2024 m. liepos 18 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Apdovanotųjų medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" sąrašas (chronologine tvarka)

*print*
 

Apdovanotųjų  medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai" sąrašas

(Chronologine tvarka)

 

 

2006 11 24            Stefa Gedgaudienė - Už didelį asmeninį indėlį skatinant kokybinę ir profesionalią žurnalistiką bei pastangas ugdant būsimus žurnalistikos profesionalus.

2006 12 01            Arne Konig -            Už Europos žurnalistų federacijos indėlį stiprinant žurnalistų solidarumą bei paramą Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklai ir jos narių teisių stiprinimui.

2007 05 10            Laimonas Tapinas - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Skirmantas Pabedinskas  - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Virgilijus Juodakis - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Danielius Mickevičius - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Teklė Mačiulienė - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Domijonas Šniukas - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2007 05 10            Stanislovas Pleskus - už asmeninį indėlį stiprinant profesionalią žurnalistiką ir žurnalistų bendruomenę.

2008 03 05            Jūra Marija Baužytė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 03 05            Elena Sliesoriūnienė - už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2008 03 05            Aleksandras Icikavičius - už asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą

2008 03 05            Rimgaudas Eilunavičius - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2008 03 05            Liubomiras Viktoras Žeimantas - už asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

2008 03 05            Juozas Baldauskas - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2008 03 05            Bronius Raguotis - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2008 03 05            Albertas Laurinčiukas  - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2008 03 05            Vilhelmas Chadzevičius - už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2008 03 05            Leopoldas Mykolaitis - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2008 04 07            Laimonas Teodoras Inis  - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 04 15            Romualdas Norkus - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 07            Aldona Svirbutavičiūtė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 07            Audronė Nugaraitė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2008 05 07            Aldona Žemaitytė Petrauskienė -už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 10            Vytautas Andrejaitis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 10            Juozas Kundrotas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 10            Vidmantas Mačiulis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2008 05 09            Birutė Kazakevičienė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2008 06 12            Paulius Normantas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį pripažinimą.

2008 12 12            Dainius Ručinskas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavysdžiu.

2009 05 09            Rūta Kanopkaitė -už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2009 05 09            Jonas Laurinavičius - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2009 05 09            Birutė Mačienė - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2009 05 09            Zenonas Baltušnikas - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2009 05 09            Algimantas Degutis - už asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

2009 05 09            Juozas Šiupšinskas - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2009 05 09            Ona Birutė Boreišienė - už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2009 12 17            Arkadijus Vinokuras - už asmeninį indėlį stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

2009 12 17            Angelina Liaudanskienė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2009 12 17            Loreta Jastramskienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2009 12 17            Gražina Paukštienė - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2009 12 17            Aldona Armalė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2009 12 30            Vladimiras Beresniovas - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2010 03 09            Audronė Jankuvienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu.

2010 05 07            Jonas Garadauskas -už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2010 05 07            Gražina Juodytė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2010 05 07            Gediminas Pilaitis - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2010 05 07            Michailas Krivenko - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2010 05 07            Vida Bortelienė - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2010 05 07            Eugenijus Macius - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2010 05 07            Adelė Žičkuvienė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2010 05 07            Petras Garnys - už pastangas stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos veiklą.

2010 09 07            Algimantas Jazdauskas - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2010 09 07            Vytautas Žeimantas - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją ir už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą bei pripažinimą.

2010 09 07            Teodora Amelija Baranauskienė - už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2010 11 27            Julijana Sejavičienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2010 11 27            Leopoldas Rozga - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2010 11 27            Gvidas Romualdas Šliažas - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2010 11 27            Algis Padora - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2010 11 27            Nijolė Padorienė  - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę.

2010 11 27            Jurgis Kochanskas - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2011 06 06            Henrikas Juškevičius  - už svarų asmeninį indėlį ginant ir plėtojant spaudos ir žodžio laisvę, stiprinant Lietuvos žurnalistų sąjungos tarptautinį bendradarbiavimą.

2012 01 07            Gediminas Jankus - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją ir asmeninį pavyzdį.

2012 01 07            Stasys Jokūbaitis - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistiką ir asmeninį pavyzdį.

2013 01 28            Alma Mosteikaitė - už pastangas stiprinant LŽS Alytaus skyriaus veiklą bei už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2013 10 02            Juozas Stasinas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2013 10 21            Marijana Jasaitienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2013 10 21            Algimantas Liekis - už asmeninį svarų indėlį ginant ir plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2014 10 16            Kazimieras Šiaulys - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2014 10 28           Vytautas Barauskas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2014 10 28          Jadvyga Godunavičienė -už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2014 10 28          Virginija Grigaliūnienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2014 10 28          Žydrūnas Naujokas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2014 10 28          Jolanta Beniušytė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą, už pastangas stiprinant LŽS veiklą.

2014 10 28            Aurelija Žutautienė - už profesionalią darbinę veiklą ir svarų indėlį stiprinant LŽS veiklą.

2014 11 19            Jolanta Mažylė - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.

2014 11 19          Vilija Ramanauskienė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.

2015 05 05         Povilas Antanas Kaunas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 05 05           Aurelija Arlauskienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 05 05          Birutė Balinienė - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 05 05          Rimvydas Valatka - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 05 27          Algimantas Valentinas Indriūnas -  už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 07 20        Česlovas Iškauskas - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 11 20       Algis Juozas Kusta -  už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2015 11 20       Vytautas Petras Vaitkus  -už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2016 01 01      Jeronimas Laucius - už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprininimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2016 02 01       Dunja Mijatovič - už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę ir indelį stiprinant žurnalistų teisių apsaugą Lietuvoje.

2016 04 06        Marytė Marcinkevičiūtė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu .

2016 05 02        Danguolė Skarbalienė - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją ir už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pvyzdžiu.

2016 08 09         Danutė Jokubėnienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2016 11 15         Egidijus Aleksandravičius - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2016 11 30       Ipolitas Skridla - už svarų indėlį spirtinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą ir už pastangas stiprinant LŽS veiklą.  

2017 03 27        Adolfas Strakšys -  už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2017 03 27      Vytautas Valentinas Česnulis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.    

2017 05 08       Audrys Antanaitis - už asmeninį svarų indelį, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2017 11 06       Viktoras Rudžianskas - už asmeninį svarų indelį, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.
2017 12 04       Kazys Kilčiauskas - už asmeninį svarų indelį, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2017 12 11    Daiva Červokienė - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją bei žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2017 12 11      Rasa Liutkuvienė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.
2017 12 11      Virginija Majorovienė - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją bei asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.

2018 02 28      Angelė Adomaitienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinima asmeniniu pavyzdžiu.

2018 02 28      Liana Binkauskienė - už asmeniį svarų indelį, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę. 

2018 02 28      Vilija Butkuvienė - už svarų indelį stiprinat ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalsitų solidarumą.

2018 02 28      Rimantas Šalna - už asmeninį indelį stiprinant LŽS tarptautį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

2018 05 11      Ramutė Pečeliūnienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2018 05 11      Vitalija Vitkauskienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu, svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.
2018 05 11      Janina Zvonkuvienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu, svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.
 2018 05 18     Vytautas Povilas Šilas - už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.

2018 08 28       Povilas Sigitas Krivickas - už asmeninį svarų indelį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę, pastangas stiprinant LŽS veiklą. 

2018 11 16   Janina Bačiliūnaitė-Ostermaier  - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2018 11 16     Violeta Baublienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2018 11 16     Vytas Jankevičius - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už pastangas stiprinant LŽS veiklą.
2018 11 16     Dalia Juočerytė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už pastangas stiprinant LŽS veiklą.
2018 11 16     Julija Kirkilienė  - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.
2018 11 16    Laima Pangonytė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2018 11 16     Ramunė Sakalauskaitė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2018 11 16     Virginijus Savukynas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už pastangas stiprinant LŽS veiklą.
2018 11 16     Jūratė Skėrytė - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą.
2018 11 16      Viktoras Stankus - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją bei už asmeninį indėlį stiprinant LŽS tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą.
2018 11 16     Vidmantas Valiušaitis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.
2018 11 16      Birutė Žemaitytė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu bei už pastangas stiprinant LŽS veiklą. 
2018 11 16       Dalia Juškienė -  Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 03 23      Albertas Vaidila - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.             2019 05 11      Julija Šliažienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2019 05 11      Perpetua Dumšienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 05 11      Teodoras Biliūnas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 05 11      Virginija Skučaitė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu .
2019 05 11      Vytautas Kvietkauskas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu 

2019 05 19      Arlydas Vaicekauskas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2019 05 29      Gerda Gudjurgienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 05 29      Alfonsas Kairys -už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 05 29      Algirdas Matulevičius - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2019 05 29      Apolinaras Juodpusis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2019 12 21      Regina Jakučiūnaitė Kubertavičienė -   už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2019 12 21      Česlovas Skaržinskas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2020 03 04      Modestas Patašius - Už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę; už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją; už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2020 03 04      Jonas Staselis - Už asmeninį svarų indėlį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę.
2020 03 04      Virginijus Usinavičius - Už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę bei žurnalistų solidarumą ir už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.
2020 03 18      Edmundas Ganusauskas - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2020 03 18      Romualda Laimienė - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu, už pastangas stiprinant LŽS veiklą.
2020 03 18      Jelena Listopad - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu, už pastangas stiprinant LŽS veiklą.
2020 03 18      Giedrė Milkevičiūtė - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2020 03 18      Gerimantas Statinis - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2020 03 18      Leonardas Skirpstas - Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2021 06 22      Rita Bočiulytė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu, už pastangas stiprinant LŽS veiklą.

2021 06 22      Stasys Lipskis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2021 07 09      Antanas Andrijonas -  už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2021 07 15      Bronius Čekanauskas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2021 08 06      Juozas Šalkauskas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2021 08 06      Henrikas Vaitiekūnas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu. 

2021 10 24      Algirdas Kavaliauskas  - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2022 05 10      Lilija Valatkienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2022 05 10      Diana Rasuolė Rakauskaitė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2022 05 10      Audronė Kosciuškienė - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2022 09 30      Stanislovas Balčiūnas - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.

2023 10 30      Kazys Kęstutis Šiaulytis - už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu

 

Parengė Vytautas Žeimantas 

2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media