2021 m. lapkricio 29 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: Pateikiame sąrašą žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, kurie dar galėtų patekti į dabar spaudai ruošiamą „Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją“

2016-10-20
 
Vytautas Žeimantas

Vytautas Žeimantas

Vytautas Žeimantas

Galima tik pasidžiaugti, kad vis labiau įsibegėja „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos"  ruošimo ir leidimo darbai.

„Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją" prieš keletą metų nutarė leisti Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. Buvo paskirti ir trys redaktoriai-sudarytojai: Genovaitė Burneikienė, Vytas Urbonas ir šių eilučių autorius.

Enciklopedijos rengėjai supranta, kad be visuotinės kolegų talkos bus sunku parengti išsamią, visą šį audringą laikotarpį (nuo 1988 metų) apimančią Enciklopediją. Todėl  LŽS internetinėje svetainėje buvo įkurta nauja rubrika - "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija". Čia sudėti straipsniai atskleidžia šio projekto esmę ir prasmę, suteikia žinių, kas ir kaip gali dalyvauti ruošiant šį leidinį, kas atsispindės jame.

Enciklopedijos rengėjų gamybiniame pasitarime buvo konstatuota, kad jau dauguma straipsnių pagal sudarytą Vardyną yra parengta. Genovaitė Burneikienė parengė straipsnius apie laikraščius, Vytas Urbonas - apie žurnalus ir kitas žiniasklaidos priemones, žurnalistų rengimo įstaigas, žiniasklaidos organizacijas, konkursus bei apdovanojimus, pagrindines žiniasklaidos sąvokas. Man teko rinkti ir redaguoti straipsnius apie žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus. Šiuo metu tokių straipsnių jau yra paruošta net per 1780.  Tai daug, tačiau ne visi kolegos, kurie galėtų atekti į  enciklopedija, atsiuntė apie savę informaciją. Kai kas dar skambina, teiraujasi, ar jie gali tikėtis patekti į leidinį.

Todėl, norėdami paspartinti šios informacijos rinkimą, skelbiame  sąrašą žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, kurie galėtų patekti į dabar spaudai ruošiamą „Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją".

Jei jame rasite save - rašykite mums, jei rasite kolegą - praneškite jam šią gerą naujieną, jei rasite mirusį draugą ar kolegą - parašykite apie jį, jei nerasite kolegos, verto enciklopedijos - duokite man žinią. Mūsų laukia rimtas ir visiems reikalingas darbas. Padėkime vieni kitiems ir tada galėsime visi džiaugtis sėkminga  pabaiga.       

Kontaktams:

Vytautas Žeimantas:

Tel.darbo  (85) 212 2805, namų (85) 271 0943, mob. 8 652 10 638

El. paštas   vzeimantas@gmail.com

Adresas: Jogailos g. 11, LT-01116, Vilnius

Sąrašas žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, kurie galėtų patekti į dabar spaudai ruošiamą „Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją"

A

Abrutis Bronius

Adomaitis Antanas

Abromaitytė Laima

Abromavičius Rimas

Acas Algirdas

Adamkevičius Jurgis

Adamonienė Rūta

Adomaitienė Angelė

Adomaitytė laima 

Agintas Rolandas

Aksamitaitė Kristina

Akučkienė Rasa

Aleknavičienė Lilija

Aleksandravičius Egidijus

Aleksaitė Reda

Aleksandravičiūtė Eglė

Aleškevičius Alius

Ališanka Eugenijus

Ališauskaitė Regina

Alytaitė Vytautė

Alonderis Arūnas

Ambrozaitis Zigmas

Andrijanova Irina

Andrulis Jonas

Andziulis Kęstutis

Antanavičiūtė Indrė

Antanavičiūtė Lina

Antanavičienė Nijolė

Antanavičius Steponas

Apanavičienė Dangyra

Apanavičienė Laima

Apšegienė Daiva

Arbutis Bronius

Ardickas Zigmantas

Arlauskas Danukas

Artulienė Audronė

Asovskis Vitalijus

Augustinavičiūtė Nijolė

Augustinė-Augustiniene Marija

Ausėnaitė Daiva

Aušra Algirdas

Aušra Mindaugas

Averka Petras

B

Babickas Darius

Babilius Sigitas 

Babiliūtė Jolanta

Bacevičius Vytautas J?

Bačiulis Audrius 

Bačkulis Valdas

Bagdanavičiūtė Violeta

Bagdonas Ramūnas 

Bagdonas Vytautas

Bagdonavičius Marijus

Baibokas Juozas

Bajarūnaitė Alvyda

Bajorūnė Irma

Bakutytė Edita

Balaišytė Inga

Balanaškienė Rima

Balčytienė Auksė

Balčiūnienė Rūta

Balčiūnienė-Tamulevičiūtė Ona

Balikienė-Kukevičiūtė Brigita

Baliulienė (Šerniūtė) Aldona

Balys Jonas

Baltaduonis Ričardas

Baltakis Jonas

Baltrukonytė Jurga

Baltrūnienė Almonė Elena

Baltušnikienė Tatjana

Baltutis Sigitas

Balžekas Tomas

Baranauskaitė Ramunė

Baranauskaitė Vida

Baranauskas Juozas

Baranauskas Kazimieras

Barauskaitė Ieva

Barauskas Romualdas

Barbaravičius Marijonas

Bareckienė Aldona

Barskevičienė Eugenija

Bartininkas Tomas

Bartkus Rey (tikr. vardas Rymvydas)

Baublienė Violeta

Baublinskienė Beata

Bazys Jonas

Beinoravičius Bronislavas

Beltienė Rūta

Beniušis Audrius

Beniušis Vaidotas

Benokraitis Vytautas 

Berdikšlis Audrius

Bernotaitė-Speičienė Nijolė

Bernotas Adolfas

Beržanskas Tomas

Bičkauskas Rolandas

Bičkauskienė Jūratė

Bieliauskaitė Renata

Bielskis Gintaras

Bielskytė Vida

Bigelytė Gražina

Bilotaitė-Jokubaiskienė Živilė

Bindokienė Danutė

Bingelienė Ramutė 

Binkys Danielius

Bitkovaitė Indrė

Bitvinskas Algimantas

Bitvinskas Linas

Blaževičiūtė Laura

Bleizgys Gintaras

Bliūdžiūtė Asta.

Bochniak Zdislaw

Bogomolnikovas Vasilijus

Borowik Aleksander

Bozytė Dalia

Bratikienė Jūratė

Braukyla Audrius

Brazaitytė Giedrė

Bražienė Tamara

Briedienė Rita

Brilingaitė Violeta

Brunner Diana

Brusokas Arūnas

Bruveris Vytautas

Bružaitė Kristina

Bubnelis Romas

Bučelytė Eglė

Budrienė Daiva

Budrytė Neringa

Budvytienė Junita

Budzinauskienė Eleonora

Builuk Eleonora

Buivydienė Jadvyga 

Bukauskienė Gitana

Bukontienė

Bukšaitienė Rasa

Bukučinskaitė Alė

Bunevičiūtė Virginija

Buragas Vladas

Burba Romas

Burdinaitė-Olaw Birutė

Bušma Bronius

Bute Sigita

Butkienė Gintarė

Butkienė Neringa

Butkus Linas

Butkus Tomas S.

Butrimas Eldoradas

C

Celencevičius Raimundas

Cemnolonskis Kęstutis

Cimermonienė Virginija

Chienas Menaša

Chmieliauskas Darius

Chomentauskaitė Rūta

Chomentauskas Gintaras

Cibas Gintaras

Cibienė Asta

Cibulskienė Lijana

Č

Čekys Algirdas

Čenkienė Dalia

Čepaitis Virgilijus Juozas

Čepavičienė Eglė

Čepkauskaitė Audra

Čepliejus Virgilijus Konradas

Čergelienė Rasa

Černiauskas Šarūnas 

Černiauskienė Aldona

Černiauskienė Neringa

Čėsna Romualdas

Česonis Gintaras

Čiapas Vytautas

Čičirkaitė Ramunė

Čivienė Irena

D

Dabašinskas Ginas 

Dačkevičius Alg??

Dagienė Airida

Dailidonytė Jūrgita

Dambrauskaitė Daniela

Damulytė Jūratė 

Dapkus Darius

Dapkus Liudas

Daugėla Arūnas

Daugirdienė Audronė

Daugnorienė Audronė

Dauguvietytė Galina

Deksnys Vakaris

Delkus Mykolas

Deltuvaitė Joana

Denisenko Viktoras

Dervojedaitienė (Iešmantaitė)  Elena

Devenienė Elena

Didžiapetrienė Giedrimė

Didžpetris Vytautas

Dikčienė Vita

Dokšaitė Deimantė

Drungilienė Genė

Drungytė Erika

Dulskas Gintautas

Dulskytė Dalia

Dumalakas Arūnas

Dvojeglazovas Aleksandras

Dzikaras Audrius

Džiautas Rimantas

E

Eidukaitytė-Kulikauskienė Emilija

Einikytė Asta

Eismontaitė Karolina

Elekšis Juozas

Endriulaitienė Larisa

Eringis Kazys

Elzbutaitė Ieva 

F

Fligelis Mauša

Freimanas Algimantas Narcizas

Frenkelis Eugenijus

G

Gaivenis Virginijus

Gaižauskas Juozas

Gaižiūnas Silvestras

Gaižutis Algirdas

Galadauskaitė Ugnė

Galvydė Skirmantė

Garbačiauskaitė

 Garbaravičienė Birutė

Garnienė Aušra 

Gasperavičiūtė Irena Ona

Gaudiešius Vladislovas

Gavėnavičienė Jadvyga

Gedvilas Arūnas

Gedvilas Česlovas

Gendvilas Vytautas

Gerbutavičius Ramūnas

Germanavičiūtė Regina

Geštautas Alvydas

Geštautas Jonas

Gilė Inga

Gilys Antanas 

Gimberis Jurgis

Gimbutienė Eugenija

Gimžauskas Mindaugas

Girdžijauskas Juozapas

Girinskas Laimonas

Gižaitė Jurgita

Glibauskaitė Marytė Ramutė

Gluškevič Valerij

Gradauskas Marijus

Grainys Laurynas

Greisas Lazaris

Grencevičius Česlovas

Gribauskas Donatas

Grybauskaitė-Augustinė Marija

Grigalavičiūtė Eleonora

Grigaliūnaitė Violeta

Grigaliūnas Stasys

Grigaliūnienė Virginija

Grigaravičius Vytautas

Grigaravičiūtė Sandra

Grigas Romualdas

Grinevičiūtė Nijolė

Grinius Mindaugas

Griškevičiūtė Vaidotė

Grišmanauskienė Vida

Grižibauskienė Eugenija

Grubinskas Leonas

Grudzinskas Leonardas

Grušelionytė Rasa

Gruzdienė Živilė       

Gruzdys Gintaras

Gudas (geležinkelis)

Gudauskas Renaldas

Gudavičius Henrikas

Gudelytė Eglė

Gudienė Alfreda

Gudliauskienė Dalija

Guiga (Tiesa, Černobilis)

Gumbaragis Albinas

Guobys Aleksandras

Gurevičius Vytautas

Gurskus Aidas

Gustaitytė Rasa 

Gutauskas Andrius 

H

Hermann Arthur (Artūras Hermanas)

I

Icikavičius Aleksandras

Ivaškevičius Arūnas

Ivenkova Jelena

J

Jackevičius Jonas Anupras

Jackevičius Mindaugas 

Jagminaitė Vesta

Jakavičiutė Agnė

Jakilaitis Edmundas

Jakimavičius Liudvikas 

Jakinevičienė Loreta

Jakovlevas Viktoras 

Jakšienė Jovita

Jakubonytė Aušra

Jančiauskas Andrius

Jančienė B?????

Jančius Marius

Jankauskas Domas

Jankauskas Petras

Jankauskaitė Loreta

Jankauskienė Aldona

Jankauskienė Gailutė

Jankelaitienė Dalia

Jankutė Gražina

Janonis Arvydas

Janušauskas Artūras

Janušaitė Neringa

Januškis Aleksandras

Janušonytė Aldona

Janutienė Rūta 

Jarmala Andrius

Jaruševičiūtė Aušra

Jasienė Jolanta

Jasilionis Ridas 

Jasinski Tadeusz

Jasionienė Rūta

Jasionis A. (Lietuvos ūkis)

Jasiukėnas Jonas

Jastramskis Deimantas

Jasukaitytė Eglė

Jasulaitis Algimantas

Jasulaitis Donatas

Jaščemskas Ričardas

Jašinskas Jurgis

Jauniškis Boleslovas

Jauniškis Kęstutis

Jautakienė Ona

Jegelevičius Linas

Jegorovas Aleksandras

Jelinskienė Asta

Jevdokimova Daiva

Jokimavičius Giedrius

Jockus Arvydas

Jokubaitis Algirdas

Jonaitienė Asta

Jonušas Augustinas

Jonušas Kazys

Jonušienė Danutė

Jonušienė Laimutė 

Jonušienė Liuda

Jonušytė Aldutė 

Juchnevičius Julius

Jucius Raimondas

Jučas Linas

Jučiūtė Edita

Juodsnukienė Vilija

Juodvalkienė Ligita

Juknevičiūtė Ligita 

Juraitė Kristina

Jurgelionis Romualdas

Jurevičius Zigmantas

Jurgelaitis Remigijus

Jurgelevičienė Alma

Jurkevičienė Jelena

Jurkevičius Paulius

Jurkštas Algimantas

Jurkūnas Vytautas

Jurkūnienė Jolanta

Jursevičius Deivydas

Jurša Leonas

Jusys Vytautas

Juškevičienė Jolanta

Juškys Edmundas

Juzonytė Vilė

K

Kabašinskienė-Kutraitė Birutė

Kacenbergas Judelis

Kacinkevičius Virginijus

Kadžiulis Algirdas

Kairys Albinas

Kalvėnas Vladas

Kamarauskas Stanislovas

Kamičaitienė Irena

Kaminskienė Audronė

Kandrotas Gintaras

Kanišauskaitė Zita

Kanopkaitė Laima

Karalius Gytis

Karčiauskienė Rūta

Karklienė ?

Karlonė Kristina

Karmalavičius Ramutis

Karnackaitė Raimonda

Karvelis Laisvūnas

Karvelytė Dalia

Kasinskas Vytautas

Kasperavičienė Irena

Kasperavičiūtė Jurgita

Katilius Vitas

Katkevičius Aurelijus

Katkienė Zita

Katkus Kostas

Kaulakienė Nerija

Kaušylaitė Šarūnė

Kavaliauskaitė Kristina

Kavaliauskas Audrius

Kavaliauskas Vilius

Kazakevičienė Birutė

Kazakevičius Mindaugas

Kazielienė Genovaitė

Kaziliūnienė Rima

Kazlauskas Kęstutis

Kazlauskas Mantas

Kazlauskienė Justina

Kažimėkas Rolandas

Keinys Alius

Keliuotytė Rasa

Keleras Violeta

Kelertas Virginijus

Kemežys Audrius

Kerulis Leonardas

Keserauskaitė Vaiva

Kybartienė Birutė

Kibildė Vitalija

Kievišaitė Inga

Kiliuvienė Angelė

Kirkilienė Julija

Kiškienė Danguolė

Kliševičius  Žydrūnas

Kneizevičius Gracius

Kniukšta Gintautas

Kochanskas Jurgis

Kocienė Gražina

Komorskaja Tatjana

Kontrimavičius Leonas

Korbutė Austė

Kordiukovas Olegas 

Korsakaitė Ieva

Korsakienė Giedrė

Kosobudskis Eduardas

Kostrovickas Remigijus

Kot Vladimir

Krapas Robertas

Krapavickas Linas 

Krapavickienė Kristina

Krasniauskienė Nijolė

Kriščiukaitytė Agnė

Kriščiukaitienė Gražina

Kryžiavičienė Jolanta 

Kropaitė Živilė 

Krukauskas Modestas

Krupavičiutė Tarik Rasa

Kubilius Edvardas

Kubilius Rimvydas Steponas

Kubilius Vytautas

Kučinskienė Sandra

Kudaba Gintaras

Kudabienė Audra

Kudabienė Nijolė

Kudzienė Aldona

Kukienė Sonata

Kuliomina Viktorija

Kulionienė Kristina

Kumpikaitė Giedrė

Kuncaitis sporto žurnalistas (Lietuvos aidas)

Kuodis Darius

Kuprys Jonas

Kuzmickaitė Jūratė

Kuzmickaitė Jurgita

Kuzmickas Bronislovas

Kuzmickas Vytautas

Kuzminskas Stasys

Kveinys Alius

L

Langvinis Tomas

Lankininkaitė Rūta

Lapėnaitė Daiva

Lapėnienė Sofija 

Lapinskas Zenonas (g. 1956)

Larionovaitė Inga

Laucius Jeronimas

Laučius Vladimiras 

Laugalis Šarūnas

Laurinavičius Alvydas

Laurinavičius Marius

Lavastė Laima

Lekstutis Vaidas

Leonovas Tadas

Leveikaitė Egidija

Liaugminiene Ginta

Lingaitis Arvydas

Lingė Petras

Linkus Algirdas

Lionginas Jonas

Litvaitienė Guoda

Litvaitis Algimantas

Litvinavičius Vilius

Liukaitienė Violeta

Litvinaitė-Avižienė Irena

Loginova Valentina Marija

Lukaitytė Rasa 

Lukinych Lolita

Lukošius Arnoldas

Lukošius Ovidijus

Lukošiūtė Bernadeta 

M

Maceina Aleksandras

Maceinienė Anželika

Macevičiūtė Elena

Mackevič Nina

Mackonis Konstantinas

Mačiulis Romualdas Kazimieras

Makaraitytė Indrė

Makarenka Aleksandras

Makauskienė Živilė

Maksimavičius Petras

Maksvytienė Audra

Malaškevičius Gediminas

Malychas Renaldas

Malinauskaitė-Vektorienė Jolanta

Malinauskienė Aušra

Maliukevičius Nerijus

Malūkienė Audronė

Marcinkas Feliksas

Marcinkevičiūtė Marijona

Markavičienė Dalia

Markelevičius Tomas

Merkelis Remigijus

Markevičius Gediminas.

Markevičius Vytautas

Markūnienė Stasė

Marmaitė-Snitkienė Lina

Masikonis Vytautas

Maslauskas Edgaras

Masilionis Ridas 

Masteika Ramutis Romas

Mataitis Gintaras

Mataitytė Inga

Mateika Edmundas

Matiukienė Alicija

Matonienė Regina

Matukonienė Virginija

Matulevičienė Saulė 

Matulevičius Kęstutis

Matulionis Algirdas

Matulis Rimantas

Matusas Artūras

Matvejevas Dalius

Mazalaitė Nelė

Mazur Oksana

Mažeika Šarūnas

Mažuolis Irmantas

Mecelicaitė-Mateikienė Janina

Mėčienė Ramutė

Mėčius Rimandas

Medekša Tomas

Meilus Algirdas

Meilus Leonas

Meiželis Tadas

Melnikienė Violeta

Mendeika Aistas

Merkienė Eurika

Merkys Gediminas

Meškauskas Juozas

Meškauskienė Vilima

Mėlinauskas Stasys

Michlikaitė Ieva

Mickevičienė Daiva

Mickutė Iliuminata (Liuminata?)

Mičiulis Virginijus

Mikaitis Vytautas

Mikalajūnas Tautvydas

Mikalauskaitė-Valevičienė

Mikalauskas Petroff Sandra

Mikalauskienė Neringa

Mikalauskienė Romualda

Mikelionis Arūnas

Mikelkevičiūtė -Remeikienė Rūta

Mykolaitienė Lina

Mykolaitytė Rūta

Mikuličius Vytautas

Mikutėnas Algimantas

Mikšytė- Morkevičienė Vida

Mikulėnaitė Ema

Milašauskienė Diana

Milaševičius Visvaldas Brigidas

Milevičienė (Širvytė) Stasė

Mildažytė Edita

Milieškienė Aldona

Mališauskas Edmundas

Miškinytė Aurelija

Mitė Valentinas

Mocius Algirdas

Mockuvienė Stasė

Moliboga Andrej

Montvilienė Regina

Morkūnienė Vitalija

Mosteikaitė Alma

Motiejūnas Albinas

Motiekaitis Arūnas

Mukienė Danutė 

Mundrys Virgilijus

Murauskienė Rasa

Musnickas Raigardas

Musnickas Raimundas 

Mustafinaitė Lina

N

Namikienė Alė

Nanartavičius Gintaras 

Narbekova Giedrūta

Narbutas Arvydas

Narbutas Edmundas Vacius

Narbutas (Šiaulių laikraščio redaktorius?)

Narvydaitė Margarita

Nasvytytė Undinė

Nastopka Vidmantas

Navickaitė Jūratė

Navickaitė Toma

Navickaitė-Martinelli Lina

Navickas Audrius

Navickienė Aušra

Navickienė Jolita

Navikaitė Rita

Nekrašius Antanas

Nemunaitienė Vilma

Nevelkienė Kristina

Neverdauskas Vytenis

Nikolajeva Olga

Nomicaitė Rita

Noreikienė Gražina

Noreikienė Jolanta

Noreikienė Jurgita

Noreikienė Kristina

Norkienė Edita

Norvaišienė Birutė

Norvilas Gytis

Norvilas Pranas

Norvilė Gražina

Nosevičienė Ona

Nosevičius Vytautas

O

Oganauskas Gitis 

Orlovičienė Rita

Osteikienė Rita

Ostrowska Helena

Ožalas Audrius

P

Padėgimaitė Audronė

Padora Algis

Padorienė Nijolė

Padribonienė Gemutė

Pajarskienė Audronė

Pakalnis Arvydas

Pakėnas Artūras

Paknys Artūras

Pakrosnienė Ernesta

Pakutkienė Eugenija

Palčinskaitė Skrirmantė

Paldavičius Edmundas

Paleckytė Geruta

Paliulis Arūnas

Paliulis Žymantas Ignas

Palionis Algis

Paluckė Ilma

Pancerovas Dovydas 

Panovas Žanas 

Parafinavičius Rolandas

Paškauskas Juozapas

Paškevičienė Birutė

Paškevičienė Zina

Paškevičius Stasys

Paškevičiūtė Jolanta

Patriubavičius Jonas Adolfas

Paukštė Laura

Paukštienė Gražina

Paukštytė Rasa

Paulauskienė Kristina

Pauliukevičienė Irena

Paužienė Audra

Pečeliūnas Saulius

Pečeliūnienė Lina

Pečininas Valentinas

Pečiukonienė Kristina

Pečiulis Arnas

Pečiulis Žygintas

Pečiulytė Vida

Pečiūra Nėrius

Pečkaitytė Gabrielė

Pekarskaitė-Karaliūnienė Jadvyga

Pekarskas Žilvinas

Peleckienė Laima

Peleckis Mindaugas

Penelienė Rasa

Perednienė Dalia

Peternis Aurimas 

Pėtelis Kęstutis

Petkevičienė Vilhelmina

Petkevičius Kazys

Petraitienė Stanislava

Petraitis Juozas Nikodemas

Petrauskaitė Živilė

Petrauskas Alfredas

Petrauskas Evaldas

Petrauskas Jonas

Petryla Gediminas

Petrošiūtė Julija

Petrutis Petras

Petrulytė Domicelė

Petruševičiūtė Laima Marija

Pikūnas Kęstas

Pilitauskas Žydrūnas

Pinkevičienė Saulė

Pipiras Nerijus

Pivoriūnienė Irena

Plankienė Ramutė

Platakytė-Grigienė Gitana

Platužas Antanas Vytautas

Plaušinaitytė Irena

Pleinys Remigijus

Pluščiauskienė Onutė

Plumpienė Renata

Pociūnienė Liudvika

Pocius Juozas

Pocius Saulius

Počepavičius Jonas

Poškutė Inesa

Povilaitis Nerijus

Palivonas Aleksandras

Povilonis Liudas

Požėlaitė-Davis Izolda Ira

Prancūzevičius Aivaras

Pranevičienė Lolita

Preidytė Vanda

Primudrova Svetlana

Pryvalova Irmina

Pronskietytė Dalia Nijolė

Prušinskas Juozas

Pučėta Artūras

Pugačiauskas Vydintas 

Puišienė Audronė

Pukys Povilas 

Puklevičius Aidas

Pulokas Kęstutis

Pundziūtė Emilija

Puodžiukaitė Dalia

Puprickaitė Nemyra 

Purkėnas Algis

Purkevičienė Inga

Putriuvienė Laima

R

Rabačienė Asta

Rabinas Jefimas

Račaitė Jolanta

Račas Stanislovas

Radis Jakovas? (Sovetskaja Litva)

Radzevičius Audrius

Radzevičius Dainius

Radvilavičiūtė Gražina

Radžiūnas Vytenis

Radžius Vytautas

Ragauskienė Kristina

Ragėnienė Laima

Rakauskas Andrius 

Rakauskas Rytis

Rakštelis Vladas

Ramanauskaitė Vitkauskienė Irena

Ramanauskienė Albina

Ramanauskienė Ramunė

Ramonis Val  (tikr. Valentinas Ramonaitis)

Ramoška Saulius

Ramoškevičiūtė Danutė

Ramoškienė Neila

Rastauskienė Rosita

Rašickas Vytautas

Raudonytė Regina

Ravinskienė Inga

Remeika Leonas

Ribokienė Birutė

Rimaitė Alvilė

Rimkevičius Vytautas

Rimkus Vaidotas

Rimkevičius Kęstutis Danielius

Rimšienė Eugenija

Ryškus Linas 

Romanova Galina

Rubavičius Vytautas 

Rubinsonas M?. („Vakarinės naujienos").

Ručytė Agnė

Rudavičius Vytas

Rudys Dainius

Rudžianskas Viktoras

Ruškys Vytautas

Rutkauskas Adomas

Rutkauskas Eugenijus

S

Sabolius Juozas

Sabutis Mindaugas

Sadaunikienė Sigita

Sadauskas-Kvietkevičius Romas

Sadonytė Skaistė

Sadovskis Mečislavas

Sakadolskis Romas

Sadukas Algimantas

Sakalaitė-Jonaitienė Ramūnė

Sakalauskaitė Ramutė

Sakalauskas Kęstutis

Sakalauskas Tomas

Saldžiūnas Vaidas

Sarakienė Zita 

Sarapinas Gintaras

Sartatavičienė Juventa

Satkus Vilimantas

Sauleika Donatas

Saulėnienė Jovita

Saulevičius Vladas

Saulytis Rimantas Aleksandras

Savukynas Virgilijus 

Semaškaitė Ingrida

Semelevičiūtė Vaida

Senkevičius Česlovas

Senkus Linas

Serapinas Zenonas

Servienė Aurelija

Sidaras Vladas

Siderkevičiūtė Virginija

Simėnienė Nomeda

Siniuvienė Neda

Sinkevičius Dainius 

Sytas Andrius

Skačkauskas Žilvinas

Skipitienė Giedrė

Skipitis Eugenijus

Sklepovič Irina

Skučas Paulius

Skuja Valdemaras

Skujaitė Ilona

Skurko Andrejus

Skutulas Petras

Skutulas Simonas

Skutulienė Stasė

Skutulienė Viktorija 

Skutulas Simonas

Skutulienė Stasė

Skutulienė Viktorija 

Slabadienė Jūratė

Slapšys Ričardas

Snarskis Viktoras

Snieganas Martynas

Sobutienė Jūratė

Sodonis Saulius

Solovjova Svetlana

Solovjovas Germanas

Sopranaitė Reda

Sorkinienė Violeta

Spalinskas Zigmantas

Spangevičiūtė Jolanta

Sprindinė Jūratė

Srėbalius Tomas

Stančienė Kristina

Stanišauskienė Daina

Stankevičė Kristina

Stankevičienė Zita

Stankevičius Aloyzas Vytas

Stankevičius Pranas

Stankevičiūtė Rita

Stankūnienė Jūratė

Stasaitis Sigitas

Staselis Jonas

Stasinas Julius

Stasiulis Mindaugas

Stepanavičius Andrius

Strikaitienė Jovita Kristen 

Stroganov Jurij

Stonytė Dalia

Stonkus  Romualdas

Stoškienė Lilija

Straigytė Erika 

Straupas Vladas

Strazdauskaitė R?

Stražnickas Laimius

Stropus Saulius

Stukaitė-Laniauskienė Virginija

Stundys Antanas

Stundžaitė Danguolė

Stundžienė Rasa

Surgautienė Vitalija

Š

Šachov Aleksand

Šalna Rimantas

Šadrakov Andrej

Šaučikovas Ramūnas 

Šegžda Laimonas

Šepetys Nerijus

Šeputytė -Vaitulevičienė  Egidija

Šerėnas Valdas

Šeštokienė Ramunė

Šiaudinytė Dalia 

Šileikis Tomas

Šimaitis Rimvydas

Šimaitytė-Rimkevičienė Audronė

Šimboras Gintautas

Šimkūnienė Virginija

Šimkus Jonas

Širmulis Saulius

Šiugžda Edvardas

Šiupšinskaitė Z. ("Kalvarijos kronika")

Šliažas Gvidas Romualdas

Šliužas Kazimieras

Šliuzas Pranciškus 

Šmigelskas Vidmantas

Šmigelskienė Gražina

Šmigelskienė Vida

Šmigelskis Kostas

Šoblinskaitė Violeta

Špejerienė Elvyra

Štelmokaitė Karolina

Šukaitis Alius

Šukevičius Aleksandras

Šuopytė Aušra

Švenčionis Albertas

T

Talal-Kelpšaitė Zita

Tapinas Andrius 

Tapinienė Jurgita

Tapinienė Rasa

Tarasevičienė Jolanta

Taškūnas Algimantas Patricijus

Taškūnas Vincent (Vincas) John

Tebeliškis Visvaldas

Telksnienė Audra

Telksnys Feliksas

Terleckas Ramūnas

Tininis Vytautas

Toleikienė Kristina

Toliušis Juozas

Trepėnaitis Vaclovas 

Trepuilaitė-Virginavičienė Onutė

Triukas Paul

Trofimišinas Viktoras

Trubavičiūtė Viktorija

Tumanova Olga

Tvaskienė Jurga 

U

Ugriumova Olga

Uktveris Augustas

Ulbinaitė Daiva

Urba Arvydas

Urbonaitė Vida

Urbonavičienė Ingrida

Urbonavičiūtė Sigita

Urmonaitė Edita

Urnėžiūtė Rita

Ūsas Algirdas

Usonienė Aurika

Usser Josif

Ustinavičius Tadas

Užkuraitis Darius

Užkuraitis Mindaugas

V

Vaičekauskas Petras 

Vaičkutė - Skliutienė Romana

Vaikutis Arūnas

Vaiseta Tomas

Vaitasiūtė Agnė

Vaitekūnaitė Monika

Vaitekūnas Gediminas

Vaitkevičius Justas

Vaitkevičius Karolis

Vaitukaitytė Vigilija

Vaitonis Laimutis

Valaitis Edmundas

Valančiūtė Jūratė

Valantinienė Alma

Valašinas Andrius

Valatkienė Lilija

Valeikaitė Jovita

Valentaitė Valia

Valentinavičienė Jolanta

Valevičienė Regina

Valionis Andrius

Valiukevičius Valdas

Varanavičienė Lolita 

Vasauskas Leonas

Vasiliauskas Rimondas

Vaškaitytė Edita

Valevičius Jonas

Vėgelytė Ingrida

Vellemaa Renata

Venckutė Jolita

Venslauskaitė Aušra

Vežbickaitė Edita

Vėželienė Aida

Videikaitė Jurgita

Vijeikis Vladas

Vildė Einaras

Vildžiūnas Linas

Vilimas Donatas

Vilimas Jonas

Vilkauskas Antanas

Viltrakytė-Varkalienė Simona

Vincevičius Gytis

Vinokuras Arkadijus

Vipartienė Diana

Viskauskas Ridas

Visockas Gintaras

Visockas Vytautas

Vyšniauskas Juozas

Vyšniauskas Karolis

Vitkauskas Jonas Vidmantas

Vitkauskas Petras

Vitkauskienė Jurgita

Vitkauskienė Vitalija

Vitkienė Sveta

Vlasenkienė Ramunė

Voitovas Valentinas

Volskytė Vaidilutė

Voveris Vytautas

Vozgirdaitė Indrė

Z

Zaiceva Tamara

Zajančiauskas Konstantinas

Zaleckaitė-Butkuvienė Liongina

Zaleckienė Jurga

Zarionovaitė Jurga 

Zavjalova Kristina

Zazerskytė Živilė

Zeidotienė Dalia

Zgirskis Česlovas

Zinkevičienė Valentina

Zilnys Ramūnas 

Zubavičienė Diana

Zuikis Arnas

Ž

Žalys Jonas

Žeimytė Daiva 

Žemaitis Bronius

Žemaitytė Daina

Žemaitytė Jūratė

Žeimytė Daiva

Žiauberienė Laima

Žičkus Egidijus

Žičkus Kęstutis

Židonis Giedrius

Žiedas Marijus

Žilėnas Kazys

Žilinskas Romualdas

Žilionis Remigijus

Žukas Gediminas

Žukauskaitė - Gasparavičienė Vida

Žukauskas Juozas

Žukauskienė Irena

Žutautas Vytautas

Žutautienė Aurelija

Žvybienė Neda

Žvinakevičiūtė-Stankevičienė Aušra

*** 

Enciklopedijos Vardyną sudarinėjau keletą metų, surašiau apie 2074 kolegų, apie juos jau paruošta per 1810, kurių aukščiau esančiame galimų pretendentų sąraše jau nėra. Jie jau pateko į enciklopediją. Be, abejo, turbūt kažko ir neįrašiau - jei taip įvyko, nesikuklinkite, skambinkite, kreipkitės, sąrašą papildysiu.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-08-28 20:21
 
 

Komentarai (39)

Jūsų el. paštas

Dalia Savickaitė

2019-02-06 21:53

Sveiki, sąvade Jūs minite Artūrą Hermaną, kuris ilgą laiką vadovavo Vokietijos lietuvių bendruomenei, analizavo literatūros dalykus. Jų draugija leido Annabergo lapelį-įdomų leidinuką. Šio leidinio redaktorė, sudarytoja buvo Ana Mari LEPA - po karo išvykusi iš Klaipėdos krašto, aktyviai veikusi lietuvių bendruomenėje. Jos vyras, daug bendravęs su architektais Purvinais, taip pat daug nuveikė - VORUTOJE Purvinas pernai publikavo nekrologą jam. Pernai metų pabaigoje Annabergo lapelio leidybos reikalus perėmė Nikolajeva. Ana Mari galima rasti adresu annemarie.lepa@yahoo.de; Nikolajevą- dr.nikolajew@gmx.de

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2018-05-06 15:15

Atsakau Pastabiajam.
Enciklopedijos vardynas pastoviai kinta. Kolegų dėka pasipildo, tikslinamas.
Paruošimo tempus diktavo ir diktuoja finansavimas. Norisi tikėtis, kad ir šie reikalai įgaus pagreitį ir kitąmet jau turėsime savo solidžią enciklopediją.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Pastabusis

2018-04-26 15:32

LŽS svetainė labai informatyvi, įdomi, pateikia daugybę aktualios informacijos. Tačiau reikėtų ir kai kurios pertvarkos. Kad ir informacija apie ruošiamą žiniasklaidos darbuotojų enciklopediją, Tema svarbi, reikalinga, bet tas sąrašas pateikiamas net keliose vietose, nežinia, ar jis senas, ar atnaujintas, ar papildytas. Reikėtų patį naujausią sąrašą palikti, o kitus išvalyti. Prie naujo sąrašo palikti tik naujausius skaitytojų laiškus. Ir būtų įdomu žinoti, kada ta enciklopedija bus užbaigta, kas trukdo, kad taip ilgai rengiama? Gal patys žurnalistai apkiautę, nepateikia žinių, gal nenori, kad toks leidinys pasirodytų?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2018-02-01 10:47

Atsakau kolegai Kazimierui:
Šios svetainės pabaigoje yra skelbiamas straipsnis "Kaip parašyti straipsnį „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai“? Ten viskas pasakyta. Laukiu.

Atsakau kolegai Juozui:
Šios svetainės pabaigoje yra skelbiamas straipsnis „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai“ paruoštų spaudai personalinių straipsnių sąraše - jau daugiau kaip 1760 pavardžių". Tame sąraše jau yra ir kai kurie jūsų suminėti kolegos.
Kiti jūsų suminėti kolegos, be abejo, irgi verti patekti į enciklopediją. Tačiau jie apie save duomenis turi pristatyti patys. Ką ir kaip rašyti, viskas pasakyta Šios svetainės pabaigoje skelbiamame straipsnyje "Kaip parašyti straipsnį „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai“? Laukiu.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Kazimieras Šliužas

2018-01-19 17:01

Laba diena, pastebėjau, kad tarp kolegų galėtų patekti ir mano kukli pavardėlė. Žiniasklaidoje esu nuo 1984 metų. Joje darbuojuosi iki šiol. Ar reikia užpildyti kokią anketą, ar glaustos autobiografijos (kokios apimties), ar kitais būdais?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Juozas Valiušaitis

2017-12-30 23:15

Pastebėjimas dėl sąvado.
Gal būtų veiksmingiau, jei matytume žurnalistų sąvado visumą - būtų aiškiau (gal pažymėjus varnele) ir aprašytuosius matyti. Nes šiame sąraše nematau daugybės žinomų žurnalistų, kaip Žinių radijo - Rido Jasiulionio, Aurimo Perednio, Raigardo Musnicko, buvusio - Gino Dabašinsko, Spaudos - Liudviko Jakimavičiaus, Vytauto Rubavičiaus, Saulės Matulevičienės, Ramutės Bingelienės, ValytėLoginova (okupuotame Kryme, Simferopolyje - net 10 metų leidusi 2 kalbomis - lietuviu ir ir ukrajinų kalbomis mėnraštį “Tiltas / Міст”, Daivos Žilytės-Červokienės, “Lietuvos ryto” - Ligitos Juknevičiūtės, LRT - Editos Mildažytės, Zitos Kelmickaitės, Vaitiekūnu, a.a. Pranciškaus Šliužo, Olego Kurdiukovo, netgi Česlovo Juršeno! - pasigendu daugelio daugelio žymių ir mažiau žinomų, bet dalyvaujančių žurnalistinėje veikloje žmonių, kurie neabejotinai kur nors yra, bet stebėdamas sąvadą - turėtum matyti jau aprašytuosius. Net nežinau, kaip čia reiktų vertinti iniciatyvą “papildyti”...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Pataisyti reiketu pavarde

2017-11-17 00:45

Ar Stundziene kartais ne Stundiene?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Žeimantas

2017-10-20 13:44

Taip, Antanai. Laukiu prisistatymo ir nuotraukos.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antanas Staškevičius

2017-10-19 17:47

Į Lietuvos žurnalistų sąjungą įstojau 1995 metais.Dirbau laikraščių redakcijose."Reklamos pasaulyje" pagal sutartį,"XXI amžiuje" etatiniu žurnalistu, laikraščio "Gyvulininkystės specialistas" (Lietuvos veterinarijos akademija) redaktoriumi. Bendradarbiavau ir kt.laikraščiuose bei žurmaluose. Šiuo metu esu LŽS ir kauniečių žiniasklaidos senjorų klubo "MES" narys. Bendradarbiauju Kauno žurnalistų internetinėje svetainėje ir periodinėje spaudoje. Ar galėčiau tikėtis patekti į Jūsų ruošiamą enciklopediją?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Virginija

2017-09-08 18:42

Regis, esu nusiuntusi info apie save su foto. Virginija Grigaliūnienė.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media