2020 m. sausio 20 d., Pirmadienis

NŽKA narių sąrašas

*print*

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narių abėcėlinis sąrašas 

 

1. Egidijus Aleksandravičius
2. Antanas Andrijonas
3. Audrys Antanaitis
4. Aurelija Arlauskienė
5. Janina Bačiliūnaitė-Ostermaier
6. Tatjana Baltušnikienė
7. Violeta Baublienė
8. Jolanta Beniušytė
9. Inga Berulienė
10. Daiva Budrienė
11. Antanas Budrys
12. Marijus Bagdonavičius
13. Vladimiras Beresniovas
14. Alfonsas Čepauskas
15. Daiva Červokienė
16. Ginas Dabašinskas
17. Kęstutis Demskis
18. Perpetua Dumšienė
19. Juozas Elekšis
20. Jonas Endrijaitis
21. Birutė Garbaravičienė
22. Rimgaudas Valentinas Graibus
23. Virginija Grigaliūnienė
24. Laimonas Inis
25. Jonas Anupras Jackevičius
26. Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė
27. Audronė Jankuvienė (2019 m. tapusi Seimo nare, sustabdė savo narystę NŽKA)
28. Loreta Jastramskienė
29. Algimantas Jasulaitis
30. Algimantas Jazdauskas
31. Danutė Jokubėnienė
32. Laimutė Jonušienė
33. Liuda Jonušienė
34. Virgilijus Juodakis
35. Eglė Monika Juozapavičiūtė
36. Edmundas Juškys
37. Laisvūnas Karvelis
38. Zita Katkienė
39. Kostas Kaukas
40. Zinas Jonas Kazėnas
41. Kazys Kilčiauskas
42. Sigitas Povilas Krivickas
43. Juozas Kundrotas
44. Vytautas Kvietkauskas

45. Vaiva Monika Lanskoronskytė - Stanienė
46. Povilas Lapeikis
47. Jeronimas Laucius
48. Jonas Laurinavičius
49. Justinas Lingys
50. Laima Lingytė
51. Stasys Lipskis
52. Vidmantas Mačiulis
53. Jolanta Mažylė
54. Arūnas Milašius
55. Vitalija Morkūnienė
55. Virginija Motiejūnienė
57. Audronė Nugaraitė
58. Petras Naraškevičius
59. Aleksandras Ostašenkovas
60. Stasys Paškevičius
61. Evaldas Petrauskas
62. Raimondas Polis
63. Kazimieras Pūras
64. Kazys Račkauskas
65. Dainius Radzevičius
66. Bronius Raguotis
67. Svajūnas Sabaliauskas
68. Ramunė Sakalauskaitė
69. Indrė Sesartė
70. Česlovas Skaržinskas
71. Gediminas Skvarnavičius
72. Kristina Stalnionytė
73. Ignas Stanys
74. Sigitas Stasaitis
75. Jonas Staselis
76. Juozas Stasinas
77. Adolfas Strakšys
78. Gražina Sviderskytė
79. Teresė Staniulytė
80. Gerimantas Statinis
81. Kazimieras Šiaulys
82. Domijonas Šniukas
83. Albertas Švenčionis
84. Jonas Laimonas Tapinas
85. Viktoras Trofimišinas
86. Juozapas Vytas Urbonas
87. Albertas Vaidila
88. Ramutė Aldona Vaitiekūnaitė
89. Regina Valevičienė
90. Vidmantas Valiušaitis
91. Laimutė Vasiliauskaitė
92. Aida Vėželienė
93. Rita Žadeikytė
94. Aldona Žemaitytė-Petrauskienė
95. Vytautas Žeimantas
96. Algimantas Žižiūnas
97. Algirdas Žvinakevičius  

 

Mirę NŽKA nariai:

                                     Mirties data

Algis Juozas Kusta            2019 05 10

Birutė Ona Boreišienė       2018 04 30

Vidas Dulkė                     2017 09 24

Stanislovas Feliksas Mačianskas 2017 05 08  

Algimantas Degutis           2017 04 29 

Gintautas Iešmantas         2016 09 04

Vytautas Kaltenis             2016 04 29

Osvaldas Aleksa               2015 11 14

Stanislovas Pleskus          2015 07 21

Vytautas Barauskas          2015 03 22

Bronius Slavinskas           2014 09 19

Jonas Vėlyvis                   2014 09 09

Filomena Taunytė             2013 06 28

Aloyzas Urbonas              2013 01 05

Adolfas  Uža                    2013 03 30

Aldona Svirbutavičiūtė      2013 01 23

Albertas Laurinčiukas        2012 01 08

Skirmantas Jonas Valiulis  2011 01 28

Stasys Arnašius                2011 11 06

Ramutis Romas Masteika    2009

Antanas Mačianskas           2007 04 09

 

 2020 metams NŽKA nario metinis mokestis - 15 eurų.

 

Parengė Vytautas Žeimantas

 

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media