2024 m. liepos 18 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Apie klubą

*print*

Lietuvos žurnalistų sąjungos LRT žurnalistų klubas įsikūrė 2007 metais. Tuomet į jį susibūrė 42 nacionalinio transliuotojo kūrybiniai darbuotojai, kurie kartu yra ir LRT kūrybinių darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Šiuo metu keliems klubo nariams išėjus į pensiją, kitiems pakeitus darbovietę klube yra 34 tikrieji nariai ir 1 narys-korespondentas.

 

Klubo pirmininkė Virginija Motiejūnienė - virmot@lrt.lt, mob. 8698 02116
Valdybos nariai: Regina Montvilienė, Roma Gabrienė
 


Lietuvos žurnalistų sąjungos LRT žurnalistų klubo nariai:


1. Algirdas Steponavičius
2. Alma Valantinienė
3. Birutė Šnarienė
4. Edita Vilčiauskienė
5. Irina Andrijanova
6. Izolda Keidošiūtė
7. Janina Stašauskienė
8. Jonas Ramelis
9. Juozas Šalkauskas
10. Leonidas Glušajevas
11. Lina Puošiūnienė
12. Nemira Poškienė
13. Nijolė Maslauskaitė
14. Nina Mackevič
15. Olegas Kurdiukovas
16. Ona Rastenytė
17. Regina Germanavičiūtė
18. Renata-Žaneta Daraškevičienė
19. Rima Breiner
20. Roma Gabrienė
21. Stasys Vitkus
22. Vida Morkevičienė
23. Vida Špokevičienė
24. Viktoras Paulavičius
25. Viktoras Snarskis
26. Violeta Melnikienė
27. Virginija Motiejūnienė
28. Birutė Paškevičienė
29. Regina Montvilienė
30. Svetlana Primudrova
31. Saulius Liauksminas
32. Šarūnas Poška
33. Diana Vipartienė - LŽS narė korespondentė
34. Algis Liutkevičius
35. Antanas Valiukevičius

 

 Žurnalistų namuose 2019 07 19 d. įvyko LŽS LRT žurnalistų skyrius susirinkimas 

Žurnalistų namuose 2019 metų liepos 19 dieną įvyko LŽS LRT žurnalistų skyrius susirinkimas. Jam pirmininkavo Virginija Motiejūnienė. Sekretorė - LŽS referentė Diana Keblerytė. Į susirinkimą buvo pakviestas LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.
Darbotvarkėje buvo keturi klausimai:
1. LRT skyriaus nuostatų tvirtinimas.
2. LRT skyriaus pirmininko ir valdybos rinkimai.
3. Dėl LRT skyriaus atstovo LŽS taryboje.
4. Diskusijos dėl LRT skyriaus veiklos.
Vienbalsiai buvo nutarta patvirtinti naujus skyriaus nuostatus ir pakeisti skyriaus pavadinimą į „LŽS LRT žurnalistų skyrių".
Nutarta LRT žurnalistų skyriaus pirmininke išrinkti Reginą Montvilienę.
Nutarta į LRT žurnalistų skyriaus valdybą išrinkti šiuos narius:
1. Alvydą Bajarūnaitę
2. Laimą Lingytę
3. Reginą Montvilienę
4. Virginiją Motiejūnienę
5. Ričardą Sartatavičių
6. Juozą Šalkauską
7. Henriką Vaitiekūną
Nutarta į LŽS tarybą deleguoti Virginiją Motiejūnienę.
Po rinkimų kolegos aptarė skyriaus veiklos gaires, artimiausius planus.

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media