2024 m. kovo 5 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: AČIŪ TAU, ŽEME. ŽURNALISTŲ DAINOS – knyga, kuri dar laukia naujų autorių

2020-11-05
 
Būsimos knygos viršelis. Dailininkas Albertas Vaidila

Būsimos knygos viršelis. Dailininkas Albertas Vaidila

Vytautas Žeimantas
 
Kolegėms ir Kolegoms galiu pranešti džiugią naujieną: jau baigiu spaudai ruošti knygą AČIŪ TAU, ŽEME. ŽURNALISTŲ DAINOS. Jos leidimą kiek stabdė finansinės problemos. Tačiau kai dabar JAV dirbantis mūsų kolega Juozas Karsokas dalinai finansavo žurnalistų dainų knygos leidimą, o keli kolegos pažadėjo dar šį projektą finansiškai paremti, atsirado realios galimybės jos rengimą užbaigti iki Kalėdų, o kitąmet išleisti. 
Juozui Karsokui ir kitiems kolegos, pažadėjusiems paremti knygos leidimą, būsimųjų autorių vardu tariu nuoširdų AČIŪ. 
Dėkojų ir kolegai, dailininkui Albertui Vaidilai, sutikusiam sukurti šiai knygai viršėlį.
Sėdant rašyti šį straipsnį, prisiminė 2014 metai, kai Vilniuje, Žurnalistų namuose įvyko antrosios žurnalistų poezijos knygos "Sušvieski, saule" pristatymas. Naujoji knyga buvo išleista Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos iniciatyva. Ji buvo skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui. Per knygos pristatymą kiekvienas autorius galėjo padeklamuoti savo eilėraščių. Dažnas pasidžiaugė ir šios knygos atsiradimu. Geru žodžiu buvo prisiminta ir 2012 metais išėjusi pirmoji Lietuvos žurnalistų poezijos knyga „Šitas aidas toli girdis...". Joje dalyvavo 25, antrojoje - jau net 104 žurnalistai.
Pirmųjų dviejų žurnalistų poezijos knygų sėkmė paskatino imtis naujo projekto. Tik kokio? Iš kolegų gavau įvairių pasiūlymų. Kolega Arūnas Marcinkevičius tikino, kad reikia išleisti žurnalistų apsakymų knygą. Kolega Ipolitas Skridla siūlė išleisti žurnalistų dainų knygą. Kolega Virgilijus Juodakis siūlė išleisti humoristinių žurnalistų nuotykių miniatiūrų knygą. Kolega Stanislovas Pleskus (deja, jau A.A.) siūlė parengti žurnalistų geriausių fotografijų albumą. Visi pasiūlymai yra įdomūs, įgyvendinami. Tik kurį pasirinkti pirmąjį?
Su kolegomis pasitaręs nutariau iš pradžių paruošti žurnalistų dainų knygą. Per visą Lietuvą yra daug pabirusių žurnalistų sukurtų dainų, jas išgirsi per televiziją, radiją, jos yra įvairių chorų, ir dainininkų repertuaruose.
Tarp mūsų žurnalistų buvo ir yra tikrų dainų grandų, turiu omeny LŽS Senjorų klubo narius Vytautą Barauską (1934-2015) ir Juozą Elekšį, kurie yra sukūrę per kelis šimtus dainų. Garsaus dainininko Alekso Lemano repertuare yra daug dainų, kurias sukūrė kolega Antanas Andrijonas, dabar gyvenantis Gelgaudiškyje. Ipolitas Skridla, bendraudamas su kompozitoriu Tadu Šumsku, yra sukūręs net du himnus - sodininkų ir bankininkų. Savo laiku labai populiarią kolegos Leono Stepanausko dainą „Žvaigždutė" dainavo garsioji Beatričė Grincevičiūtė. Kolega Jeronimas Laucius kartu su kompozitoriumi Rymantu Mikelsku yra sukūrę nemažai lopšinių. Be abejo, buvo dar daug čia nepaminėtų kolegų - dainų autorių. 
Trys kolegos - Juozas Elekšis, Vytenis Rožukas ir Tomas Šarkus savo dainoms yra sukūrę ir muziką. 
Todėl ir nutariau šį kartą paruošti ir išleisti knygą, kurios paantraštė jau buvo iš anksto sugalvota: „Žurnalistų dainos ". O knygos pavadinimui dabar pasirinkome mūsų kolegos Vytauto Barausko vieną dainą - AČIŪ TAU, ŽEME.
Naujoji knyga, kaip ir pirmosios dvi išeis po Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos vėliavomis. 
Į naująją knygą pakviečiau visus kolegas žurnalistus, kam nesvetima poetinė kūryba, kurių eilėraščiai jau tapo dainomis. Tada rašiau: Esame atviri visiems, visų laukiame. Kvietimas buvo išgirstas.
Savo dainas jau pateikė vilniečiai Stanislovas Balčiūnas, Remigijus Baltrušaitis, Vytautas Barauskas, Nijolė Blaževičiūtė, Juozas Elekšis, Jonas Endrijaitis, Jeronimas Laucius, Arūnas Marcinkevičius, Kazimieras Pūras, Vytenis Rožukas, Ipolitas Skridla, Juozas Stasinas, Tomas Šarkus, Albertas Vaidila, Laimutė Vasiliauskaitė, kaunietė Perpetua Dumšienė, kaišiadorietis Jonas Laurinavičius, palangiškis Gediminas Griškevičius, biržietis Algirdas Butkevičius, gelgaudiškis Antanas Andrijonas, berlinietis Leonas Stepanauskas.
KNYGOS TURINYS (kol kas yra toks)
Vytautas Žeimantas. Žurnalistų dainos - skamba!
Antanas Andrijonas
Antaninių bijūnai. Muzika Valentino Bagdono.
Bus atlaidai. Muzika Valentino Bagdono.
Gegužės gegužė. Muzika Valentino Bagdono.
Šakių daina. Muzika Valentino Bagdono.
Tėviškės ruduo. Muzika Valentino Bagdono.
Stanislovas Balčiūnas 
Užpalių meilė širdyse. Muzika Algimanto Kubiliūno. 
Remigijus Baltrušaitis
Mano senai mokyklai. Muzika Vyganto Telksnio.
Užupio tango. Muzika Jono Navakausko.
Prie senojo Vilniaus. Muzika Jono Navakausko.
Gyvenimo prasmė. Muzika Jono Navakausko.
Nebūsim kartu. Muzika Kęstučio Andriaus Vasiliausko.

Vytautas Barauskas

Ačiū tau, žeme. Muzika Algimanto Raudonikio.
Priglusk. Muzika Irenos Žurumskienės.
Senjorų daina. Muzika Prano Jurkonio.
Pasiklydusi daina. Muzika Irenos Žurumskienės.
Nijolė Blaževičiūtė
Tavo balsą girdžiu. Muzika Anatolijaus Lapinsko.
Oi audžiu audžiu. Muzika Anatolijaus Lapinsko.
Volungėlė. Muzika Anatolijaus Lapinsko.
Tai pievelė, tai žalia. Muzika Anatolijaus Lapinsko.
Saule saulele. Muzika Anatolijaus Lapinsko.
 Algirdas Butkevičius
Pabiržei. Muzika Žyginto Anilionio.
Tėvui. Muzika Žyginto Anilionio.
Pasiilgau. Muzika Algirdo Kuprio.
Biržams. Muzika Žyginto Anilionio.
Perpetua Dumšienė
Tu sakei. Muzika Sauliaus Jonkaus.
Vyšnių vynas. Muzika Sauliaus Jonkaus.
Juozas Elekšis
Lietuviui. Muzika Vytauto Kurnicko.
Rojus. Muzika Jurgio Gimžausko.
Šaltinis. Muzika Sonatos Tamašauskaitės ir Juozo Elekšio.
Himnas gydytojui. Muzika Aušros Liutkutės ir Ipolito Petrošiaus.
Priesaika Tėvynei. Muzija Juozo Elekšio. 
Jonas Endrijaitis
Kur meta pluksną gandras. Muzika Stasio Juškaus.
Mūsų Vilnius. Muzika Stasio Juškaus.
Nemuno žemė. Muzika Stasio Juškaus.
Tėvynė . Muzika Stasio Juškaus.
Vandenų lėlija. Muzika Stasio Juškaus.
Gediminas Griškevičius
Du balti langeliai. Muzika Petro Januškos.
Du balti langeliai.Muzika Prano Škimelio.
Rudenėlis. Muzika Stanislovo Juščiaus.
Tiesos, kurių mažas nesupratau. Muzika Gintaro Puco.
Laivo laukimas. Muzika Gintaro Puco.
Jeronimas Laucius
Miego vežimai. Muzika Rymanto Mikelskio.
Vėjo lopšinė. Muzika Rymanto Mikelskio.
Nykštukų lopšinė. Muzika Rymanto Mikelskio.
Miego pilis. Muzika Rymanto Mikelskio.
Dienos lopšinė. Muzika Rymanto Mikelskio. 
Jonas Laurinavičius
Prisiminimas. Muzika Vytauto Paltanavičiaus.
Brangiesimes mokytojams. Muzika Viktoro Budrevičiaus.
Pirmoji meilė. Muzika Vitolio Baumilo.
Arūnas Marcinkevičius
Lietuvos partizanų daina.Muzik Raimundo Martinkėno.
Kazimieras Pūras
Dėkui Tau, Kristau. Muzika Prano Šližio.
Vestuvių daina. Muzika Zigmo Aleksandravičiaus.
Vytenis Rožukas
Apie moterį - Abaut women. Muzika Vytenio Rožuko.
Šviesus stiklas - Clearn glass. Muzika Vytenio Rožuko ir Romo Milašiaus. 
Atakos meistras - Attach master. Muzika Vytenio Rožuko.
Geras vardas - Good name. Muzika Romo Milašiaus ir Vytenio Rožuko.
Žolė. Muzika Vytenio Rožuko.
Ipolitas Skridla
Bajorų daina. Muzika Tado Šumsko.
Gekstantis klevas. Muzika Algimanto Raudonikio.
Senoje sodyboje. Muzika Artūro Noviko.
O sodai, jūs sodai. Muzika Tado Šumsko.
Snaigės. Muzika Artūro Noviko.
Juozas Stasinas
Lietuva tėvynė. Muzika Tado Šumsko. 
Ten, kur tviska žali ežerai. Muzika Tado Šumsko.
Leonas Stepanauskas
Žvaiždutė. Muzika Balio Dvariono.
Tomas Šarkus
Ei, jaunystė. Muzika Tomo Šarkaus.
Mėlyni sapnai. Muzika Tomo Šarkaus.
Albertas Vaidila 
 Kūdikėlio atėjimas. Muzika Tado Šumsko.
Laimutė Vasiliauskaitė
Uodas. Muzika Liongino Abariaus.
Žiemos lopšinė. Muzika Liongino Abariaus.
Medžių choras. Muzika Liongino Abariaus.
Vakaras prie ežero. Muzika Liongino Abariaus.
Mama, Saulute šviesi. Muzika Liongino Abariaus.
Vytautas Žeimantas
Žygiuojam! Muzika Algirdo Kreivėno.
Žygiuojam! Muzika Vytauto Kurnicko.
Žygiuojam! Muzika Rymanto Mikelsko.
Palanga. Muzika Tado Šumsko.
Palanga. Muzika Arūno Genio.
Šis sąrašas negalutinis. Manau, kad yra ir daugiau kolegų, sukūrusių dainų. Taigi, laukiu ir naujų autorių, naujų dainų. Žurnalistai dainų autoriai nebūtinai turi būti LŽS ar NŽKA nariais. Draugaukime toliau.
Knygos struktūra yra paprasta. Autoriai pristatomi abėcėlės tvarka. Kiekvienas autorius gali knygai pateikti ne daugiau kaip penkias savo dainas. Dainų tekstai buvo ir bus priimami tik su gaidomis (jpg formatu). Atsiustų dainų tematika ir stilistika gali būti įvairi. Be to dar prašome atsiųsti savo portretinę nuotrauką ir trumpą prisistatymą.
Privalomi penki knygos egzemplioriai bus perduoti nemokamai amžinam saugojimui į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
Visus klausimus, iškilusius su naująja knyga, galima derinti telefonais: laidinis Vilniuje darbo (85) 212 2805, namų (85) 271 0943, mobilus - 8 652 10 638, arba e.paštu: vzeimantas@gmail.com
 
Rubrika Redaktoriaus žodis yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis. 
 
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-20 13:27
 
 

Komentarai (18)

Jūsų el. paštas

Vytautas Žeimantas

2020-12-12 12:21

Ačiū kolegai, pasirašiusiam "Neužmirškime" už rūpestį. Finansinio rūpesčio praktiškai nėra dėka kolegų Juozo Karsoko ir Juozo Elekšio, jau parėmusių ir dar dviejų kolegų, pažadėjusių paremti šios knygos leidimą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Neužmirškime

2020-12-11 13:51

Kalbam apie žurnalistų chorą, svajojame apie šią knygą ir pan. Bet ar pagalvojame apie tai, kad reikia finansiškai prisidėti prie žurnalistų dainų rinktinės išleidimo. Niekas veltui nieko nedarė ir nedarys, viskas kainuoja. Tad, broliai ir seserys muzikos, dainų kūrėjai- pinigines papurtykite.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2020-11-15 15:55

Ačiū ir kolegai Juozui Elekšiui, jau irgi parėmusiam dainų knygos leidimą

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2020-11-13 12:52

Atsakau kolegai Vaciui:
Jei Dalia Teišerskytė atsius savo dainas - irgi pateks į knygą.
Atsakau kolegai Tadui:
Knygos ruošimą noriu užbaigti iki Kalėdų. Taigi reikėtų paskubėti.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Tadas

2020-11-12 15:09

Noriu paklausti: iki kada galima prisiųsti knygos sudarytojui dainų tekstus ir natas?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Petras

2020-11-12 14:58

Norėčiau įstoti į dainuojančios žurnalistikos chorą.Gal Aldona pradėjo norinčiųjų registraciją. Tai būtų naujas daigas Lietuvos kultūroje...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vacys

2020-11-12 13:36

Labai daug populiarių dainų sukurta poetės Dalios Teišerskytės žodžiais. Ar ji Žurnalistų gildijai nepriklauso? Tikrai būtų verta išspausdinti.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Robertas

2020-11-07 17:26

Pritariu Aldonai. Žurnalistų choras būtų puiku!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media