2021 m. spalio 23 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: Gediminas Jankus: „Menininkams, svarbiausia kūryba, saviraiška, kai jų netrikdo pigiu dėmesiu, pamokymais, moralais ir tuščiais pažadais“

2021-05-20
 
Gediminas Jankus

Gediminas Jankus

Vytautas Žeimantas


Šį gražų gegužį LŽS narys, dramaturgas, prozininkas, teatro kritikas, publicistas, rašytojas, politinis ir visuomenės veikėjas Gediminas Jankus pažymi gražią sukaktį - 70-metį. Nuoširdžiai sveikiname!
„Šaunus Bičiuli, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininke Gediminai Jankau, su pavasarišku septyniasdešimtuoju gyvenimo jubiliejumi! Tegul niekada neišblėsta jaunatviška energija, didžiulis rūpestis kauniečiais rašytojais, paties kūrybinis įkvėpimas dramaturgo ir teatro kritiko kelyje... LŽS Kauno apskrities skyrius didžiuojasi, kad Gediminas Jankus buvęs pirmasis atkurto žurnalo ,,Trimitas" redaktorius, ilgametis Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, apdovanotas medaliu ,,Už nuopelnus žurnalistikai". Savo kolegą visi kartu pagerbsime birželio 12-ąją, šeštadienį, tradicinėje kauniečių žurnalistų šventėje, kuri bus surengta lauko kavinėje ,,Vasaros olimpas", - sako LŽS Kauno skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis.
Gediminas Jankus gimė 1951 m. gegužės 21 dieną Kaune. Mokslo žinių jis siekė Kauno „Aušros" ir Talino realinėje gimnazijose. 2000 metais baigė Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
Daug metų dirbo žurnalistinį darbą įvairiuose leidiniuose. 1991 m įstojo į Lietuvos žurnalistų sąjungą, aktyviai dalyvauja LŽS Kauno skyriaus veikloje. 
1983-1987 m. buvo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas. 1983-1986 m. Nacionalinio Kauno dramos teatro, 1986-1990 Lietuvos Nacionalinio dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas.
1991-1994 m. buvo atkurto LŠS žurnalo „Trimitas" pirmasis redaktorius.
1990-1991 m. dirbo Krašto apsaugos departamente, prisidėjo kuriant apsaugos struktūras, yra Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris.
1990-1994 m. buvo Lietuvos šaulių sąjungos valdybos pirmininkas, pirmasis Lietuvos šaulių sąjungos Vadas.
1991-ųjų sausio 11 d. Aukščiausiojoje Taryboje kartu su kitais davė kario priesaiką, vadovavo Rūmų gynėjams - šauliams, buvo paskirtas II korpuso komendantu ir Gynybos štabo nariu, vadovavo korpuso gynybai.
Parašė dramų, kurios buvo pastatytos įvairiose scenose. 1988 m. Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatyta drama „Amžinas keleivis" apie Vydūną (režisieris Juozas Ivanauskas). 1989 m. Kauno kameriniame teatre pastatyta drama „Stolypino vagonas" (režisierius Stanislovas Rubinovas). 2008 m. įvyko dramos „Ir šviesa, ir tiesa" (apie Vincą Kudirką) premjera. VšĮ „Teatro projektai" sukurtas spektaklis režisierius Petras Venslovas).
2012 m. išleido dramą „Kybartų aktai", kurios pagrindiniai herojai - tarpukario Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona ir premjeras Augustinas Voldemaras. Dramoje atskleidžiami dramatiški 1940-ųjų birželio 15-osios įvykiai - sovietų okupacija. Spektaklis pagal šią pjesę pastatytas 2013 m. (režisierius Vytautas Balsys, Kauno kino studijos kūrybinė grupė).
2017 m. parašė libretą "Priesaika" apie pokario Lietuvos Laisvės kovotojus, pagal kurį 2018 m. sukurta roko opera (tautinio roko grupė "Thundertale ir VšĮ "Liudo Mikalausko koncertai").
2011 m. jis tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos konkurso "Kultūros versmės" laureatu.
Nuo 2019 m. spalio Gediminas Jankus yra Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas.
„Paveldėjimas, sakyčiau, geras, su gražiu, ilgamečiu buvusio pirmininko, kolegos V.Kiaušo-Elmiškio "įdirbiu". Teko dalyvauti tuometės skyriaus Tarybos (toks patariamasis, visuomeninis, rašytojų taip pat išrinktas sambūris), veikloje, tad akivaizdžiai mačiau, kad vis tik visas pagrindinis veiklos ir sumanymų krūvis tenka pirmininkui Vidmantui. Iš tiesų, vos ne kasdien jam teko spręsti įvairius klausimus, priimti sprendimus, dėl kurių juk nuolat netrukdysi Tarybos narių. Tad bene svarbiausias iššūkis, manau, dabar būtų jau mums įprastų, tapusių savastimi, tradicijų tęstinumas (turiu omenyje ir kūrybinius projektus, visų pirma tarptautinį poezijos festivalį "Poezijos pavasaris) ir kolegų paskata, ir jų kūrybos sklaida - naujų knygų pristatymas, sutiktuvės, recenzavimas, skyriaus atstovavimas Rašytojų sąjungos valdyboje, galų gale ir rūpestis kolegų buitinėmis, socialinėmis sąlygomis, dėmesys sukaktims ir jubiliejams. Būtinai tęsime prestižinės literatūrinės "Vieno lito" premijos įteikimą, teiksime kandidatus kasmetėms miesto Meno kūrėjų asociacijos premijoms, - po išrinkimo į LRS Kauno skyriaus pirmininkus sakė Gediminas Jankus. - Rašytojams, kaip ir kitiems menininkams, svarbiausia kūryba, saviraiška, manau, smagiausia, kai jų netrikdo pigiu dėmesiu, pamokymais, moralais ir tuščiais pažadais. Be tradicinių renginių ir pristatymų, be abejo, būtina ieškoti ir naujų savitarpio bendrystės būdų, norisi, kad kolegos jaustųsi neužmiršti, reikalingi, kad kiekviena jų nauja knyga, publikacija ar žinia apie jų kūrybą pasiektų ne tik siaurą ratą. Ir tai jau sėkmingai daroma - skyriaus referentės Mildos Kiaušaitės prieš keletą metų sukurta ir prižiūrima svetainė Kaunorasytojai.lt nuolat informuoja ne tik apie naujas mūsų autorių knygas, publikacijas, bet skelbia ir pristatymus, recenzijas, naujus kūrinius ar jų ištraukas, prisiminimus, nušviečia kultūrinį miesto ir šalies gyvenimą, vykdomi virtualūs projektai - vaizdo įrašų ciklas "Veidai ir balsai", "Mintvykstės"".
Užimdamas šias pareigas jis pasireiškė kaip kolegų kūrybai dėmesingas LRS Kauno skyriaus vadovas.
Gediminas Jankus išleido knygas: „Amžinas keleivis" (dramų rinkinys, 1989), „Pasifloros žiedas" (romanas, 1994), „Vaidmenys ir atlikėjai" (kritikos etiudai, 2001), „Mėnesienos namai; Kunstkamera" (dvi pjesės, 2002), „Kybartų aktai" (drama, 2012), „Rytoj" (novelės, 2017), už kurią 2018 m. pelnė literatūrinę Vieno lito premiją.
Sukūrė misteriją "Gloria Juozui Naujaliui" (Režisierius. V. Streiča, Kauno valstybinio Muzikinio teatro choras ir orkestras, 2019).
Gediminas Jankus skaitytojams tapo gerai pažįstamas kaip atidus literatūros ir teatro recenzentas tačiau pirmiausia jis - savitas rašytojas, kuriantis magiškus, makabriškus, fantasmagoriškus pasaulius, sklidinus muzikos, simbolių, prasmių ir nuorodų, neramius ir baugininančius, bet sykiu atpažįstamus ir įtraukiančius savo pavojais ir intrigomis. Jo veikėjai čia mainosi vardais ir veidais, pinasi senųjų knygų išmintis ir baugios legendos, kol galų gale tampa sunku atskirti, kur dar sapnas, o kur - jau tikrovė...Tuo jis ir žavi savo skaitytojus.
Išvertė iš rusų kalbos H. Brandnerio romaną "Sugrįžęs kauksmas" (1994) ir B. Bardo knygą "Ir Dievas sukūrė moterį" (apybraižas apie Brižitą Bardo,1995). 
Gediminas Jankus aktyviai reiškėsi ir visuomeniniame gyvenime. Buvo renkamas į Kauno miesto savivaldybės tarybą (1997-2000 m.), 2000-2003 m. buvo Kauno miesto mero pirmasis pavaduotojas, miesto Tarybos sekretorius, 2003-2011 m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorius, nuo 2011 m. Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriaus vedėjas.
Gediminas Jankus už savo grožinę kūrybą, visuomeninę ir pilietinę veiklą pelnė įvairių apdovanojimų: 1990 m. - pirmo laipsnio B. Dauguviečio premija už istorinių dramų rinkinį "Amžinas keleivis", 1992 m. - Sausio 13-osios atminimo medalis, 1992 m. - Šaulių žvaigždės medalis, 1992 m. - Garbės ženklas "Parlamento gynėjas", 1993 m. - Šaulių žvaigždės ordinas, 2005 m. - Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus apdovanojimas "Gintarinė plunksna", 2009 m. - Lietuvos šaulių sąjungos medalis „Už tarnystę Lietuvai", 2011 m. - Lietuvos žurnalistų sąjungos medalis „Už nuopelnus žurnalistikai", 2012 m. - Lietuvos sąjūdžio Pirmo laipsnio atminimo ženklas "Su Sąjūdžiu už Lietuvą", 2014 m. - Laisvės kovų Didžiojo kryžiaus ordinas, 2015 m. - Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas (medalis) „Už nuopelnus Šaulių sąjungai" 3 laipsnio., 2015 m. - Nepriklausomybės gynėjų medalis, 2018 m. - Šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklas (medalis) "Už nuopelnus Šaulių sąjungai" 2 laipsnio, 2018 m. - Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo V. Pūtvio-Putvinskio atminimo medalis, 2018 m. - Jotvingių kryžiaus riterių ordino Vyčio kryžius "Už nuopelnus Lietuvai", 2020 m. - Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
Palinkėkime sukaktuvininkui didelės sėkmės gyvenime ir kūryboje.
 
Rubrika Redaktoriaus žodis yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.
 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-07-02 14:46
 
 

Komentarai (5)

Jūsų el. paštas

Dalia Juškienė

2021-05-21 20:13

Pagarba ir sveikinimai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Livija Sakalauskienė

2021-05-21 12:25

Su gražiu jubiliejumi!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Žydrūnė Kutkevičienė

2021-05-21 11:04

Sveikinimai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aldona Kibirkštienė

2021-05-20 16:40

Gediminai, su pavasariška Jūsų Gyvenimo švente! Kuo daugiau visko šviesaus, skaidraus ir giedro! Dar daug daug gražių ir laimingų metų, saulėto džiaugsmo tarp pačių brangiausių žmonių!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Nijolė Padorienė

2021-05-20 16:29

Gražiausių kūrybos posmų, smagaus žydėjimo!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media