2018 m. birželio 24 d., Sekmadienis

NŽKA narių sąrašas

*print*

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narių abėcėlinis sąrašas 

 

                                                                         Gimimo data

 

Egidijus Aleksandravičius                       1956 11 21

Antanas Andrijonas                                1951 07 20

Audrys Antanaitis                                   1959 04 10

Aurelija Arlauskienė                               1959 03 18

       

Janina Bačiliūnaitė-Ostermaier               1952 02 10

Tatjana Baltušnikienė                             1948 02 25

Jolanta Beniušytė                                    1967 07 01

Inga Berulienė                                        1967 07 17

Birutė Boreišienė                                     1928 05 24

Daiva Budrienė                                        1959 01 09

Marijus Bagdonavičius                             1965 07 20

Vladimiras Beresniovas                           1948 12 13

 

Alfonsas Čepauskas                                1929 03 18

Daiva Červokienė                                    1963 03 12

 

Ginas Dabašinskas                                   1963 07 25

Kęstutis Demskis                                     1932 02 20

Perpetua Dumšienė                                  1948 03 06

 

Juozas Elekšis                                          1931 07 29

 

Birutė Garbaravičienė                               1958 09 03

Rimgaudas Valentinas Graibus                 1939 05 21

Virginija Grigaliūnienė                              1964 07 28

 

Laimonas Inis                                           1938 04 01

 

Jonas Anupras Jackevičius                        1937 05 02

Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė                   1926 10 17

Audronė Jankuvienė                                  1960 04 14

Loreta Jastramskienė                                1963 08 15

Algimantas Jasulaitis                                 1949 03 05

Algimantas Jazdauskas                              1936 01 06    

Danutė Jokubėnienė                                  1951 08 09

Laimutė Jonušienė                                     1939 01 30

Liuda Jonušienė                                         1956 02 27

Virgilijus Juodakis                                      1934 05 12

Eglė Monika Juozapavičiūtė                        1962 10 01

Edmundas Juškys                                        1932 01 04

 

Laisvūnas Karvelis                                      1965 08 05

Zita Katkienė                                              1960 06 18

Kostas Kaukas                                            1928 01 28

Zinas Jonas Kazėnas                                   1936 06 17

Kazys Kilčiauskas                                        1932 12 26

Sigitas Povilas Krivickas                              1938 07 29

Juozas Kundrotas                                        1934 02 02

Algis Juozas Kusta                                       1942 10 09

 

Vaiva Monika Lanskoronskytė - Stanienė     1990 09 28

Povilas Lapeikis                                           1940 02 15

Jeronimas Laucius                                       1946 01 01

Jonas Laurinavičius                                     1938 07 07

Justinas Lingys                                            1960 06 04

Laima Lingytė                                              1954 04 02

Stasys Lipskis                                              1941 07 11

 

Stanislovas Feliksas Mačianskas                  1935 07 28

Vidmantas Mačiulis                                      1946 01 18

Jolanta Mažylė                                             1960 08 11

Arūnas Milašius                                            1971 09 14

Vitalija Morkūnienė                                      1955 01 26

Virginija Motiejūnienė                                  1952 12 25

 

Petras Naraškevičius                                    1940 02 24

 

Aleksandras Ostašenkovas                           1951 07 07

 

Stasys Paškevičius                                       1950 05 26

Evaldas Petrauskas                                      1971 05 06

Raimondas Polis                                           1953 04 17

Kazimieras Pūras                                         1926 03 28

 

Kazys Račkauskas                                        1935 10 21

Dainius Radzevičius                                     1976 10 25

Bronius Raguotis                                         1929 09 18

 

Svajūnas Sabaliauskas                                1973 07 31

Ramunė Sakalauskaitė                                1969 07 24

Česlovas Skaržinskas                                   1956 06 20      

Gediminas Skvarnavičius                             1933 05 15

Kristina Stalnionytė                                     1976 07 01

Ignas Stanys                                                1988 07 11

Sigitas Stasaitis                                           1963 08 22

Jonas Staselis                                              1972 06 11

Juozas Stasinas                                           1938 08 25

Adolfas Strakšys                                          1937 04 25

Gražina Sviderskytė                                     1973 03 22

Gerimantas Statinis                                     1960 08 15

 

Kazimieras Šiaulys                                       1944 10 30

Domijonas Šniukas                                      1932 09 27

Albertas Švenčionis                                     1955 10 14

 

Jonas Laimonas Tapinas                              1944 06 06

Viktoras Trofimišinas                                   1969 02 08

 

Juozapas Vytas Urbonas                              1939 12 06

 

Albertas Vaidila                                           1944 03 23

Ramutė Aldona Vaitiekūnaitė                      1942 01 23

Regina Valevičienė                                      1931 04 27

Vidmantas Valiušaitis                                  1956 09 18

Laimutė Vasiliauskaitė                                1958 03 26

Aida Vėželienė                                             1968 07 14

 

Rita Žadeikytė                                              1968 12 29

Aldona Žemaitytė-Petrauskienė                   1945 07 31

Vytautas Žeimantas                                     1944 12 13

Algimantas Žižiūnas                                     1940 01 10

Algirdas Žvinakevičius                                 1955 04 18

iš viso 94 nariai

 

Mirę NŽKA nariai:

                                     Mirties data

Vidas Dulkė                     2017 09 24  

Algimantas Degutis           2017 04 29 

Gintautas Iešmantas         2016 09 04

Vytautas Kaltenis             2016 04 29

Osvaldas Aleksa               2015 11 14

Stanislovas Pleskus          2015 07 21

Vytautas Barauskas          2015 03 22

Bronius Slavinskas           2014 09 19

Jonas Vėlyvis                   2014 09 09

Filomena Taunytė             2013 06 28

Aloyzas Urbonas              2013 01 05

Adolfas  Uža                    2013 03 30

Aldona Svirbutavičiūtė      2013 01 23

Albertas Laurinčiukas        2012 01 08

Skirmantas Jonas Valiulis  2011 01 28

Stasys Arnašius                2011 11 06

Ramutis Romas Masteika    2009

Antanas Mačianskas           2007 04 09

 

Parengė Vytautas Žeimantas

 

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media