2020 m. spalio 26 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

NŽKA narių sąrašas

*print*

Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narių abėcėlinis sąrašas 

 

Egidijus Aleksandravičius
Antanas Andrijonas
Audrys Antanaitis
Aurelija Arlauskienė

Janina Bačiliūnaitė-Ostermaier
Tatjana Baltušnikienė
Violeta Baublienė
Jolanta Beniušytė
Inga Berulienė
Daiva Budrienė
Antanas Budrys
Marijus Bagdonavičius
Vladimiras Beresniovas

Alfonsas Čepauskas
Daiva Červokienė

Ginas Dabašinskas
Kęstutis Demskis
Perpetua Dumšienė

Juozas Elekšis

Jonas Endrijaitis

Birutė Garbaravičienė
Rimgaudas Valentinas Graibus
Virginija Grigaliūnienė

Laimonas Inis

Jonas Anupras Jackevičius
Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė
Audronė Jankuvienė (2019 m. tapusi Seimo nare, sustabdė savo narystę NŽKA)
Loreta Jastramskienė
Algimantas Jasulaitis
Algimantas Jazdauskas
Danutė Jokubėnienė
Laimutė Jonušienė
Liuda Jonušienė
Virgilijus Juodakis
Eglė Monika Juozapavičiūtė
Laisvūnas Karvelis 

Zita Katkienė
Kostas Kaukas
Kazys Kilčiauskas
Sigitas Povilas Krivickas
Juozas Kundrotas
Vytautas Kvietkauskas

Vaiva Monika Lanskoronskytė - Stanienė

Povilas Lapeikis
Jeronimas Laucius
Jonas Laurinavičius
Justinas Lingys
Laima Lingytė
Stasys Lipskis

Vidmantas Mačiulis
Jolanta Mažylė
Arūnas Milašius
Vitalija Morkūnienė
Virginija Motiejūnienė

Audronė Nugaraitė
Aleksandras Ostašenkovas

Stasys Paškevičius
Evaldas Petrauskas
Raimondas Polis
Kazimieras Pūras

Kazys Račkauskas
Dainius Radzevičius
Bronius Raguotis

Svajūnas Sabaliauskas
Ramunė Sakalauskaitė
Indrė Sesartė
Česlovas Skaržinskas
Gediminas Skvarnavičius
Kristina Stalnionytė
Ignas Stanys
Sigitas Stasaitis
Jonas Staselis
Juozas Stasinas
Adolfas Strakšys
Gražina Sviderskytė
Teresė Staniulytė
Gerimantas Statinis

Kazimieras Šiaulys
Domijonas Šniukas
Albertas Švenčionis

Jonas Laimonas Tapinas
Viktoras Trofimišinas

Juozapas Vytas Urbonas

Albertas Vaidila
Ramutė Aldona Vaitiekūnaitė
Regina Valevičienė
Vidmantas Valiušaitis
Laimutė Vasiliauskaitė
Aida Vėželienė

Rita Žadeikytė
Aldona Žemaitytė-Petrauskienė
Vytautas Žeimantas
Algimantas Žižiūnas
Algirdas Žvinakevičius  

 

Viso 96 nariai 

 

Mirę NŽKA nariai:

                                     Mirties data

Edmundas Juškys            2020 03 15 

Petras Naraškevičius        2020 02 16  

Zinas Jonas Kazėnas        2019 12 27

Algis Juozas Kusta            2019 05 10

Birutė Ona Boreišienė       2018 04 30

Vidas Dulkė                     2017 09 24

Stanislovas Feliksas Mačianskas 2017 05 08  

Algimantas Degutis           2017 04 29 

Gintautas Iešmantas         2016 09 04

Vytautas Kaltenis             2016 04 29

Osvaldas Aleksa               2015 11 14

Stanislovas Pleskus          2015 07 21

Vytautas Barauskas          2015 03 22

Bronius Slavinskas           2014 09 19

Jonas Vėlyvis                   2014 09 09

Filomena Taunytė             2013 06 28

Aloyzas Urbonas              2013 01 05

Adolfas  Uža                    2013 03 30

Aldona Svirbutavičiūtė      2013 01 23

Albertas Laurinčiukas        2012 01 08

Skirmantas Jonas Valiulis  2011 01 28

Stasys Arnašius                2011 11 06

Ramutis Romas Masteika    2009

Antanas Mačianskas           2007 04 09

 

 2020 metams NŽKA nario metinis mokestis - 15 eurų.

 

Parengė Vytautas Žeimantas

 

 

 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media