2024 m. balandžio 22 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija

*print*

Archyvas :: „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai“ paruoštų spaudai personalinių straipsnių sąraše - jau daugiau kaip 1900 pavardžių

2015-06-03
 

 

A

Abraitienė Genė

Abromaitis Algirdas

Abukevičius Petras

Adamkavičius Aleksandras

Adamkevičienė Julija

Adamkus Valdas 

Adamonis Ričardas

Adomaitis Antanas

Adomaitytė Bruzgelevičienė Ramutė

Adomaitytė Gintarė

Adomavičius Jonas

Adomėnas Antanas

Agurkis Vitas

Ajauskas Valentinas

Akstinas Bronius

Alantas Vytautas

Alekna Viktoras

Aleknaitė-Bieliauskienė Rita

Aleknavičius Bernardas

Aleknonis Gintaras

Aleksa Osvaldas

Aleksa Valentinas

Aleksandravičius Algimantas

Aleksejūnas Adolfas

Aleksiejūnas  Leonardas

Aleksiukienė -Klapatauskaitė Joana

Ališanka Eugenijus

Ališauskas Antanas 1939

Ališauskas Antanas  1951

Ališauskas Arnas

Ališauskas Vytautas

Ališauskaitė Regina

Aliulis Vaclovas

Alseika Vytautas Kazimieras

Alūzaitė - Kuličiauskienė Monika

Ambrasas Kazimieras Juozas

Andreika Algimantas

Andrejaitis Vytautas

Andriekus  Leonardas Kazimieras

Andrijonas Antanas

Andriukaitis Vytenis Povilas

Andrius Juozas

Andriušiūnienė Dalia

Andziulis Kęstutis

Andziulis Vytautas

Anglickis Stasys

Anskaitis Antanas

Antanaitis Algirdas Titus

Antanaitis Audrys

Antanavičius Algimantas

Apanavičius Algimantas 

Aputis Juozas

Araminas Algirdas

Arbačiauskas Antanas

Ardžiūnas Valentinas 

Arefjeva Irina

Arlauskas Kęstutis

Arlauskienė Aurelija

Arlickaitė Gražina

Armalė Aldona

Arnašius Stasys

Arvasevičius Jonas

Arvasevičius Saulius

Astrauskas Gediminas

Augienė Danutė

Auginas Balys

Augūnas Romualdas Kęstutis

Augulytė Milda

Augulytė Milda

Augustas  Kostas 

Augustinaitis Arūnas

Augustinas Vytautas

Augustinavičius Vincas

Aukštikalnis Eustachijus

Aušra Valdas

Aušrotas Bronius

Averka Petras

Avyžius Jonas

 

B

Babickas Petras

Babiliūtė Janina

Babravičius Vytautas

Bacevičius Juozas

Bačiliūnaitė-Ostermaier Janina

Bačinskas Petras 

Bačiulis Egidijus Zenonas

Bačiulis  Jonas Zigmantas

Bačiulis Vidmantas

Bačius Vytautas

Bagdanskis Jonas

Bagdonavičius Kazys

Bagdonavičius Vaclovas

Bagdanavičius Vytautas Jonas 

Bagdonas Vytautas

Bagdonienė Janina

Bagvilas Stanislovas

Bajorinienė Elona

Bakšas Juozas

Bakūnas Vladas

Balaišis Eimutis

Balandytė Gražina

Balašaitienė-Žitkuvienė Aurelija Marija

Balaševičius Banguolis

Balbierius Alis

Balcevič Zbignev

Balčytis Vytautas

Balčiūnas Algimantas Petras

Balčiūnas Petras 1902

Balčiūnas Petras 1950

Balčiūnas Stanislovas Algimantas

Balčiūnas Vytautas

Balčiūnienė Ona

Balčiūnienė-Tamulevičiūtė Ona
Baldauskas Juozas

Balikienė Brigita

Balynienė Birutė

Baliukonytė Genovaitė

Baliulienė Aldona

Baliukonytė Onė

Baliūnas Stasys

Baliutavičiūtė Dalia

Balkūnas Jonas

Balys Jonas

Balsys Linas

Balsys Vytautas

Baltakis Algimantas

Baltakis Vytautas

Baltėnas Arūnas

Baltrukonytė Elena Gusevičienė

Baltrūnas Aleksas

Baltrūnienė Aldona (Čepaitė)

Baltrušaitis Eugenijus Remigijus

Baltušis Jonas

Baltušis Juozas

Baltušytė Rita

Baltuškevičius Vladas 

Baltušnikas Romualdas

Baltušnikas Zenonas

Baltušnikienė Tatjana

Baltutis Viktoras

Banaitienė Lilija

Banaitis Valteris Kristupas

Bandzienė Ramunė

Banionis Raimundas

Baniūnienė Donata

Baranauskas Juozas Gediminas

Baranauskas Marijonas (Marius)

Baranauskienė Teodora Amelija

Baranovskis Vasilijus

Barauskas Vytautas

Bareikaitė - Remienė Marija Aliodija
Barėnas Kazimieras

Barevičius Vytautas Česlovas

Barysas Bronislavas Mindaugas

Barysas Petras Arnoldas

Barysas Rolandas

Barkauskaitė Marijona

Baronas Arvidas Andrijus

Barštytė - Kavaliauskienė Virginija
Bartasevičius Valdas

Bartusevičius Vincas

Baublys Artūras

Baublys Rostislavas

Baumilas Vitolis 

Baušys Juozas

Bautrėnas Justinas

Baužytė Jūra Marija

Baužytė Nijolė Angelė

Bavarskas Medardas

Bazevičius Balys

Bazilevičius Vincas 

Beinortas Julius

Belickas Aušvydas

Bendinskas Aleksandras

Beniušytė Jolanta

Beresnevičius Gintaras

Beresniovas Vladimiras (Vlaber) 

Bereznickas Ilja

Bernatavičius Mykolas

Baužytė Jūra Marija

Bernotas Adolfas

Bernotas Albinas

Bernotėnienė-Urbonaitė Rūta

Bertašius Algimantas

Berulienė Inga

Berželionis Algirdas

Beržinis Saulius

Bičiūnas Vytautas

Bieliauskas Alfonsas

Bieliauskas Antanas

Bieliauskas Vytautas Juozas

Bieliauskienė Jadvyga

Bielinis Lauras

Bielskis Petras

Bigelytė-Bulavienė Gražina

Bindokienė-Brazytė Danutė

Binkauskienė Liana

Birgelis Sigitas

Bistrickas Stasys

Blaževičiūtė Nijolė

Blažienė Grasilda

Blėda Sigitas

Blekaitis Jurgis

Blinstrupas Teodoras

Bogomolnikovas Vasilijus

Bogušienė Vanda

Bogušis Vytautas

Bogutaitė Keblienė Vitalija

Bonoskis Filipas

Boreišienė Birutė Ona

Borkengaginienė Nemira

Boruta Jonas Algimantas

Bradaitis Skirmantas

Bradūnas Kazys

Brazdžionis Balys

Brazdžionis Bernardas

Brazaitis Algimantas

Brazaitis Tomas

Brazauskas Arūnas

Brazauskas Viktoras

Brazaukienė Julija
Braziulis Leonas

Braziūnas Vladas

Bražėnas Vilius

Brencius Vytautas

Brikas Algimantas

Briliūtė Birutė

Brūvelaitis Jurgis

Bruzgelevičius Kęstutis

Bubelytė Violeta

Bubnys Arūnas

Bubnys Vytautas Jurgis

Buckus Alfonsas

Bučelis Alfonsas Balys

Bučelis Donatas

Bučelytė Eglė

Bučienė Irena

Bučys Algimantas

Budnikas Vytautas

Budreckis Algirdas Martynas

Budrikienė  Virginija

Budrys Algimantas

Budrys Algirdas Jonas

Budrys Benediktas

Budrys Kazimieras

Budrys Kazimieras

Budrys Rimantas

Būdvytis Alfonsas

Buitkus Jurgis

Buivydas Juozas

Bukauskas Vacys

Bukinas Eugenijus

Bukontas Alfonsas

Bulka Bronius

Bulota Jonas

Bulota Juozas

Bulovaitė Malcevienė Gražina

Bulzgis Stasys

Bumblauskas Alfredas

Bunka Eugenijus

Burauskaitė Teresė Birutė

Burbulis Vladislovas

Burba Česlovas

Burneika Donatas

Burneikienė -Talkevičiūtė Genovaitė

Burokas Leonas

Būtėnaitė-Nagulevičienė Irena

Būtėnas Julius

Būtėnas Vladas 1923

Būtėnas Vladas 1940

Butyrinas Vitalijus

Butkienė Margarita

Butkevičius Algirdas Vladislovas

Butkevičius Zenonas

Butkus Edvinas

Butkus Petras

Butkus Venantas

Butkuvienė Vilija

Butnorius Algimantas 

Buzas Povilas

C

Cemnolonskis Rimantas Juozapas

Chadzevičius Vilhelmas

Chersonskis Milanas

Chijenienė Nijolė Regina

Chlivickas Juozas

Cidzikaitė Dalia

Cinzas Eduardas

Ciplijauskaitė Birutė

Civilkaitė Joana

Č

Čaikovskis Arnoldas

Čalnaris Antanas

Čebelienė Petrauskaitė Palmira

Čeginskas Kajetonas Julius

Čekanauskas Bronislavas

Čerkeliūnas Kęstutis Jonas

Čekys Jonas

Čekuolis Algimantas

Čeliauskas Petras

Čepaitė Zita

Čepauskas Alfonsas

Čeplevičiūtė Valentina

Čepukas Donatas

Černiauskaitė Laura Sintija

Černiauskas Algimantas

Černiauskas Mindaugas

Červokienė Daiva

Čėsna Romualdas

Čėsnienė Lidija
Česnulis Vytautas Valentinas

Čibiras Mykolas

Čiuberkis Jonas

Čižauskas Algimantas

Čižauskas Stasys

Čižienė Birutė

D

Dabulskis Aleksas

Dačiulis Boleslovas Povilas

Damaševičius Vytautas

Dambrauskas Arūnas

Damijonaitis Pranas

Damulis Romualdas
Damušis Adolfas

Damušytė-Damušis Gintė Bernadeta

Dapkus Karolis

Dargis Vladas

Daubaraitė Sofija

Daugėla Gediminas Benediktas

Daugėla Jonas

Daugėla Kazys

Daugirdaitė-Sruogienė Vanda

Daugirdas Romas

Daugirdienė Dalia

Dauguvietytė Galina

Dauknys Pranas

Daukša Rimantas

Dausa Kazys

Dautaras Jonas

Dautartas Julius

Degutis Algimantas

Delkus Rimvydas

Demskis Kęstutis

Dichavičius Rimantas

Dikčius Romas

Dilys Antanas Kazimieras

Dirgėla Petras

Dmukauskas Jonas

Dockienė Liudvika

Dombrovickas Edvardas

Doniela (Milvidaitė) Dalia

Dovydaitytė Genovaitė Teresė

Dovydėnas Jonas

Drąsutienė Ina

Drazdauskaitė Laimutė

Drazdauskienė Rasa

Driežis Rimantas

Drilinga Antanas

Dringelis Juozas

Driskius Klaudijus

Drunga Mykolas Jurgis

Drungaitė Jadvyga

Drungilas Adolfas Pranciškus

Drungytė Erika
Dubovec Siargej

Dubovec Tatjana
Dulkė Vidas
Dumšienė Perpetua

Dundulis Aleksandras

Dundulis Balys

Dundzila Antanas Vytautas

E

Eigirdas Eduardas

Eilunavičius Rimgaudas

Endrijaitis Jonas

Enskaitis Pranas

Epšteinaitė-Kyjv Dalija

Erbšteinaitė Zlata

Erlickas Juozas

F

Fainas Šlioma

Fedaravičius Felicijonas Konstantinas

Ferensas Algirdas

Ferensienė Goda

Finkelšteinas Eltanas

Finkelšteinas Julius

Fligelis Dovydas

Fligelis Moshe

G

Gadeikis Liudvikas 

Gaida-Gaidamavičius Pranas 

Gaidžiūnas Balys

Gaigalaitė-Beleckienė Ona

Gailius Antanas

Gailiušis Steponas Jurgis

Gaivenis Kazimieras

Gaižauskaitė Violeta

Gajauskas Balys

Gajauskas Saulius

Galdikaitė Ona

Galkontaitė Palmira

Gansiniauskaitė - Gudavičienė Irena

Ganusauskas Edmundas

Garadauskas Jonas

Garastaitė Aida Aurelija 

Garliauskas  Stasys

Garnys Petras

Garonas Aronas

Garšva Pranas

Gaška Remigijus Algimantas

Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė Alfonsa

Gaučys Povilas

Gavelis Ričardas

Gavėnaitė Monika

Gečas Steponas

Gečienė Teresė Aldona
Geda Sigitas

Gedgaudas Vytautas

Gelbakas Pavelas

Geležauskas Julius

Geleževičius Rimgaudas

Gelpernas Dimitrijus

Gelžinis Martynas

Geniušas Algis Tomas

Gerulaitis Viktoras

Giedra Vincas

Giedraitytė Gudjurgienė Gerda

Giedrimaitė Saulė Marija

Giedrys Marijonas

Gilvydis Jurgis 

Gimbutas Jurgis

Gimžauskas Artūras

Gineitis Algirdas

Giniotienė Lilija
Girdvainis Julius

Girdzijauskas Petras

Girdzijauskas Vytautas

Girdziušas Alfredas

Girkontaitė Ramutė

Girnius Juozas

Girnius Kęstutis Kazimieras

Girnius Saulius Antanas

Giržadas Audrius

Gliauda Jurgis

Glinskas Marius

Glinskis Juozas

Godunavičienė Jadvyga

Godunavičius Arūnas

Goštautas Stasys

Grabauskaitė-Augustine Marija 

Grabauskas Liutaveras Aleksandras

Grabijolas Pranas

Graibus Rimgaudas Valentinas

Graičiūnas Jonas

Grajauskas Gintaras

Granauskas Romualdas

Gražys Juozas

Gražytė-Maziliauskienė Ilona

Gražulis Antanas

Gražulis Balys

Gražulis Petras

Greblikas Vytas Jonas

Gregorauskas Marijonas

Greičius Rimantas

Gricius Zenonas

Grybas Jonas

Grybauskas Almis

Gricius Jonas

Grigaitė  Gražvyda

Grigaliūnas Jonas

Grigas Robertas

Grigelis Antanas

Grigoraitis Zakarijus

Grikevičius Robertas

Grikevičius Steponas Almantas

Grikienis Juozas

Grikštaitė Gintarė

Grinbergas Marius

Grinbergienė Roma

Grincevičius Česlovas

Grincevičiūtė Beatričė

Grinevičiūtė-Janutienė Rūta

Grinienė-Miliušytė Alina

Grinius Saulius 

Griškėnas Algirdas

Griškevičius Gediminas

Griškevičius Kęstutis

Grubinskas Leonas  Grudzinskas Leonardas

Grumadaitė Rita

Gruodis Rimantas

Grudytė Agnė
Gruodis Vitalis

Grušnys Hubertas

Gružinskas Zigmas Pranas

Gučas Alfonsas

Gudaitis Leonas Fliorentas

Gudaitis Vincas Ramutis (Romas Gudaitis)

Gudauskas Andrius

Gudauskas Renaldas

Gudavičius Edvardas

Gudavičius Henrikas

Gudavičiūtė Dalia

Gudelis Martynas

Gudelis Vytautas

Guigaitė Audronė

Gurklys Romas

Gurskas Albertas

Gurskis Adolfas 

Gurvičius Benciolas Borisas

Gurvičius Julijus

Gurvičiūtė - Čiskis Sofija

Gustaitė Jūratė
Gustaitis Antanas

Gustaitytė Rasa

Gustaitytė Violeta

Guščius Alfredas

H

Haurylenka Siarhei

Hofertienė Romualda

I

Ibianskas Kęstutis

Icikavičius Aleksandras

Iešmanta Albinas

Iešmantas Gintautas

Ignatavičius Eugenijus

Ignatavičius Izidorius

Yla Raimundas

Ilčiukas Vidmantas

Ilginis Arvydas

Ilgūnas  Stanislovas Gediminas

Ylius Antanas 

Imbrasas Audronis

Imbrasas Vytenis

Indriūnas Algimantas Valentinas

Inis Laimonas

Isokas Gediminas

Išganaitytė Janina

Iškauskas Česlovas

Ivanauskaitė Jurga

Ivanauskas Juozas

Ivaškevičius Marius

J

Jacinevičius  Leonidas

Jackevičius Mykolas

Jackevičiūtė Galina

Jacovskytė Aleksandra

Jačėnas Sigutis
Jačėnienė Nijolė

Jagminas Bronislovas

Jakas Stanislovas
Jakimavičius Liudvikas

Jakštas Jonas

Jakštienė-Bražinskaitė  Birutė

Jakubčionis Jurgis_Gediminas

Jakubėnas Alfonsas

Jakunskienė-Petravičiūtė Audronė

Jakutis Stanislovas

Jakutytė Rima

Janavičius Jurgis Vincas

Jancevičius Alvidas

Jančoras Aloyzas

Janeliūnas Tomas

Janiselis Vilhelmas

Janiūnas Vladas

Jankauskas Kęstutis

Jankauskas Romas 1962

Jankauskas Romas 1964

Jankauskas Romualdas

Jankauskaitė Inga

Jankauskienė (Mačiulytė) Žydrūnė

Jankauskytė- Rabačiauskienė Angelė

Jankienė Vilma Jankus Gediminas

Jankutė-Užūbalienė Nijolė

Jankuvienė Audronė

Janonis Osvaldas

Jansonas Egmontas Georgas

Januitis Jonas 

Janulevičiūtė Jadvyga Zinaida 

Janulis Anastazas

Janušaitis Jurgis

Januškis Vaidotas

Janušonytė -Steinhoff Laimutė

Jarmalavičius Ričardas

Jarusevičius Albinas

Jasaitienė Marijana

Jasėnas Mykolas

Jasinevičius Vilius

Jasinevičiūtė-Ivanauskienė Audronė

Jasinskaitė-Jankauskienė Inga

Jasiukonis Paulius

Jasiūnas Edmundas

Jastramskienė Loreta

Jašinskas Jurgis

Jaškūnienė Eglė

Jatulis Paulius

Jauga Stepas

Jauniškis Boleslovas

Jauniškis Bronius

Jauniškis Vaidas

Jauniškis Vilius

Javaitis Juozas

Jazdauskas Algimantas

Jazukevičiūtė Dalia

Jegelevičius Sigitas

Jegorovas Aleksandras

Jemeljanovas Vasilijus

Jevdokimovas Arturas

Jockus Arvydas

Jokūbaitis Algirdas

Jokūbaitis Stasys 

Jokubėnienė Danutė

Jokubynas Kęstutis

Jokubka Stasys Jonas

Jonauskas Stasys

Jonavičius Jurgis Vytenis

Jonikas Petras

Jonikienė (Grybauskaitė) Romualda

Jonynas Antanas A.

Jonynas Jonas

Jonynas Vytautas Aleksandras

Jonušaitė Neringa

Jonušys Laimantas

Jonuškaitė-Augustinienė Birutė

Jonutis Zeferinas

Josadė Jokūbas

Josmanas Semas

Jucys Valerijonas Vytautas

Judickas Gintautas Petras 

Juknevičius Antanas 

Juknevičius Jonas

Juknevičius Zeferinas

Junevičius Algis

Junevičius Jonas

Junevičius Vandalinas

Juočerytė Dalia

Juodakis Virgilijus

Juodelis Bronius

Juodytė Gražina

Juodpusis Apolinaras

Juodpusis Vaclovas

Juodvalkė Eglė

Juodvalkis Rimantas Juozapas

Juozaitis Arvydas

Juozapaitis Jurgis

Juozapaitis Vytautas

Juozapavičius Rytis

Jūra-Jūraitis Klemensas

Jūragis Juozas Almis

Jurėnas Algirdas

Jurevičius Juozas

Jurgėla Konstantinas Rudaminas

Jurgėla (Jurgelevičius) Petras

Jurginis Juozas

Juraitis Valentinas

Jurkūnas Vytautas

Jurkus Paulius

Juršė Bronius

Juršėnas Česlovas

Juršėnienė Jadvyga
Jusionis Stasys

Juškaitis Jonas

Juškevičius Henrikas Algirdas

Juškienė Dalia

Juškys Edmundas

K

Kabailaitė-Jonaitienė Elena

Kačinskas Jeronimas

Kairys Alfonsas

Kairys Anatolijus

Kairiūkštis Klemensas

Kajokas Donaldas

Kalčinskas Gediminas

Kalinauskaitė Danutė

Kalinauskas Jonas

Kalinauskas Juozas

Kalonaitis Romualdas

Kalvanas Jonas Viktoras 1914 

Kalvanas Jonas Viktoras 1948

Kalvėnas Vladas

Kamarauskienė Dovilė

Kaminskas Algimantas

Kanapickienė   Audronė

Kancedikas Aleksandras

Kandrotas Gintaras 

Kaniavienė (Lubytė) Dainora

Kanopkaitė Rūta

Kantautas Jonas

Kapačinskas Juozas

Kaplanas Isakas

Kapočius Juozas

Kapočius Viktoras

Karaciejus Vytautas

Karalius Audrys

Karčiauskas Mykolas

Kaributas Juozas

Karka Jonas

Karmazaitė Rasa

Karosas Jurgis Vytautas

Kartjalas Valentinas

Karvelis Ugnė

Kasiulis Pranas

Kaslas Bronis

Kasniūnas Vytautas

Kasparas Kęstutis

Kasparas Romas

Kastytis-Tvardauskas Vytautas

Kasulaitis Algirdas Jonas

Kašauskas Raimondas

Kašauskas Stasys

Kašnickis Igoris

Katauskas Petras

Katilius Vitas

Katkienė  Zita

Katkus Valdemaras

Kaukas Kostas

Kaunas Povilas Antanas

Kauneckas Jonas

Kauneckas Vytautas

Kaušpėdas Algirdas

Kauzonas Ferdinandas

Kavaliauskaitė Ona

Kavaliauskas Algirdas
Kavaliauskas Juozas

Kavolis Vytautas

Kazakevičius Vytautas

Kazėnas Zinas Jonas

Kazickas (Kazickaitė)-Altman Jūratė Kristina

Kazilionis Algirdas

Kazilionis Remigijus

Kazimieraitienė-Riger Vera

Kaziulionis Vytautas

Kazlas Rolandas

Kazlauskaitė Kristina

Kazlauskas Juozas

Kazlauskas Ričardas

Kazlauskienė Vida

Kazokienė (Kazokas) Genovaitė

Kažukauskas Vytautas

Keliuotis Alfonsas

Kaltenis Vladislovas  Vytautas

Kedys Jonas Petras

Keibas Pranas

Keidošius Petras

Keidošiūtė Izolda

Keina Algimantas

Keleras Julius

Kelertienė Violeta

Kelmickaitė Zita

Kernagis Vytautas

Keršiūtė-Pečeliūnienė Danutė

Kesminas Nerijus

Keturakis Bronius

Keturakis Robertas

Kėvalas Kęstutis

Kezienė Teresė

Kezys Algimantas

Kezys Aleksandras

Kezys Romas

Kiauleikis Leonas

Kybartas Vytautas Juozas

Kibirkštienė Aldona

Kidykas Jonas

Kierienė Birytė

Kilčiauskas Kazys

Kierienė-Bungardaitė Birutė

Kimbrys Petras

Kynas Kostas

Kirkilaitė Jurgita

Kislych-Šochienė Evelina

Kirkutis Vytautas

Kizas Saulius

Klevinskas Bronius

Klimas Ramūnas

Kliukas Mykolas

Klova Algirdas

Klovas Vytautas

Knispelis Egidijus

Knystautas Algirdas

Kniūkšta Pranas

Kobrinas Jurijus

Kojelis Juozas

Kondrotas Saulius Tomas

Kontrimaitė Marytė

Korkutienė Leona

Korkutis Vincentas

Korsakienė Halina

Košinskas Vladislovas

Krapauskas Mamertas

Krašauskas Sigitas

Kratulis Algirdas

Kriaučiūnas Stanislovas

Krivickas Povilas Sigitas

Krivickienė-Gustaitytė Gražina Elžbieta

Krivickienė Virginija

Kryževičienė Jolanta

Kryževičius Vytautas Kazimieras

Krukauskas Aleksandras

Krupenkaitė  Palmyra

Krutovskaja Liudmila

Kubiliūnaitė - Garbačiauskienė Elena

Kubilius Antanas

Kuckailis Juozas

Kučinskaitė Jūratė 

Kučinskas Romualdas

Kukulas Valdemaras

Kulbis Mindaugas

Kulbokas Vladas

Kuliešis Albinas
Kulvietienė Eglė

Kumpikevičius Juozas

Kunca Jonas

Kunčinas Jurgis

Kunčius Algimantas

Kunčius Herkus

Kundrotas Juozas 

Kunevičius Lionginas

Kunigėlis Linas

Kuodytė Julija

Kuolelis Juozas

Kuraitis Mindaugas

Kurklietytė Inesa 

Kurtinaitis Juozas

Kuskienė Austėja 

Kusta Algis Juozas

Kutraitė-Giedraitienė Dalia

Kuzmickas Darius

Kuzminskas Kazimieras

Kuzminskas Stasys

Kvaraciejienė-Valaitytė Regina

Kvedaras Jonas Algirdas

Kvedaras Valdas

Kvedarienė Aldona

Kvietkauskas Vytautas
Kviklys Bronius

L

Labanauskaitė Ona

Labanauskas Povilas Julius

Lacrima

Laimienė Romualda

Landsbergis Algirdas

Lankauskas Romualdas

Lapašinskas Jonas

Lapienis Vladas

Lapinskaitė Gitana

Lapinskas Anatolijus

Lauciūnas Anupras
Laucius Juozapas

Laučiūtė Jūratė Sofija

Laučka Juozas Bronius

Laukaitis Antanas

Lauraitis Antanas

Laurinaitis Stasys

Laurinaitytė Stasė

Laurinavičius Algimantas

Lauriūnas Jonas

Laužadis Šarūnas

Laužikas Rimvydas

Lapeikis Povilas

Laurinavičius Jonas

Laurinčiukas Albertas

Laužikas Kazimieras Vilius

Lazauskaitė Ramunė

Lazauskas Gražvydas Juozas

Lazauskas Juozas

Lazdynienė Zimkienė Laimutė

Leipus Rimvydas 

Leipus Vladas

Lenčiauskas Julius

Lengvenis Juozas

Lenkauskienė Gulbinskaitė Milda

Leonavičius Bronius

Leonavičius Juozas

Leščinskas Vytautas Juozas

Levinas Chanonas

Leviškienė Drupaitė Emilija

Liauškaitė Viktorija 

Liauškienė Birutė

Lygutaitė-Bucevičienė Stasė

Liegutė Emilija

Liekis Algimantas

Liepsnonis Alpas

Liktoravičius Steponas

Lingys Audrius

Lingys Vitas

Liniauskas Jonas

Liolys Jonas

Lititauskas Algirdas

Liubošicas Nota

Liuga Audronis

Liugaila Marius

Liukpetris Albertas

Liorentaitė Antanina

Lipeikaitė Vanda

Lipskis Stasys

Liškauskaitė Liutkuvienė Rasa

Litvaitis Algimantas

Litvinaitė Irena

Liuima Antanas

Logminienė Nijolė

Lomsargis Vytautas 

Lomsargytė-Pukienė Silvija 

Lozoraitis Julijonas Juozas

Lozoraitis Julijus

Lozoraitis Kazys

Lozoraitis Stasys

Lukas Dainoras

Lukys Alvydas

Lukoševičius Darius

Lukoševičius Steponas

Lukoševičius Vytautas Jonas

Lukoševičiūtė Kristina

Lukošiūnas Marius Aleksas

Lukošius Justinas

Lukša Albertas

Lukšas Aras

Lukšas Gytis

Lukšytė-Meiliūnienė Agnė

M

Macius Eugenijus Macas Arvydas Albinas

Maceikianec Ryšard

Macevičiūtė Elena

Macijauskienė Marija

Mackevičius Algirdas

Mackevičius Bronius

Mackonytė Birutė

Maculevičius Liudgardas

Mačianskas Antanas

Mačianskas Feliksas

Mačienė Birutė

Mačiulienė Teklė

Mačiulis Jonas

Mačiulis Vidas

Magaramas Simas

Majorovienė Virginija
Makaraitis Stasys Leonas

Malakauskaitė Aurelija

Malchanova Ranana

Maldutis Algimantas

Malevskis Česlovas

Maliukevičius Nerijus 1954

Mankevičius Artūras

Marcinkevičius Antanas

Marcinkevičius Arūnas

Marcinkevičius Juozas

Marcinkevičius Justinas

Marcinkevičiūtė Agnė

Marcinkevičiūtė Marytė

Marcinkevičiūtė Ramūnė

Marčėnas Aidas

Markevičius Anielius

Markelytė Saulė

Marozas Vytautas

Martinionis Antanas

Martinkus Pranas

Martinkienė Palmira 

Martinkus Pranas 

Martišauskas Virgilijus

Martyšius Mantas

Marukas Kazys 

Masaitis Albinas Jonas

Masilionis Povilas

Mašanauskas Jonas

Matačiūnas Kazys

Matelis Bronislovas

Mateika Edmundas

Matelis Arūnas Jonas

Matijošienė Audronė

Matiukienė Alicija

Matonis Aleksandras

Matonis Audrius

Matonis Jaunius

Matonis Juozas

Matulevičius Algirdas

Matulevičius Algis Julijus

Matulevičius Vytautas Antanas

Matuzevičius Eugenijus

Matvejevas Dmitrijus

Matviekas Evaldas

Matviekienė-Jakutytė Laimutė Elžbieta

Mauragis Aleksandras

Mažeikis Juozas

Maželis Vytautas

Mažylė (Varapnickaitė) Jolanta

Mažylis Liudas 

Mažutaitis Vitas

Mecelicaitė-Mateikienė Janina

Medelis Linas Virginijus

Medziukas Ignas

Mekas Adolfas

Mekas Jonas

Melnikas Jaroslavas

Merkelis Aleksandras

Merkys Vytautas

Meškauskas Algirdas

Meškys Kęstutis Juozas

Mezginaitė Elena

Michelkevičius Vytautas

Michelkevičiūtė Snieguolė

Mickevič Robert

Mickevičius Danielius

Mičiūdas Aleksandras Artūras

Mičiulis Virginijus

Mieldažys Kazimieras

Miežanskas Antanas

Mieželaitis Eduardas

Mieželis Raimundas

Miglinas Simas

Mikalauskas -Antalkis Pranas

Mikalauskas (Barnabas) Ignas

Mikalčius Raimundas

Mikaliukas Stasys

Mikelis Antanas

Miklas (Miklaševičius) Kęstutis Kostas

Miklaševičius Visvaldas Brigitas

Mykolaitienė Eleonora

Mykolaitis Leopoldas

Mikoliūnas Algirdas

Mikša Petras Algis

Mikšys Zenonas Jonas

Mikšytė Beriozovienė Irena

Mikšytė Danutė

Mikštas Juozas

Mikulėnaitė Ema

Mikuta Algimantas

Mikutėnas Algimantas

Milaknis Valentinas

Mildažytė Edita
Miliauskas Romanas

Milieška Mindaugas

Miliušis Jonas

Miliut Juliana

Miliut Juliana

Miliūtė Rita

Miliuvienė Laima

Milkevičiūtė Giedrė

Milkovaitis Karolis

Milošas Česlovas

Miniotas Vytautas

Minkinas Olegas
Mirskis Michailas

Misevičius Laurynas

Misevičius Vytautas Albertas

Miškinis Ignas

Miškinytė Jolanta

Mitalas Jonas

Mizeras Renatas

Mizgiris Kazimieras

Mockūnas Liūtas Leonidas

Mockus Algimantas

Mockus Regimuntas Romuldas

Milkevičiūtė Giedrė

Monkevič Elžbieta

Morkevičius Bronius

Morkūnas Gendrutis

Morkūnas Mykolas

Morkus Pranas

Motiejūnas Petras

Motiejūnienė-Jonynaitė Virginija

Motiekaitis Vytautas

Motiekaitis Zigmantas

Mukienė Danutė

Mundrys Virgilijus

Mundrytė-Akelienė Regina

Musnickas Kazimieras

Musteikienė Irena

Musteikis Audrius

Mušinskaitė Danutė Apolonija

Mušinskas-Mušiūnas-Mušaitis Antanas

Mušinskas Danielius

Mušinskienė Julija

N

Nagys Henrikas

Nainys Bronius

Nakas Alfonsas

Nakas Šarūnas

Narakas Juozas

Naraškevičius Petras

Narbutienė Ona

Narečionis Romualdas

Narkeliūnaitė Salomėja

Narkūnas Bronius

Narušytė Agnė

Nastaravičius Mindaugas

Nastopka Tautvydas Donatas
Nastopka Vidmantas
Nastopkienė Nijolė Gražina
Nasvytytė Undinė

Naudžius Vladas

Naujokaitis Algimantas Antanas

Naujokas Žydrūnas

Navakas Kęstutis

Navalinskas Antanas

Navasaitis Valdas

Nazaraitė Edita 

Nedzinskas Vytautas

Nekrošius Juozas

Nemeikaitė Sigita

Nenartavičius Gintaras

Neverauskas Juozas

Neverbickas Renatas

Neverdauskas Vytenis

Nyka-Niliūnas Alfonsas

Nikolenka Valius

Nikolenkienė Loreta

Naužemys Remigijus

Navickienė Aušra

Norgaila Vladas

Norkevičius Julius (Julijonas)

Norkūnas Rolandas

Norkus Romualdas

Normantas Paulius

Noruševičius  Aurelijus Antanas

Ničiūtė-Čepaitienė Stefanija

Nugaraitė Audronė
 

O

Obolėnas Kazys Petras

Oginskaitė Rūta

Oginskas Kęstutis

Oguzas Juozas

Okinčicas Česlavas

Orenderaitytė-Liaudanskienė Angelina

Orintaitė Petronėlė

Ostašenkovas Aleksandras

Ostrauskas Kostas

Ošerovičius Hiršas

Oškinaitė (Gabrijolavičienė, Blynienė, Būtėnienė) Irena

Ovčinikova Tatajana

Ozolas Romualdas

Ožinskas Pranas

P

Pabedinskas Skirmantas

Pabedinskas Tomas

Paberžis Stanislovas Vladislovas

Pabijūnas Algimantas

Pabricaitė - Špakauskienė Angelė
Pagirys Marijonas 

Pajaujis Juozas

Pajedaitė Ona

Pajėdienė-Jakštaitė Irena Bytautė

Pakeltis Alfonsas

Pakėnas Artūras

Paknys Raimondas

Paleckis Justas Vincas

Paleckis Rimvydas

Palikevičius Pranas

Palilionis Petras

Paltanavičius Selemonas

Paltanavičius Vytautas

Palukaitis Jonas Pranas

Parulskis Sigitas

Paskočinas Jurgis

Paškus Antanas

Patackas Algirdas Vaclovas

Patackas Antanas

Patackas Gintaras

Patašius Modestas Rolandas 

Paukštelytė Valentina

Paukštys Saulius

Paukštytė Rasa

Paulauskas Jonas

Paulauskas Henrikas

Paulauskas Rolandas

Paulauskas Vaclovas

Paulauskis Linas

Pauliukevičius Romualdas
Pauraitė - Puplauskienė Roma

Pečeliūnas Povilas

Pečiulis Saulius

Pečiūra Donatas

Pečiūra Petras

Pekeliūnas Algirdas Alfonsas

Peleckienė Silvija

Peleckis Kaktavičius Leonas

Pemkus Kazys

Penikas Gerimantas
Pėteraitis Vilius

Petkevičius Vytautas

Petkus Viktoras

Petraitytė Astrida

Petrauskaitė Danutė

Petrauskas Ignas

Petrauskas Valdas

Petrauskis Kęstutis

Petronis Julijonas

Petronis Paulius

Petronytė Jurga

Petrusevičiūtė Laima Marija

Petruškevičius Eugenijus

Petuchauskas Markas

Pikturna Ignas

Pikturna Vytautas Jonas

Pieža Stasys

Pilaitienė Aušra

Pilaitis Gediminas

Pilkauskas Regimantas Donatas

Pilvelis Algirdas

Pipinytė Živilė

Pipiras Alfonsas
Pivoriūnas Alfonsas

Plačas Juozas

Platelis Kornelijus

Pleikys Rimantas

Pleskus Stanislovas

Pliadis Alfredas

Plioraitis Ignas

Plukis Algirdas

Plumpa Petras

Pocius Albinas

Pocius Algirdas

Poderys Romas

Polis Juozas

Potašinskas Chaimas

Povilaitis Stasys

Povilėnaitė Marijana Georgija

Povilionienė Rima

Poviliūnas Artūras

Požėra Juozas

Požėra Kazys

Požerskis Romualdas

Pranaitienė Salomėja

Pranauskienė - Burokaitė Gražina

Prielaida Narcizas

Prapiestis Juozas

Pratusevičius Jonas

Privedienė Genovaitė

Prokopavičius Antanas

Prunskis Juozas

Puchova Milena

Pugevičius Kazimieras

Puipa Algimantas

Puišytė-Grigaliūnė Aldona Elena

Pumprickaitė Nemira

Pupienis Antanas

Pupkis Aldonas

Puplauskis Romanas Vidmantas

Pūras Kazimieras

Pusdešris Pranas

Putilovas Zacharijus

R

Rabikauskas Paulius

Racevičius Rimvydas

Rachlevičius Vidas

Rachlevičiūtė Ramutė

Račas Artūras

Račickas Vytautas

Račis Antanas

Račius Egdūnas

Račiūnas Pranas

Račiūnas Simas

Račkauskas Jonas Antanas

Račkauskas Kazimieras

Radaitis Vytautas 

Radzevičius Vytaras 

Radžius Vytautas

Ragaišis Antanas

Ragaišis Jonas

Ragaišis Romaldas Juozas

Raguotienė Genovaitė

Raguotis Bronius

Rafanavičienė-Leikaitė Genovaitė
Raila Bronys

Raila Vladas

Rajeckas Valentinas

Rajeckas Vladas

Rajevskij Valerij

Rakutis Dalius

Rekašius Zenonas Vytautas

Račkaitis Vygandas

Rakauskas Romualdas

Ramanauskaitė Skirmantė

Ramonaitė Ainė

Ramonas Antanas

Ramoškaitė-Sverdiolienė Živilė

Rapalis Feliksas

Raslanas Algirdas

Raulinaitis Zigmantas

Reimeris Vacys

Remeikis Aleksandras

Remeikis Tomas

Remesa Alvidas

Ridikas Vytautas

Rimgaila Robertas

Rimgailienė Zina

Rimydis Antanas

Rimkevičius Vytautas

Rimkus Domas

Rimkus Vytenis

Rimša Linas

Rimša Romualdas Vytautas

Rimšelis Viktoras

Rinkevičiūtė Daiva

Ripskytė Loreta

Romanova Galina

Raudeliūnas Jonas

Romanovičius Leonidas

Rosenas Arnas

Rosinas Albertas

Rozga Leopoldas

Rožukas Vytenis

Rubavičius Vytautas

Ručinskas Jonas Dainius

Rudnickienė Lina

Rudokas Vytautas

Ruginis Klemensas

Ruikas Liudvikas

Rukšėnas Algis

Rupeika Benediktas Vilmantas

Rupeikaitė Kamilė

Ruplėnas Gintaras

Ruškus Jonas

Rūtenis Jonas

Rutkutė Danutė

Ruzgas Albertas

Ruzgas Juozas

Ruzgas Juozas Gerutis
Ružas Albertas Pranciškus

S

Sabaliauskaitė Kristina

Sabaliauskas Algirdas

Sabaliauskas Antanas

Sabaliūnas Leonas

Sabataitytė Dusevičienė Kornelija

Sabonis Arvydas

Sabulis Remigijus

Sadaunykas Jonas

Sadauskaitė Zenė

Sadauskas Romas

Sadūnaitė Felicija Nijolė

Sajauskas Justinas

Sajauskas Stanislovas

Sakadolskis Romas

Sakalauskas Tomas

Salys Antanas

Samalavičius Almantas Liudas

Santvaras Stasys

Sarafinas Gintaras 

Sartanavičius Arūnas

Sartatavičius Ričardas

Sasnauskas Julius

Saudargienė Ava

Saulaitis Antanas

Saulaitis  Antanas Vytautas

Saulis Vytautas

Saulytis Giedrius

Savickas Henrikas

Savickaitė Dalia
Savičiūnaitė Vida

Savukynas Bronys

Sejavičienė Julijana

Selelionis Eduardas

Seliokas Vincas

Seliukaitė Irena

Semaška Algimantas

Semionova Vera

Sendrauskienė-Verbliugevičiūtė Laima

Siaurusevičius Audrius

Senkus Juozas

Sidaras Vladas

Sikorskas Vilius

Simanaitis Edmundas

Simutis Liudvikas

Sinkevičius Apolinaras

Sirijos Gira Vytautas

Sirutis Stasys

Sitarskienė Alicija

Skaisgirytė-Gedvilienė Aldona

Skapcevičius Šarūnas

Skarbalienė Danguolė

Skaržinskas Česlovas

Skirius Antanas

Skliutauskaitė Adasa

Skliutauskas Jokūbas

Skodžius Petras

Skomskis Romualdas Juozas

Skrebutėnaitė Zurbienė Marija Laima

Skridla Ipolitas

Skripka Alfonsas Jurgis

Sondeckis Saulius 

Skripka Vytautas

Skruibytė-Granauskienė Alma Regina

Skrupskelis Ignas Kęstutis

Skrupskelytė Viktorija

Skučaitė Ramutė

Skučas Artūras Antanas

Skuodis Vytautas

Skvarnavičius Gediminas

Slavinskas Bronius

Sliesoriūnienė Elena

Sluckaitė - Jurašienė Aušra Marija

Sluckis Mykolas

Smalakienė (Statkutė) Lilija

Smetona Antanas  (g. 1960)

Smetona Rimantas

Smetonienė Irena

Smoliakovas Cvi Hiršas

Sodaitis Juozas

Sodeikienė Gerūta Jolanta

Sondeckis Jackus

Songaila Gintaras

Spalinskas Zigmantas

Spraunius Arūnas

Spurgienė Lolija

Sruogaitė Dalia

Stacevičius Stasys

Stakėnas Vaclovas

Stančienė Dalia Marija

Stanelytė Jadvyga

Stanevičius Antanas

Stanionis Vytautas 

Staniulytė Teresė

Stankaitis Jonas

Stankauskaitė Jurgita
Stankevičius Algimantas Mykolas

Stankevičius Aloyzas Vytas

Stankevičius Liudas

Stankevičius Rimvydas

Stankus Stasys

Staponkus Antanas

Starinskas Vincentas Kęstutis

Starkienė Repčytė Elena

Starkus Arūnas

Starkus Martynas 

Starošas Viktoras

Staselis Rytas

Stasinas Juozas

Stasiukaitis Antanas

Statinis Gerimantas

Statkevičius Algirdas

Statkutė de Rosales Jūratė Regina

Stauskaitė Jūratė

Steiblienė Nijolė

Steigvilas Augustinas

Stepanauskas Leonas

Steponavičius Algirdas

Steponavičius Andriejus

Stoberskis Zigmuntas

Stoma Saulius

Stonys Audrius

Stonys Česlovas

Stonytė -Tamaševičienė Živilė

Stonkus Stanislovas

Strakšys Adolfas

Straukas Vaclovas

Stražnickas Juozas

Strielkūnas Jonas

Strolia Faustas

Strolia Vytautas

Stukas Jokūbas

Strumskis Algirdas

Stubra Albinas Endrius

Stuina Algimantas

Strumila Aurimas

Stundžia Bonifacas

Stundžia Bronys

Stundžia Mindaugas Petras

Stungurys Stasys

Subačius Kęstutis

Subačius Paulius Vaidotas

Suchockis Vitalijus

Sutkus Antanas

Svarinskas Alfonsas

Sventickas Valentinas

Sviderskytė Gražina

Svirbutavičiūtė Aldona

Svitojus Gediminas Jonas

Š 

Šabasevičius Helmutas

Šakalys Vladas

Šaknys Bernardas

Šaknys Ričardas

Šalčiutė Guoda

Šaltenis Liudvikas Arnas

Šaltenis Rapolas

Šaltenis Saulius

Šaltis Eugenijus 

Šapranauskas Vytautas

Šarkus Tomas

Šatkus Petras

Šauklys Viktoras Vincas

Šavelis Rimantas

Šemeta Jonas

Šepetytė-Aleliūnienė Danutė

Šerelytė Renata

Šeškus Algirdas

Šešplaukis-Tyruolis Alfonsas

Šeštakauskaitė Stasė

Šeštakauskas Raimundas

Šiaulys Kazimieras

Šiaulytis Kazys Kęstutis

Šidlauskas Aleksandras

Šidlauskas Edvardas

Šilas Vytautas

Šilbajoris Rimvydas Pranas

Šileika Antanas

Šileikaitė  Leonora

Šileris Jonas Andrius

Šileris Zenius

Šilinis Rimtautas

Šimaitis Vladas

Šimelionis Izidorius

Šimkevičienė (Kamarauskienė) Dovilė

Šimkūnas Antanas

Šimkus Bronius

Šimkus Vladas

Šimukauskaitė Ramutė

Šinkūnaitė Janina

Šiugžda Edvardas 

Šiupšinskas Juozas

Škiudaitė-Girininkienė Audronė Viktorija

Šlajus Rimantas

Šlepikas Alvydas

Šliažienė Julija

Šliuzas Pranciškus Alfredas

Šmulkšlys Julius

Šneideraitienė Birutė

Šniukas Domijonas

Šonta Virgilijus

Šteinys Zenonas

Štikelis Stasys

Štromas Aleksandras

Šukienė Ramutė 

Šulaitis Edvardas

Švabaitė-Gylienė Julija

Švanas Vilius

Švoba Jonas

T

Talačka Bronius

Tamašauskienė Jolanta

Tamkevičius Sigitas

Tamošiūnas Julius

Tamošaitis Regimantas

Tamulaitis Vytautas

Tankas Maksimas

Tapinas Andrius

Tapinas Jonas Laimonas

Taraila Rytis

Tartilas Zenonas

Tarvydas Algirdas

Taunytė Filomena

Tauragienė Violeta

Tavoras Vytautas

Tavorienė Vida

Teiberis Leonas Kazimieras

Teišerskytė Dalia

Telksnytė Milda

Teresiūtė Regina

Terleckas Antanas 

Tervidytė Elena

Teseckas Jonas Tadas

Tilvytis Rytis

Timukienė Loreta

Tiškutė Irena

Tomkus Gintaras

Tomkus Vytas

Tornau Jurgis

Trečiakauskas Kęstutis

Trečiokas Emilis Jokūbas

Treigys Remigijus

Trimakas Gintautas

Trimakas Kęstutis Antanas

Trumpa Vincas

Tučkus Andrius

Tučkus Vincas Gražvydas

Tumelis Juozas

Tupčiauskas Romualdas

Tuškevičienė (Krapavickaitė) Neringa 

Tvardauskas Vytautas Kastytis 

U

Uldukis Edvardas

Ulvydas Kazys

Umbražiūnas Kazimieras

Urba Kęstutis

Urbaitis Mindaugas

Urbonaitė Ada

Urbonaitė Audronė

Urbonaitė Gražina

Urbonas Aloyzas

Urbonas Juozapas Vytas

Urbonas Raimundas

Urbonienė-Amšiejūtė Irena

Ūsas Vitas Jonas

Uscila Kazys

Usinavičius Jurgis

Uzdila Algis

Uzdila Juozas Vytautas

Uzdonas Stepas

Uža Alfonsas

Užgirienė Ina

Užkuraitis Darius

Užtupas Vilius

Užtupas Vilius  V.

V

Vabalas Aleksandras

Vaičiulaitis Antanas

aičiūnaitė  Viktorija Judita

Vaičiūnas Albinas

Vaidila Albertas

Vainalavičius Stasys

Vainauskas Gedvydas

Vainauskienė Bronė

Vainoraitė Vanda 

Vaintraubas Saliamonas

Vaisbergas Leonidas

Vaišnys Andrius

Vaišnys Juozas

Vaitiekūnaitė Romutė Aldona

Vaitiekūnas Feliksas

Vaitiekūnas Henrikas Giedrius

Vaitkus Edvardas

Vaitkus Juozas

Vaitkus Vytautas Petras

Vaitoškienė (Sipavičiūtė) Aldona

Valadka Česlovas

Valaitis Jonas

Valaitis Leonardas

Valašinas Viktoras

Valatka Rimvydas

Valatkienė Lilija

Valbasys Linas

Valinskas Arūnas

Valionis Vytautas

Valionytė Birutė

Valiukonis  Rapolas

Valius  Kazys

Valiušaitis Vidmantas

Valiulis Skirmantas Jonas

Valuckienė Marija

Vanagaitė Zita

Vanagas Liucijus

Vanagas Rimantas

Varanauskas Povilas

Vardys Vytautas

Varnas Jonas 

Varnienė-Janssen Regina

Varžgalienė Dzintra

Vaseris Algirdas

Vasiliauskaitė-Rožukienė Laimutė

Vasiliauskas Aleksandras

Vasiliauskas Romanas Jonas

Vasiliauskas Valdas

Vasiliauskienė Vanda

Vasinauskaitė Rasa

Vaškelis Bronius

Vaupšas Antanas Algimantas

Vaupšienė Daina

Vederaitė Elena Aldona
Vėlavičius Vincentas

Veleras Anatolijus

Velička Petras

Vėlyvis Jonas

Vencevičius Tautvydas

Venckevičius Adolfas

Venckus Vytautas

Venclauskienė Loreta

Vengris Antanas

Vengris Vitolis Enrikas

Veras Zoska

Verba Algirdas Steponas

Verba Robertas

Vercinkevičius Juozas

Vertelis Vladas

Veteikis Julius

Vidmantas Jurgis

Vidugiris Algimantas

Vidžiūnas Arvydas

Vidžiūnienė Rūta Kleva

Vikertas Henrikas

Vikšraitis Rimaldas

Vilčinskas Juozas

Vildžiūnas Jonas

Vildžiūnas Linas

Vildžiūnas Vladas

Vileišytė Barbora

Vilimaitė Bitė

Vilimas Jonas

Vyliūtė Sofija Jūratė

Vilkas Stasys

Vilkys Aloyzas Vytautas

Vinciūnas Stasys

Vinickas Gintaras

Vipartienė Diana

Virpšta Zigmantas 

Viršulis Antanas

Visockas Gintaras

Visockas Vytautas

Visockis Laurynas Virgilijus

Viščinis Petras

Vyšniauskas Juozas

Vitkauskaitė Ona

Vitkauskas Leonas

Vitkauskas Romas

Vitkauskas Vladas

Vitkauskienė-Ramanauskaitė Irena

Vitkus Ričardas

Vitkus Stasys

Vitkus Vytautas

Vituška Siaržuk Vizbaras-Sūduvas Jonas

Vladimirovas Levas

Voicik Halina 

Vokietaitis Algirdas

Volertas Vytautas Pranas

Volskytė Vaidilutė

Vorobjovas Leonidas

Vosyliūtė Virginija Marija

Z

 Zabitienė-Tamošauskaitė Dalia

Zabulytė-Saulevičienė Bronislava

Zacharka Ričardas

Zaikinas Zigmas
Zavadskis Audrius

Zavistauskienė Aldona Konstancija

Zdramys Alfredas
Zegerienė-Kalėda Lolita

Zelenkevičius (Zeliukas)  Vytautas Jonas

Zemlickas Gediminas

Zgirskis Česlovas

Zingeris Markas

Zinkevičienė Valentina

Zinkus Jonas

Zokas Antanas

Zokaitytė Zita

Zolubas Algimantas Juozapas

Zovienė Danutė

Zubavičius Edmundas

Zubras -Zemribas Albertas

Zubrus Jonas

Zulanienė Erika

Zumeris Bronius

Zuokas Artūras

Zurba Algimantas

Zutkytė - Stasinienė Gražina

Zvicevičius Albertas

Ž

Žadeikytė Rita

Žalys Bronius

Žalys Leonas

Žarkauskaitė-Šaknienė Marija

Žeimantas Viktoras Liubomiras

Žeimantas Vytautas 1944

Želvys Petras

Žemaitis Vytautas (1944)

Žemaitytė Birutė

Žemaitytė-Petrauskienė Aldona

Žemelis Henrikas

Žemkalnis-Landsbergis Gabrielius

Žemkalnis Petras 

Žičkuvienė (Mišeikytė) Adelė

Žigaitytė-Nekrošienė Audronė 

Žygelis Dainius

Žilaitytė Juškaitienė Joana Danutė

Žilinskaitė Vytautė Genovaitė

Žilinskas Albertas

Žilinskas Vladas

Žitkevičius Leonardas

Žižiūnas Algimantas

Žlabys-Žengė Juozas 

Žlibinas Stasys 

Žukas Algimantas

Žukas Vaidotas

Žukauskienė Algimanta

Žukovas Nikolajus

Žvirgždas Stanislovas

Žvirzdinas  Aleksandras

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-04-29 10:04
 
 

Komentarai (30)

Jūsų el. paštas

Benas

2024-01-13 20:59

Puiku, kad nors vienas Žmogus daro šitą Sizifo darbą. Ir be jokių aikštingumų ar irzlesio į užsipuldinėjimus. Ačiū, dėstytojau Vytautai!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Justin

2023-03-18 14:44

kam tai gali būti aktualu; Mes siūlome visų rūšių finansinių paskolų paslaugas su prieinama 2% palūkanų norma. Mūsų pasiūlymai svyruoja iki 10 000 000,00 €. Suinteresuoti kandidatai turi kreiptis su išsamia informacija el. paštu: agenthinson@gmail.com

Toliau pateikiant šią pareiškėjo informaciją:

Pilni vardai:
Paskolos suma:
Trukmė:
Šalis / valstybė:
Telefono Nr.:
Lėšų paskirtis?:

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

K. N.

2022-12-11 13:47

Pesimistiškai žiūriu į Enciklopedijos duomenų rinkimą - jis žiauriai vėluoja. Ką kalbėti apie Enciklopediją, jei net naujos Senjorų klubo narių knygutės gimdymui galo nesimato.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Virgilijus Juodakis

2022-06-02 12:15

Gerb. Vytautai,
1. Nesugebu atsiversti, kas apie mane yra pasakuta. Kai sugebėjau, mačiau, kad:
2. Nėra įrašyta, ka išleidau atsiminimų knygą "Tarp žmonių". (Vilnius, 2017. 318 psl.)
3. Esu apdovanotas apdovanojimo ženklu-medaliu "Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" (Nr. 220). 2017 m.
4. Norėjau pasiskaityti, kas parašyta apie, bet sąrašuose neradau Valentinos Jakimavičienės, J.Kacenbergo ir kt. Gal taip ir reikia, nežinau. Taipogi nežinau, kodėl įrašyti, pvz., Arvydas Sabonis, Dana Rutkutė. Beje, šiandien kompiuteris neduoda pasižiūrėti nei vienos pavardės iš parengto sąrašo.
Pagatrbiai Virgilijus

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

steponas

2021-04-11 18:36

Antanas Navalinskas pernai mirė, gal nežinote?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vladislovas

2020-10-27 12:52

Didelė painiava su ta enciklopedija ir informacija apie šį leidinį. Jau buvo kolegų išsakytos pastabos, tik niekas nereaguoja. Reikia palikti svetainėje tik naujausią informaciją ir apie enciklopediją talpinti viską vienoje vietoje. Dabar viskas sugrūsta - ir 2015, ir 2020 metų duomenys. Painu, sunku surasti reikiamą informaciją. Ir dar visiškai neaišku, ar toji enciklopediją išeis. Jau baisiai nusitempė "guma". Daugelis žurnalistų leidinio net nesulauks, jei jis bus rengiamas vėžlio žingsniais.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Justinas

2020-01-10 15:49

Mieli Enciklopedijos sudarytojai ir LŽS svetainės tvarkytojai, reikėtų pagaliau įvesti tvarką. Senus laiškus, visokią pasenusią informaciją meskite lauk. o palikite tik šviežius faktus. Dabar apie Žurnalistų enciklopediją rašoma kelis kartus, nežinia, ar tai 2015 metų ar 2020 duomenys. Straipsnių daug. komentarų irgi daug, sunku susigaudyti. Kai kokia informacija jau spėjo pašvinkti iš senumo. Palikite vieną, naujausią sąrašą. Kas norės, tai papildys ir be jokių pamokymų, paaiškinimų.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Veronika

2017-11-24 11:41

Kokiu adresu galima Jums parašyti, gerbiamas Vytautai?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2017-10-26 11:07

Gerb. Kristinai Lukoševičiūtei,
deja, nežinau ką atsakyti, nes Jūsų nepažįstu. Paskambinkite man 8 652 10 638

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

reikėtų

2017-10-19 21:16

būtinai parašyti apie visus, kurie ne tik studijavo (išlaikė tskp istorijos įskaitą), bet ir visus, kurie baigė žurnalistikos mokslus

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media