2024 m. gegužes 30 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

SPRENDIMAI

*print*

Dėl prašymo įvertinti publikaciją leidinyje anyksta.lt

2014-01-24
 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas A. Miškinis kreipėsi į LŽS Etikos komisiją su prašymu apginti žurnalistų terorizuojamą moterį. A. Miškinio prašymas grindžiamas Anykščių r. savivaldybės darbuotojos pagal darbo sutartį Virginijos Ros Garcia laišku, kurio autorė teigė, kad jos atžvilgiu vyksta neturintis precedento persekiojimas.

 

Prie skundo pridedama portalo anyksta.lt 2013-11-25 publikacija „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė". Šioje redakcinėje medžiagoje be kita ko nurodoma, kad Anykščių r. savivaldybės Komunikacijos skyriaus specialistė ryšiams su visuomene Virginija Ros Garcia atsisakė papasakoti „Anykštai" apie savo darbą, laisvalaikį, pomėgius bei šeimą. Redakcija publikacijoje padarė prielaidą, kad Savivaldybės komunikacijos specialistė turi ką slėpti ir ragino skaitytojus: „Jeigu ką nors tokio žinote apie šią ponią, siųskite informaciją „Anykštai" elektroniniu paštu (nurodytas adresas) arba skambinkite telefonu (nurodytas telefono numeris)".

 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidento A. Miškinio rašte ir jo cituojamame V. Ros Garcia laiške pabrėžiama, kad V. Ros Garcia ne valstybės tarnautoja - ne viešas asmuo. A. Miškinis „Anykštos" elgesį vadina terorizavimu, o V. Ros Garcia laiko tai susidorojimu ir jos asmens prilyginimu nusikaltėlei, apie kurią renkama informacija. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas A. Miškinis prašo LŽS Etikos komisijos iš esmės įvertinti pateiktą informaciją.

 

ŠALIŲ PAAIŠKINIMAI


Savo paaiškinime LŽS Etikos komisijai V. Ros Garcia nurodė, kad 2013-11-22 į ją elektroniniu laišku kreipėsi „Anykštos" žurnalistas A. Lingaitis, kuris, įpareigotas redakcijos vadovybės, prašė duoti interviu apie darbą, pomėgius, laisvalaikį, šeimą, politiką ir t. t., bei nurodė pageidaujamą susitikimo datą ir apytikslį laiką. V. Ros Garcia duoti interviu tą kartą atsisakė. Paaiškinime Komisijai V. Ros Garcia primena, kad turi teisę į privatumą ir teisę pačiai pasirinkti: kalbėtis apie asmeninį gyvenimą su žurnalistu ar ne.

 

Po V. Ros Garcia atsisakymo duoti interviu, „Anykšta" 2013-11-25 internete paskelbė publikaciją „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė".

 

„Anykštos" vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė 2013-11-29 paaiškinime LŽS Etikos komisijai nurodė, kad publikacijos „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė" paskelbimą nulėmė tai, jog: 1) interviu atsisakiusi duoti Anykščių r. savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė ryšiams su visuomene V. Ros Garcia yra viešas asmuo - Lietuvos socialdemokratų partijos Socialdemokratinės moterų sąjungos Anykščių klubo vadovė; 2) kitam Anykščių rajone leidžiamam laikraščiui „Šilelis" V. Ros Garcia apie save pasakojo; ji taip pat dalyvavo „Nykščių" radijo laidoje.

 

V. Šmigelskienė nurodo, kad kreipimąsi dėl interviu paskatino siekis patikrinti informaciją, susijusią su Savivaldybės komunikaciją tvarkančios ir viešame Anykščių rajono gyvenime besireiškiančios V. Ros Garcia reputacija.

 

V. Šmigelskienės teigimu, paskelbus publikaciją „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė", buvo gauta informacija, kuri paneigė abejones dėl V. Ros Garcia reputacijos, todėl 2013-11-26 minėta informacija iš portalo buvo pašalinta.

 

V. Ros Garcia 2013-12-10 papildomame paaiškinime Komisijai dėl „Anykštos" redaktorės G. Šmigelskienės išvardytų motyvų nurodė, kad nelaiko savęs viešuoju asmeniu, nes LSDP moterų klubo vadovės pareigos jos negarsino ir negarsina. V. Ros Garcia klubui vadovaujanti penkti metai, tačiau dėl šios savo veiklos žiniasklaidos dėmesio niekada nesulaukė. Aktyvioje politinėje veikloje ji nedalyvaujanti. Į rajono žiniasklaidos akiratį pateko nuo pirmos darbo Savivaldybėje dienos. V. Ros Garcia pabrėžia, kad skundo objektu visų pirma laiko galimai neteisėtą informacijos apie jos privatų gyvenimą rinkimą, kurio ėmėsi „Anykšta".

 

V. Ros Garcia taip pat mano, jog tai, kad davė interviu kitam laikraščiui apie savo darbą, nesuteikia teisės „Anykštai" kištis į jos privatų gyvenimą, rinkti informaciją apie jos pomėgius, laisvalaikį, šeimą.

 

MOTYVACIJA

 

Susipažinusi su Buitinių vartotojų sąjungos prezidento A. Miškinio skundu, portalo anyksta.lt publikacija, „Anykštos" vyr. redaktorės G. Šmigelskienės, Anykščių r. savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus specialistės ryšiams su visuomene V. Ros Garcia paaiškinimais ir kitais dokumentais, LŽS Etikos komisija atkreipia dėmesį į šias aplinkybes:

 

  • žurnalistams ir žiniasklaidai laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, o persekioti už kritiką yra draudžiama;
  • visuomeninėje ir politinėje veikloje dalyvaujančių asmenų asmeninės savybės, jų elgesys bei kai kurios privataus gyvenimo aplinkybės gali turėti reikšmės viešiesiems reikalams, todėl žiniasklaida gali be asmens sutikimo informuoti visuomenę apie tokio asmens privatų gyvenimą tokiu mastu, kokį to asmens asmeninės savybės, elgesys, kitos privataus gyvenimo aplinkybės gali turėti reikšmės viešiesiems reikalams ir dėl to skelbiama informacija turi visuomeninę reikšmę;
  • visuomeninėje ir politinėje veikloje dalyvaujantis asmuo negali nesitikėti didesnio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio; tokie asmenys paprastai vadinami viešaisiais asmenimis;
  • viešiesiems asmenims pirmiausia priskirtini asmenys, kurie dėl einamų pareigų ar savo darbo pobūdžio dalyvauja viešajame gyvenime. Tai - politikai, valstybės ir savivaldybių pareigūnai, visuomeninių organizacijų vadovai. Viešaisiais asmenimis gali būti laikomi ir kiti asmenys, jeigu jų veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams;
  • tačiau asmens pareigos ar dalyvavimas visuomeninėje veikloje savaime nėra laikytini būtinais ar pakankamais kriterijais, pagal kuriuos asmuo gali būti priskiriamas viešiesiems asmenims;
  • kiekvienu atveju, kai informacija apie privatų asmens gyvenimą skelbiama be asmens sutikimo, privalu pasverti visas aplinkybes, įvertinti, ar informacijos apie asmens privatų gyvenimą skelbimas be asmens sutikimo nepadarys jam žalos.

 

Teikdama pirmenybę ne formaliems dalykams, o faktinėms aplinkybėms, LŽS Etikos komisija mano, kad V. Ros Garcia, dirbanti Anykščių r. savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus specialiste ryšiams su visuomene, vadovaujanti LSDP Socialdemokratinės moterų sąjungos Anykščių klubui, dėl darbo pobūdžio bei visuomeninės veiklos masto neturi būti laikoma viešuoju asmeniu.

 

V. Ros Garcia atsisakymas duoti interviu apie savo pomėgius, šeimą, laisvalaikį neturi būti ginčijamas, nes tai įeina į privataus gyvenimo sritį ir neturi įtakos jos darbinei veiklai.

 

V. Ros Garcia atsisakymas duoti interviu „Anykštos" žurnalistui apie savo darbą nėra pagrįstas, atsisakymo motyvai laiške redakcijai nenurodyti. Neigiamas V. Ros Garcia atsakymas bendrauti su „Anykštos" redakcija tiek darbo, tiek kitais klausimais, nenurodant atsisakymo motyvų, buvo suprastas redakcijos ir žurnalisto kaip atsisakymas bendrauti su „Anykšta" bet kokiomis temomis. Šiuo atveju „Anykštos" interesas domėtis klausimais, susijusiais su V. Ros Garcia darbu Savivaldybėje, buvo pagrįstas. Tuo labiau, kad kitoms rajono žiniasklaidos priemonėms V. Ros Garcia informaciją apie darbą teikė.

 

Būdas, kuriuo „Anykštos" redakcija nusprendė įgyvendinti savo teisę rinkti informaciją po V. Ros Garcia atsisakymo, nėra tinkamas ir pateisinamas. Akivaizdžios būtinybės rinkti visą informaciją apie konkretų asmenį, o ne vien apie jo darbinę veiklą, nebuvo.

 

Tai, kad „Anykšta" jau kitą dieną pašalino iš portalo žinutę „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė", parodo redakcijos poziciją, tačiau nepaneigia tokios informacijos paskleidimo fakto.

 

IŠVADOS

 

LŽS Etikos komisijos nuomone, paskelbdama publikaciją „Specialistė ryšiams su visuomene - nepasiekiama kaip Anglijos karalienė", „Anykštos" redakcija pasirinko neetišką informacijos rinkimo būdą, kuris neatitinka Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str. nuostatų.

 

Viktoras Trofimišinas 

LŽS Etikos komisijos pirmininka

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-02-04 13:11
 
Share |
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media