2024 m. liepos 14 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Tylos minutė

*print*

Archyvas :: Sudievu „Dirvos“ laikraščio leidėjui Algirdui Matulioniui

2024-04-05
 
Algirdas Matulionis  darbuojasi  laikraščio „Dirva“ raštinėje. Nuotrauka iš „Collinwood Observer“ (Laikraštėlis buvusiame lietuvių rajone)

Algirdas Matulionis darbuojasi laikraščio „Dirva“ raštinėje. Nuotrauka iš „Collinwood Observer“ (Laikraštėlis buvusiame lietuvių rajone)

Dr. Viktoras Stankusė
Atsisveikinome su Algirdu V. Matulioniu anksti, šeštadienio ryte, lapkričio 11 dieną (2023 m. - red.) Jakubs and Sons lietuvių laidotuvių namuose, po to jo karstą lydėjome į jam skirtas Šv. Mišias Šv. Kazimiero lietuviu parapijos šventovėje Clevelande. Ir dalyvavome paskutinėse apeigose atiduodant jo siela Dievui, jo karstą žemei tarp žalių kalvų Kalvarijos kapinėse ( Calvary Cemetery, Clevelando diecezijos didžiausiose kapinėse) kur jau nuo seno laidojami lietuviai. Po laidotuvių susirinkome Clevelando Lietuvių Namų/Klubo patalpose kur artimieji, bičiuliai apibudino Algirdo nueitą gyvenimo kelią.
.Algirdas buvo tautinės minties ir jam rūpėjo išlaikyti lietuvišką žodį, ypatingai spausdintą lietuvišką žodį. Algis gimė 1939 metais Lietuvoje ir su tėvais atvyko į Clevelandą 1951 m. Pradine mokyklą lankė prie Šv. Jurgio parapijos (St. George Lithuanian parish); šeštadieniais tenai lankė lituanistinę mokyklą, kurios vedėjas, mokytojas, kalbininkas Stasys Barzdukas - vėliau „Pasaulio lietuvio" steigėjas ir redaktorius - sudarė jaunam Algirdui įspūdį ir pagarbą lietuvių kalbai. Baigęs gimnaziją, studentavimo metais įstojo į tautinės minties lietuvių studentų korporaciją L.S.T. Korp! Neo-Lithuania. Mielai skaitė lietuvišką tautinės minties laikraštį „Dirvą" (1915 m. įsteigtą Clevelande vardu „Santaika", nuo 1916 m. vadinta „Dirva").
Baiges studentavimą, ilgus metus dirbo Beneficial Corporation, vienoje iš didžiausiu finansų kompanijų Amerikoje ,vėliau jinai perimta Household International Inc.(dabar HSBC Finance) 1998 m. Tenai Algirdas specializavosi asmeninėm (personal) paskolom. Bet lietuviški reikalai liko jam prie širdies ir vienu metu priklausė Clevelando Lietuvių Namų /Klubo ( Lithuanian Village, Lithuanian American Citizens Club) patikėtinių taryboje. Kuomet Clevelando diecezija sujungė Šv. Jurgio lietuvišką parapiją su Dievo Motinos lietuvių parapiją ją pavadino Šv. Kazimiero parapija tai tenai Algirdas ilgus metus sekmadieniais mišiose rinkdavo aukas bažnyčiai. Be to ir vis skaitė ir sekė laikraščio „Dirva" raidą.
Balys Gaidžiūnas (buvęs Lietuvoje VLIK steigėjas, vicepirmininkas), tapęs „Dirvos" redaktorium pasiūlė Amerikos Lietuvių Tautiniai Sąjungai (įsteigta Amerikos lietuvių tautinių organizacijų New Yorke 1949 m.), kuri stropiai reme Dirva, įkurti iš plačios Amerikos lietuvių visuomenės ne pelno „Vilties" draugiją, Viltis Inc., 1951 m. Clevelande, inkorporuota pagal Ohio valstijos taisykles ir kuri finansiškai remtų ir būtų „Dirvos" leidejas (publisher). Bet Tautinė sąjungą pasilieka teisę turėti 25 % balsų „Vilties" draugijoje.
Pirmasis „Vilties" draugijos pirmininkas (1952-1959) buvo senų Amerikos lietuvių veikėjas Juozas J. Bačiūnas. Po jo sekė dar aštuonį, o 1994 m. „Vilties" pirmininkų tapo Algirdas Matulionis. Ilgamečiui (1968-1991) „Dirvos" redaktoriui Vytautui Gedgaudui išėjus į pensiją teko kviesti redaktorius iš pačios Lietuvos , tai dr. Anicetas Bundonis, dr. Jonas Jasaitis, Vitalius Žaikauskas, kol redagavimą perėmė uolus redaktorius Gediminas Markevičius.
Algirdui teko vargingas kelias, nes kaip ir visur lietuviai iš centrinio miesto persikėlė į priemiesčius, jų vaikai ir vaikaičiai neskaitė lietuviškos spaudos, prenumeratorių skaičius gerokai krito.
Ir „Dirvos" štabui sumažėjus Algirdas Matulionis, vienas savanoriškai be algos atliko administracijos ir leidybos darbą, dirbdamas daugiau kaip 50 valandų į savaitę., kartais net pernakvodamas „Dirvos" patalpose, kad „Dirva" įšeitu. Išlaikyti „Dirvos" leidybą pats padengdavo išlaidas, įsiskolindavo.
Svekatai silpnėjant sutarė su dr. Jolanta Mažyle ir dr. Jonu Daugirdu suskaitmeninti eile metų „Dirvos" laidų.
Taip besidarbuodamas, sveikata nusilpo ir Algirdas iškeliavo į amžiną poilsį. Bet šiuo metu yra organizuojama, bandoma kad kaip nors testusi jo mylimą „Dirvą".
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-04-05 12:55
 
 

Komentarai (2)

Jūsų el. paštas

Saulė Bartkutė

2024-04-06 13:19

Užuojauta.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antanas Kriukelis

2024-04-05 12:59

Nuoširdžiai užjaučiu.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media