2021 m. gruodžio 3 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijoje" jau 1000 straipsnių skirtu kolegų personalijoms

2016-06-23
 
Vytauto Žeimanto ekslibrisas. Dailininkas Stasys Makaraitis

Vytauto Žeimanto ekslibrisas. Dailininkas Stasys Makaraitis

 

Vytautas Žeimantas

 

Džiugu, kad žavios Joninių dienos išvakarėse mano kompiuteris parodė gražų skaičių - 1000. Taip, jau paruošta "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai" 1000 straipsnių, skirtų kolegų personalijoms.

 Pernai, gruodžio 10 dieną mūsų svetainėje paskelbiau straipsnį "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijoje" jau daugiau kaip 500 straipsnių, skirtų kolegų personalijoms!".  Dabar jau antraštėje puikuojasi  skaičius "1000". Paskaičiavau, kad vidutiniškai per darbo dieną spėju paruošti po 3-4 straipsnius. Aišku, jų galėtų būti ir daugiau. Nes viskas priklauso ne tik nuo to, kaip aš suksiuos, bet ir kolegų aktyvumo. O čia norėtųsi didesnio bendradarbiavimo.

Apskritai kolegų nusiteikimas džiugina. Tai rodo ir jų komentarai. Antai kolega Antanas, perskaitęs mano publikaciją apie enciklopedijos rengimo eigą, parašė trumpai, bet ir mobilizuojančiai: "Pirmyn!".

Kolegė Gražina rašo: "Jau laikas, Vytautai, eiti į spaustuvę". Būtų smagu, jei jau tikrai būtų laikas. Bet kol kas yra, kaip yra - 1000 straipsnių, skirtų kolegų personalijoms. Žengtas dar vienas žingnis, pasiekta tam tikra tarpinė riba, kuri, beje, irgi po truputį tolsta. Pernai enciklopedijos vardyne buvo 2092 kolegų pavardės. Dabar ir šis sąrašas pailgėjo iki 2303 pavardžių, nes atsiranda vis daugiau kolegų, kurie yra verti, kad būtų paminėti mūsų profesijos enciklopedijoje. Be to, iki galo dar neišspręstos ir finansinės šios enciklopedijos leidimo problemos.

Kolega(ė) J. D. džiaugiasi: „Žurnalistų enciklopedija - tai puiku. Nuvalykime nosį rašytojams." Kad puiku, tai ir aš sutinku. Kad rašytojai tokios enciklopedijos neturi - irgi faktas. O apie nosių valymą - nekomentuosiu.

Gerai, kad kolegos seka darbą, jei reikia pataiso. Antai kolega Povilas rašo: „Šaunu, kad atitaisėte Bernardo Aleknavičiaus pavardę, nes jis juk yra pirmasis Vinco Kudirkos premijos laureatas. O komentarą ištrinti - bailumo požymis". Taip per skubėjimą padariau klaidą, ją ištaisiau. Būčiau palikęs ir komentarą, nurodantį, kad yra klaida, bet nepalikau, nes buvau kartu ir gerokai iškoneveiktas.

Beje, naudodamasis proga, galiu pasakyti, kad būnant svetainės redaktoriumi tik du kartus ištryniau komentarus. O komentarų buvo šimtai. Džiaugiuosi, kad svetainę skaito intelektualūs žmones. Priimiau ir visada priimsiu net nepalankiausią nuomonę, bet nereikėtų jos palydėti įžeidinėjimais ar necenzūriniais žodžiais.

O dabar grįžkime prie enciklopedijos reikalų. Kolega „Buvęs studentas" rašo: Tarp paruoštų straipsnių nematau savo daugelio bičiulių iš 2003 metų VU žurnalistikos laidos. Kur jie?".

Panašiai klausia ir kolegė Laima: „Aš pasigendu savo kolegų iš televizijos pavardžių".

Atsakydamas į šiuos komentarus noriu priminti vieną iš pagrindinių mūsų enciklopedijos leidimo principų - gyvieji prisistato patys. Taigi, Laukiame.

Kita problema - mirę kolegos. Jau yra paruošta nemažai straipsnių apie mirusius kolegas. Tačiau vienas čia visko nenuveiksiu. Galiu pasidžiaugti, kad jau apie kelioliką Anapilin išėjusių žurnalistų parašė kolegos  Adolfas Strakšys, Antanas Anskaitis, Jonas Laurinavičius, Algis Juozas Kusta, Elena Sliesoriūnienė, Algirdas Matulevičius ir mano brolis Liubomiras Viktoras Žeimantas. Turiu didelį prašymą: nepamirškime kartu su mumis dirbusių ir Anapilin išėjusių kolegų. Būtų didelė parama, jeigu apie juos parašytų jų kolegos, bendradarbiai.

Kolega pasivadinęs "Pasigendu" rašo: "Labai pasigendu kai kurių žurnalistikos veteranų. Utenoje ilgus metus darbavosi Donatas Čepukas, gal tik pernai atsisakė "Utenio" redaktorystės. Kupiškyje redaktoriavo Alfonsas Briedis. Ir daugiau tokių senųjų redaktorių nėra paminėta. Gal kas paruoš jų biografijas? Šiaip daug pavardžių žmonių, kurie visai su žurnalistika nesusiję- kunigai, mokslininkai, politikai,sovietinė nomenklatūra ir pan. Gal jie įrašyti todėl, kad yra išleidę knygų ar šiaip už kokius nuopelnus"?

Uteniškį Donatą Čepuką ir kupiškietį Alfonsą Briedį asmeniškai pažinojau, teko bendrauti. Jų pavardės jau seniai įrašytos į enciklopedijos Vardyną. Reikėtų jų paklausti, kodėl iki šiol neprisistatė enciklopedijoje. Gal neskaito mūsų svetainės? Padėkime kolegoms susiorentuoti.

Komentaro autoriui, atrodo, nepatinka kunigai, mokslininkai, politikai ir sovietinė nomenklatūra.

Pradėsiu nuo "sovietinės nomenklatūros".  Į šią savoką įeitų visi sovietmetyje dirbę laikraščių ir žurnalų redaktoriai, tarp jų ir komentare minimi kolegos D. Čepukas ir A. Briedis, respublikinių partinių laikraščių ir žurnalų kolegijų nariai, televizijos ir radijo vadovai bei jų pavaduotojai, užsienyje dirbę žurnalistai. Berods, viską, kas buvo respublikiniame lygyje, išvardijau.  Visus juos tvirtino LKP CK, taigi, visi jie - "sovietinė nomenkaltūra".

Miestų ir rajonų lygyje irgi buvo sava nomenklatūrą, kurią tvirtino LKP miestų ir rajonų komitetai.  Taigi, į šią savoką, jei ji taptų pralaidumo į enciklopediją lygmuo,  patektų labai daug vyresnio amžiaus žurnalistų.

Norėčiau nuraminti komentaro autorių ir dėl kunigų, mokslininkų bei politikų. Jie tikrai nepatekų į enciklopediją, jei būtų išleidę tik knygų, ar už "kitokius nuopelnus".  

Į enciklopediją patenka tik tie kunigai, kurie sovietmetyje leido nelegalią periodinę spaudą, dirbo arba dabar dirba žiniasklaidoje: redaguoja, leidžia religinio turinio laikraščius, žurnalus, dirba radijo stotyse, televizijoje ir pan. Be to, į enciklopediją patenka kunigai, kurie išeivijoje leido ir leidžia lietuvišką periodinę spaudą, užsienyje vedė lietuviškas radijo laidas.

Kolegė Janina kelia panašią problemą: "Sąjūdžio spaudą manau bus galima susirankioti. Bet kaip bus su nelegaliai leista periodika? Disidentai, kunigai ją pogrindyje leido. Kas suskaičiuos tuos, kurie tai darė?". Teisingai klausia. Tuos darbus reikia nuveikti.

Panašiai galiu pasakyti ir apie mokslininkus bei politikus. Į enciklopediją pateks tik tie, kurie betarpiškai dirbo ar dirba žiniasklaidoje. Gyvenimas dabar labai dinamiškas. Šiandien - žurnalistas, rytoj - mokslininkas ar politikas. Būna ir atvirkščiai. Vien tik Seime per pastaruosius 25 metus politiko duonos ragavo kelios dešimtys žurnalistų. Kai kurie ir dabar ją valgo. Bet nieko amžino nėra. O mums svarbu surinkti į vieną visumą visą mūsų turimą potencialą.

Kolega Artūras telefonu paklausė: "Ar į enciklopediją pateks tik Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai?"

Šią enciklopediją įnicijuoja LŽS ir NŽKA, tačiau ji nėra skirta tik savo nariams. Ji skirta visai Lietuvos žiniasklaidai. Todėl joje gali būti ir kolegos esantys, pavyzdžiui, Lietuvos žurnalistų draugijoje, Lietuvos sporto žurnalistų federacijoje ar nepriklausantys jokiam žurnalistų susivienijimui.

Ta proga norėčiau priminti, kad į enciklopediją mes visų žurnalistų neįtrauksime. Kas iš kolegų gali būti enciklopedijoje? Tai paaiškiname LŽS svetainėje esančiu straipsniu "Kas gali patekti į "Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją?".

Enciklopedija - specifiškas leidinys. Jis reikalauja tikslumo, konkretumo, kaip sakoma - enciklopedinio stiliaus. Ne kiekvienas kolega tokį stilių yra įvaldęs. Čia mes ateiname į pagalbą.  Viskas, ko reikia parašyta LŽS svetainėje straipsnyje „Kaip parašyti straipsnį „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai". 

Apie kolegas jau parengtų straipsnių sąrašą, kaskart papildydamas, irgi skelbiu LŽS svetainėje po rubrika "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija". Čia galite pasitikrinti, ar jau jūs ir jūsų kolegos esate enciklopedijoje.  Kaskart skelbdamas papildymus, keičiu prie šio straipsnio ir nuotrauką. Šį kartą įdėjau gero mūsų bičiulio, LŽS ir NŽKA nario, docento, daktaro Virgilijaus Juodakio nuotrauką. (O, Dieve, ir vėl mokslininkas!) 

Priminsiu, kad "Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją" rengia tik trys žmonės. Kolegė Genovaitė Burneikienė rengia straipsnius apie laikraščius, kolega Vytas Urbonas - apie žurnalus ir kitas žiniasklaidos priemones, žurnalistų rengimo įstaigas, žiniasklaidos organizacijas, konkursus bei apdovanojimus, pagrindines žiniasklaidos sąvokas, o šių eilučių autorius - apie žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus.

Mes pradėjome rimtą ir visiems reikalingą darbą, kuriame savo istoriją. „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija" turi būti fundamentalus leidinys. Kitą panaši knyga nežinia kada pasirodys. Padėkime vieni kitiems ir tada galėsime visi džiaugtis sėkminga pabaiga.

 

 

Rubrika Redaktoriaus žodis yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-09-30 11:05
 
 

Komentarai (4)

Jūsų el. paštas

Algimantas Zolubas

2016-07-12 17:32

Neabejoju, kad darbštuolis artojas dirvoną sėkmingai pavers arimu. Nuoširdžiai linkiu geros kloties.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Artūras

2016-06-27 08:42

Vytautai, sveikinu! Įveikta nemaža aukštuma.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media