2024 m. liepos 21 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas

 

2020-02-08Senjorai pagerbė jubiliatus, susitiko su profesoriumi L. Klimka

Kolegas Povilą Lapeikį ir Romaną Vidmantą Puplauskį nuoširdžiai pasveikino ir vardiniais parkeliais apdovanojo LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. LŽS Senjorų klubo padėkas abiems sukaktuvininkams įteikė Ipolitas Skridla. Po to įvyko įdomus pokalbis su profesoriumi Libertu Klimka.

2019-11-07LŽS Senjorų klubo susirinkime - kolegos Š. Laužadžio knygos pristatymas

Vilniuje, jaukioje Teatrų sąjungos salėje lapkričio 6 dieną įvyko tradicinis kasmėnesinis LŽS Senjorų klubo narių susirinkimas. Jam pirmininkavo Ipolitas Skridla, susirinkimo sekretorius – Alfonsas Kairys.

2019-04-04Pagerbti jubiliatai, susipažinta su Asociacijos Ahmadija Lietuvoje vadovu Ahmedu Farazu

LŽS Senjorų klubo nariai tradiciškai, pirmąjį mėnesio trečiadienį (balandžio 3 d.) susirinkę į Teatrų sąjungos salę gražiai pasveikino ir pagerbė Jubiliatus: Teresę Aldoną Gečienę pasveikino su–85-mečiu, o Albertą Vaidilą su 75- mečiu. Po jubiliatų pagerbimo ir narių apdovanojimų, įvyko įdomus pokalbis su Asociacijos Ahmadija Lietuvoje vadovu Ahmedu Farazu.

2019-02-14LŽS Senjorų klubo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – konstruktyviai, kūrybingai, draugiškai

Pagal tradiciją pirmąjį mėnesio trečiadienį (2019 m. vasario 6-ąją) jaukioje Lietuvos Teatrų sąjungos salėje vyko LŽS Senjorų klubo susirinkimas. Šį kartą jis buvo neeilinis, o ataskaitinis-rinkiminis.

2018-04-01Stasio Vainiūno namuose – turiningas LŽS Senjorų susirinkimas

Tradicinį, pirmąjį mėnesio trečiadienį rengiamas LŽS Senjorų klubo susirinkimas įvyko Lietuvos muzikų rėmimo fondui priklausančiuose Stasio Vainiūno namuose. Mus mielai priėmė garsaus lietuvių kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose įrengto memorialinio muziejaus vadovas, muzikologas Vaclovas Juodpusis. Susirinkimas vyko kovo 7 dieną, Moters dienos išvakarėse, todėl ir prasidėjo jis nuo sveikinimų mūsų moterims. Klubo pirmininkas Ipolitas Skridla ir pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys visoms atėjusios kolegės įteikė gėlių.

2018-02-11Lietuvos Respublikos šimtmečiui. LŽS Senjorų klubo ir Nacionalinio muziejaus iniciatyva: 1918-ųjų metų Juozo Gabrio žemėlapis Vilnijos krašto mokykloms

Ši iniciatyva atsirado ir įgavo pagreitį kai Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo narius svetingai priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė rodė jos vadovaujamo muziejaus ekspoziciją, pasakojo apie jų atsiradimo istorijas. Ilgėliau kalbėjo ir apie Juozą Gabrį - Paršaitį bei jo žemėlapį, kuriame buvo pavaizduotos tautos, tuomet gyvenusios Europoje, nurodomos ir jų apgyvendintos teritorijos. Žemėlapį J. Gabrys išleido 1918 metais prancūzų kalba Šveicarijoje, Lozanos mieste, turėdamas tikslą parodyti pasaulio politikams, kad Europoje nuo seno gyvena lietuvių tauta, kad ir ji verta turėti savo nepriklausomą valstybę. Tada ir pasiūlėme direktorei B. Kulnytei pasidalinti šio žemėlapio kopijomis su Vilnijos krašto ugdymo įstaigomis.

2018-01-30Nauja knyga: “Vilniaus senjorų žurnalistų klubas”

LŽS Senjorų klubas 2018 metų pradžioje išleido knygą “Vilniaus senjorų žurnalistų klubas”. Ją sudarė LŽS Tarybos narys, LŽS Senjorų klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys.

2018-01-14LŽS Senjorų klubo nariai - Lietuvos nacionalinio muziejaus svečiai

LŽS Senjorų klubas su džiaugsmu priėmė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės Birutės Kulnytės kvietimą apsilankyti muziejuje, susipažinti su jo veikla, čia iškylančiomis problemomis. Kvietimu pasinaudojusi didelė klubo narių grupė (per 40 žmonių), vadovaujama LŽS Senjorų klubo pirmininko Ipolito Skridlos, turėjo galimybę geriau susipažinti su šia iškylia Lietuvos kultūros įstaiga.

2017-12-09Senjorų svečiai – Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė ir Pabradės kultūros centro orkestras

žodis buvo suteiktas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorei, daktarei Vidai Montvydaitei. Susirinkimo pabaigoje smagią įvairių tautų melodijų pynę mums padovanojo Pabradės kultūros centro orkestras, kuriam vadovavo Bronislovas Vilimas.

2017-04-10LŽS Senjorų klube - A. Strakšys ir V. V. Česnulis apdovanoti medaliais "Už nuopelnus žurnalistikai"

Vilniuje, jaukioje Teatrų sąjungos salėje įvyko Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo sueiga. Jos metu du žinomi Lietuvos žurnalistai - Adolfas Strakšys ir Vytautas Valentinas Česnulis buvo apdovanoti medaliais "Už nuopelnus žurnalistikai". Juos pristatė klubo pirmininkas Ipolitas Skridla.

2017-03-03LŽS senjorų klube liejosi eilės, skambėjo dainos

Kovo pirmąjį trečiadienį jaukioje Teatrų sąjungos salėje vykęs žurnalistų susitikimas buvo kitoks - sklandė švelni pavasarinė nuotaika, vyrai labiau šypsojosi, o Žurnalistų sąjungos Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla, prisiminęs artėjančią Moters dieną, kvietė kolegas paskaityti savo kurtų eilių moterims, meilei, švelnumui. Džiugu, kad žurnalistai ne tik rašo aktualiomis ir rimtomis temomis, bet ir kuria nuostabius posmus moterims – kolegėms, mylimosioms. Ir nepažįstamosioms.

2016-12-28Kolegai Ipolitui Skridlai - medalis “Už nuopelnus žurnalistikai”

Gruodyje jaukioje Lietuvos teatro sąjungos salėje įvyko eilinis, tradicinis LŽS Senjorų klubo susirinkimas. Tačiau jis prasidėjo ne tradiciškai, sveikinimais gimtadienių proga, kai būdavo pagerbiami visi tą mėnesį gimę klubo nariai. Šią gražią procedūrą atlikdavo klubo pirmininkas Ipolitas Skridla ir jo pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys, kuris, beje, visada kruopščiai suskaičiuodavo visus gimusiuosius, kad, neduokdie, kas nors neliktų nepaminėtas. Šį kartą Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, paėmęs susirinkimo vadeles į savo rankas, paskelbė gerą žinią: LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla apdovanojamas medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai".

2016-12-01LŽS senjorai su sostinės meru – prie kavos puodelio

Teatro fojė prie puodelio kavos meras bendravo su Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos, Lietuvos pensininkų sąjungos „Vilniaus bočiai", Maltos ordino pagalbos tarnybos ir „Maisto banko" savanoriais, Lietuvos žurnalistų sąjungos senjorų klubo atstovais, domėjosi jų veikla, išklausė jų pasiūlymų ir pageidavimų.

2016-11-19LŽS Senjorų klubo Tarybos posėdis – Šalčininkų rajone

Šį kartą LŽS Senjorų klubo Taryba nutarė surengti išvažiuojamąjį posėdį, juolab Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos KARININKŲ RAMOVĖ maloniai suteikė žurnalistams autobusiuką, ir tuo suteikdama klubo pirmininko Ipolito Skridlos idėjai bent kartą "paposėdžiauti ant ratų" realų pagrindą. Beliko tik pasirinkti į kurią pusę važiuoti. Čia svarų žodį tarė klubo pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys, ilgokai dirbęs konservatorių panaikintame Tautinių mažumų departamente ir todėl gerai žinantis Vilniaus kraštą. Jis ne tik pasiūlė Šalčininkų rajoną, teikdamas, kad čia bus į ką pažiūrėti, daug naujo sužinoti, bet ir pats sudarė kelionės maršrutą, padarė taip, kad visur mūsų lauktų geranoriški šeimininkai.

2016-11-10LŽS Senjorų klubo susirinkimas su Vėlinių nuotaika ir naujomis knygomis

Tradicinis, kasmėnesinis LŽS Senjorų klubo susirinkimas lapkrityje įvyko Vėlinių nuotaikoje. Klubo pirmininkas Ipolitas Skridla pastatė Teatrų sąjungos salės scenoje didelę žvakę ir pakvietė kolegas Gerdą Gudjurgienę ir Kazį Kilčauską ją uždegti. Po to tylos minute buvo pagerbti visi Anapilin išėję kolegos žurnalistai. Ta proga kolegė Jadvyga Godunavičienė padeklamavo savo kūrybos eilėraščių, dedikuotų jau mirusiems kolegoms Bronei Marcinkevičienei, Arnoldui Čaikovskiui, Juzapui Lauciui ir Daivai Vaupšienei. Klubo pirmininkas Ipolitas Skridla pasidžiaugė naujai į klubą įstojusiais žurnalistais: žurnalo „Olimpinė panorama" redaktoriumi Broniu Čekanausku ir laikraščio „Lietuvos aidas" korespondente Loreta Nikolenkiene.

2016-10-11Vilniaus meras Remigijus Šimašius susitiko su LŽS Senjorų klubo nariais

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius susitiko su Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo nariais. Susitikimas vyko Vilniaus Savivaldybės Kolegijų salėje, 20 aukšte, belaukdami mero, iš didžiulio balkono galėjome pasigrožėti senuoju Vilniumi. Susitikimą vedė LŽS senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla.

2016-09-15LŽS Senjorų klube pagerbtas Stasys Lipskis

Susirinkime dalyvavęs LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius įteikė mūsų kolegai Stasiui Lipskiui medalį "Už nuopelnus žurnalistikai". Šiuo medaliu jis buvo apdovanotas už žurnalisto profesinio vardo prestižo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media