetis, mūsų klubo veiklos dvidešimtmetis.

S.Pleskus ataskaitiniame pranešime pasidžiaugė ir daugelio klubo narių visuomeniniu, kūrybiniu aktyvumu. Kolegos produktyviai dalyvavo visuose LŽS oficialiuose renginiuose, kūrybiniuose konkursuose, protesto akcijose, pažintinėse išvykose.

Geru žodžiu buvo paminėtas kolega Jonas Vėlyvis, kurio dėka 2009 metais išėjo knyga „Senjorai", skirta klubo narių pristatymui. Tokia knyga, deja, negali pasigirti nei vienas kitas LŽS klubas ar susivienijimas.

Susirinkimą pasveikinęs LŽS primininkas D.Radzevičius, pasidžiaugė, kad yra gautos geros patalpos miesto centre, A.Smetonos gatvėje. Jas atremontavus, įvyks įkurtuvės. Naujose patalpose yra ir nemaža salė, kurioje bus galima rengti įvairius susitikimus.

Diskusijose kalbėjęs šių eilučių autorius pasiūlė išleisti naują knygą, skirtą žurnalistų - poetų kūrybai. Džiugu, kad iš karto dešimt kolegų pareiškė norą dalyvauti šiame projekte. Buvo nutarta pakviesti ir kitus LŽS narius - poetus į šios knygos bendraautorių būrį.

Po diskusijų prasidėjo rinkimai. Klubo pirmininku naujai dviejų metų kadencijai vienbalsiai buvo vėl išrinktas Stanislovas Pleskus. Jam jau šeštą kartą patikimos klubo vadovo pareigos. Kolega to tikrai nusipelnė. Beje, draugai tądien jį pasveikino ir dar kita proga - tądien sukako šešiasdešimt metų, kai S.Pleskus susituokė.

Į Senjorų klubo tarybą buvo išrinkti Jonas Arvasevičius, Vytautas Barauskas, Jadvyga Godunavičienė, Gerda Gudjurgienė, Algimantas Jazdauskas, Regimuntas Romualdas Mockus, Stanislovas Pleskus, Jonas Vėlyvis ir Vytautas Žeimantas.

Senjorų klubo pirmininkui pasiūlius, čia pat susirinkime, naujoji klubo taryba išsirinko pirmininko pavaduotojais J.Vėlyvį ir R.R.Mockų.

Susirinkimas, remdamasis LŽS Įstatais, išrinko savo atstovus i LŽS Tarybą. Jos nariais tapo Algimantas Degutis, Edmundas Juškys, Algimantas Jazdauskas, Danielius Mickevičius, Regimuntas Romualdas Mockus, Stanislovas Pleskus, Jolanta Geruta Sadeikienė, Jonas Vėlyvis ir Vytautas Žeimantas.

Susirinkimas buvo informuotas, kad Senjoru klubo taryba apsvarstė klubo atstovavimo LŽS Etikos komisijoje klausimą. Vietoje baigusio savo kadenciją komisijos nario Jono Vėlyvio į LŽS Etikos komisiją buvo nutarta deleguoti Algį Juozą Kustą.

Į klubą buvo priimtas naujas narys - Vytas Juozapas Urbonas, žinomas žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, daug metų dėstęs žurnalistikos disciplinas Vilniaus ir Klaipėdos universitetuose. Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus, Vytauto Žeimanto nuotr.

Susirinkimas baigėsi nuotaikinga vakarone.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-09-15 09:35
 
 
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media