2024 m. balandžio 16 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Koordinatoriams

*print*

Archyvas :: Konstitucijos egzamino testo atsakymai

2009-10-24
 

Konstitucijos egzaminas’ 2009

 

Testas teisininkams

Atsakymai

 

1.       Konstitucija įsigaliojo:

a)      1992-10-25;

b)      1992-11-27;

c)       1992-10-29;

d)      1992-11-02.

 

2.       Konstituciją sudaro šios dalys, išskyrus:

a)      Preambulė;

b)      Parengiamoji dalis;

c)       Dėstomoji dalis;

d)      Sudedamoji dalis.

 

3.       Konstitucijoje nustatyta valstybės sandaros forma:

a)      Regioninė;

b)      Respublikinė;

c)       Mišri;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

4.       1992 m. Konstituciją pasirašė:

a)      LR Atkuriamojo Seimo pirmininkas;

b)      LR Seimo pirmininkas;

c)       LR Aukščiausiosios tarybos pirmininkas;

d)      LR Prezidentas.

 

5.       Sistemiškai vertinant LR  Konstitucijos nuostatas, jos keitimo sąlygos:

a)      Vienodos  visiems straipsniams;

b)      Vienodos visiems  straipsnių skirsniams;

c)       Nevienodos straipsniams, bet vienodos straipsnių skirsniams;

d)      Nevienodos nei straipsniams, nei straipsnių skirsniams.

 

6.       Vadovaujantis LR Konstitucijos 147 str., ji negali būti keičiama:

a)      Olimpiados arba pasaulio krepšinio čempionato metu;

b)      Nepaprastosios ir ypatingos padėties metu;

c)       Nepaprastosios ar pavojingos  padėties metu;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

7.       Pagal LR Konstitucijos  10 str.  valstybės sienos keičiamos tarptautine sutartimi kai ją ratifikuoja:

a)      4/5 Seimo narių;

b)      3/5 Seimo narių;

c)       2/3 Seimo narių;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

8.       Konstitucijos 25; 26; 27 straipsniuose sistemiškai įtvirtintos minties, tikėjimo bei sąžinės laisvės pagal savo taikymo lygį yra:

a)      Santykinės;

b)      Absoliučios;

c)      Rekomendacinės;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

9.       Konstitucinė asmens nekaltumo prezumpcija asmens ir valstybės santykio požiūriu yra:

a)      Teisė – laisvė;

b)      Teisė – imunitetas;

c)       Teisė -  draudimas;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

10.   Pagal Konstitucijos 33 str.  peticijos teisė yra pripažįstama:

a)      Piliečiams;

b)      Asmenims;

c)      Lietuviams;

d)      Politikams.

 

11.   Remiantis Konstitucijos 41 str. nemokamas aukštasis mokslas garantuojamas:

a)      Gerai besimokantiems asmenims;

b)      Gerai besimokantiems piliečiams;

c)       Gerai besimokantiems lietuviams;

d)      Aktyviausiai rinkimuose dalyvaujantiems piliečiams.

 

12.   Pagal Konstitucijos 48 str. priverčiamuoju darbu nelaikomi šie atvejai, išskyrus:

a)      Įstatymu reguliuojamą nuteistųjų darbą;

b)      Valstybės tarnybą;

c)       Kariuomenės tarnybą;

d)      Alternatyviąją tarnybą.

 

13.   Vadovaujantis Konstitucijos 55 str., Seimo rinkimų sistema yra:

a)      Proporcinė;

b)      Mažoritarinė;

c)      Mišri;

d)      Kulinarinė.

 

14.   Konstitucijos 58 str. nurodo, jog LR Prezidentas negali skelbti neeilinių Seimo rinkimų, jeigu:

a)      iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai;

b)      po  Vyriausybės programos patvirtinimo nepraėjo 3 mėnesiai;

c)       po  Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai;

d)      Daugiau nei 1/5 visų Seimo narių yra daugiavaikių šeimų tėvai ar globėjai.

 

15.   Pagal Konstitucijos 72 str. pakartotinai Seimo apsvarstytą ir priimtą įstatymą Prezidentas privalo pasirašyti ir paskelbti per:

a)      3 dienas;

b)      5 dienas;

c)       7 dienas;

d)      10 dienų.

 

16.   Konstitucijos  74 str. nurodytų valstybės pareigūnų apkaltos proceso principus ir tvarką nustato:

a)      Konstitucija ir Baudžiamasis Kodeksas;

b)      Konstitucija ir Valstybės politikų elgesio kodeksas;

c)      Konstitucija ir Teismų įstatymas;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

17.   Pagal Konstitucijos 78 str. tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip:

a)      1 kadenciją;

b)      2 kadencijas;

c)      Kadencijų skaičius neribojamas;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

18.   Vadovaujantis Konstitucijos 89 str., Seimo pirmininkas laikinai eina Prezidento  pareigas, kai:

a)      Prezidentas laikinai išvyksta į užsienį;

b)      Prezidentas suserga;

c)      Prezidentas atsistatydina;

d)      Prezidentas miega.

 

19.   Vyriausybė, vykdydama savo veiklą pagal LR Konstitucijos 95 str. priima:

a)      Įstatymus;

b)      Nutarimus;

c)      Sprendimus;

d)      Potvarkius.

 

20.   Remiantis Konstitucijos 101 str., ministro ar Vyriausybės atsistatydinimą priima:

a)      Seimo pirmininkas;

b)      Prezidentas;

c)      Seimas;

d)      Konstitucinio teismo pirmininkas.

 

21.   Pagal Konstitucijos 105 str., Konstitucinis teismas nenagrinėja:

a)      Seimo priimtų teisės aktų konstitucingumo;

b)      Teismų priimtų teisės aktų konstitucingumo;

c)      Vyriausybės priimtų teisės aktų konstitucingumo;

d)      Prezidento priimtų teisės aktų konstitucingumo.

 

22.   Vadovaujantis Konstitucijos 112  str., specializuotų teismų pirmininkus skiria:

a)      Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu;

b)      Seimas Respublikos Prezidento teikimu;

c)      Respublikos Prezidentas;

d)      Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.

 

23.   Konstitucijos 119 str. Savivaldybių tarybų rinkimų pasyviąją teisę suteikia:

a)      Asmenims, sulaukusiems 18 metų;

b)      Asmenims , sulaukusiems 21 metų;

c)      Asmenims, sulaukusiems 25 metų;

d)      Nėra teisingo atsakymo.

 

24.   Remiantis Konstitucijos 123 str. aukštesniuose administraciniuose vienetuose valdymą organizuoja:

a)      Seimas;

b)      Vyriausybė;

c)       Prezidentas;

d)      Vyriausybė ir Prezidentas.

 

25.   Pagal Konstitucijos 127 str., mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato:

a)    Seimas;

b)    Vyriausybė;

c)     Prezidentas;

d)    Finansų ministras.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2009-10-24 12:32
 
 
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media