2024 m. liepos 17 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: Žurnalistų dainos – jau skamba!

2022-02-02
 
 Dainius Radzevičius ir Vytautas Žeimantas su nauja knyga. Jono Staselio nuotrauka

Dainius Radzevičius ir Vytautas Žeimantas su nauja knyga. Jono Staselio nuotrauka

Vytautas Žeimantas
Šiandien į Žurnalistų namus iš spaustuvės atvežiau naujos knygos AČIŪ TAU, ŽEME. ŽURNALISTŲ DAINOS tiražą. Savo sumanymu ji, manau, yra gana unikali. Iki šiol Lietuvoje nieko panašaus nebuvo išleista. Nėra duomenų ir apie žurnalistų dainų knygų leidimą kaimyninėse ir tolimesnėse šalyse. Atrodo Lietuvos žurnalistai čia yra pirmeiviai.
Knyga skiriama Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 100-mečiui.Taip, prieš šimtą metų, 1922 m. sausio 31 dieną Kaune buvo įkurta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, kurios tikslas buvo suburti „lietuvių plunksnos darbininkus", suregistruoti „rašomasias lietuvių pajėgas", padėti rašytojams ir žurnalistams jų įvairiapusėje veikloje. Jos steigimo inciatoriai buvo Juozas Tumas-Vaižgantas, tapęs sąjungos pirmininku, Adolfas Klimas, Justinas Strimaitis, Jonas Laurinaitis, kiti tuomet žinomi žurnalistai, rašytojai. Taip prasidėjo ir mūsų Lietuvos žurnalistų sąjungos istorija.
Sėdant rašyti šiai knygai įžanginį žodį, prisiminė 2014 metai, kai Vilniuje, jaukiuose Žurnalistų namuose įvyko antrosios žurnalistų poezijos knygos "Sušvieski, saule" pristatymas. Per knygos pristatymą kiekvienas autorius galėjo padeklamuoti savo eilėraščių. Dažnas pasidžiaugė ir šios knygos atsiradimu. Geru žodžiu buvo prisiminta ir 2012 metais išėjusi pirmoji Lietuvos žurnalistų poezijos knyga „Šitas aidas toli girdis...". Joje dalyvavo 25, antrojoje - jau net 104 žurnalistai, pamilę ir poeziją.
Pirmųjų dviejų žurnalistų poezijos knygų sėkmė paskatino imtis naujo projekto. Tik kokio? Iš kolegų gavome įvairių pasiūlymų. Su kolegomis pasitarę nutarėme iš pradžių paruošti žurnalistų dainų knygą.
Trumpam žvilgterėjus į autorinės dainos genezę Lietuvoje, galima pasakyti, kad ji atsirado XVII amžiuje kartu su individualiosios poetinės ir muzikos kūrybos užuomazgomis. Vėliau dainomis pavirto ir paplito Antano Strazdo, Silvestro Valiūno, Antano Baranausko, Maironio, Prano Vaičaičio, kitų eiliuota kūryba. Poetams autorinių dainų kūrime aktyviai talkino kompozitoriai Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas, Stasys Šimkus, Mikas Petrauskas, Juozas Gruodis, Juozas Tallat Kelpša, Konradas Kaveckas, Jonas Švedas, Benjaminas Gorbulskis, Rimvydas Žigaitis, kiti.
Dabar per visą Lietuvą yra daug pabirusių žurnalistų sukurtų dainų, jas išgirsi per televiziją, radiją, jos yra įvairių chorų, ir dainininkų repertuaruose. Kolegų dainų tekstai dažniausiai būna rimuoti, poetiški, tačiau lygiai taip pat gali būti ir religiniai tekstai, net proza. Skristant pagal kriterijus, tarp žurnalistų dainų galima rasti meninių ir populiarių, kasdieninių ir net sakralinių.
Tarp mūsų žurnalistų buvo ir yra tikrų dainų grandų, turiu omeny Lietuvos žurnalistų sąjungos Senjorų klubo narius Vytautą Barauską ir Juozą Elekšį, kurie yra sukūrę per kelis šimtus dainų. Garsaus dainininko Alekso Lemano repertuare yra daug dainų, kurias sukūrė kolega Antanas Andrijonas, dabar gyvenantis Gelgaudiškyje. Ipolitas Skridla, bendraudamas su kompozitoriu Tadu Šumsku, yra sukūręs net du himnus - sodininkų ir bankininkų. Savo laiku labai populiarią kolegos Leono Stepanausko dainą „Žvaigždutė" dainavo garsioji Beatričė Grincevičiūtė. Kolega Jeronimas Laucius kartu su kompozitoriumi Rymantu Mikelsku yra sukūrę nemažai lopšinių. Be abejo, buvo ir yra dar daug čia nepaminėtų kolegų - dainų autorių.
Mūsų kolegų dainos buvo verčiamos ir į kitas kalbas: į anglų išvertė Vytenis Rožukas, į lenkų - Matilda Stempkovska, į rusų - Jurijus Grigorjevas.
Trys kolegos - Juozas Elekšis, Vytenis Rožukas ir Tomas Šarkus savo dainoms yra sukūrę ir muziką, kaip tai dar XIX amžiuje darė kunigas ir poetas Antanas Vienažindys, savo eilėms pats rašęs ir gaidas.
Todėl ir nutarėme šį kartą paruošti ir išleisti knygą, kurios paantraštė jau buvo iš anksto sugalvota: „Žurnalistų dainos". O knygos pavadinimui pasirinkome mūsų kolegos Vytauto Barausko vieną dainą - „Ačiū tau, žeme".
Naujoji knyga, kaip ir pirmosios dvi išeina po Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos vėliavomis. Nors dainų autoriai žurnalistai nebūtinai turėjo būti LŽS ar NŽKA nariais. Į naująją knygą pakvietėme visus kolegas žurnalistus, kam nesvetima poetinė kūryba, kurių eilėraščiai jau tapo dainomis. Tada rašiau: „Esame atviri visiems, visų laukiame". Kvietimas buvo išgirstas.
Savo dainas pateikė vilniečiai Stanislovas Balčiūnas, Remigijus Baltrušaitis, Vytautas Barauskas, Nijolė Blaževičiūtė, Juozas Elekšis, Jonas Endrijaitis, Povilas Lapeikis, Jeronimas Laucius, Arūnas Marcinkevičius, Kazimieras Pūras, Vytenis Rožukas, Ipolitas Skridla, Juozas Stasinas, Tomas Šarkus, Laimutė Vasiliauskaitė ir šių eilučių autorius, kaunietė Perpetua Dumšienė, kaišiadorietis Jonas Laurinavičius, palangiškis Gediminas Griškevičius, biržietis Algirdas Butkevičius, gelgaudiškis Antanas Andrijonas, berlinietis Leonas Stepanauskas.
„Spaudos baliaus valsas yra savotiškas Lietuvos žurnalistų himnas. Tiesa, jis skirtas ne profesijai, o profesiniam šventimui. Ši unikali daina ir net šokis nuolat skamba žurnalistų šventėse. Tačiau mūsų gildijos nariai ne tik tęsia tradicijas, bet ir būdami laisvos bei kūrybiškos profesijos atstovais laisvai kuria ir naujas dainas. Juk ne vien baliai žurnalistams galvoje. Todėl ypatingai smagu, kad savo dainų tekstais žurnalistai nutarė pasidalinti su visais. Ši knyga galės puikiai papildyti kiekvieno dainingo lietuvio namų biblioteką ir jei ne dainų šventei, tai kitoms progoms bus galima išmokti naujų, originalių dainų. Tegul stebisi visi ir dalinasi visi žurnalistų dainomis", - sako LŽS ir NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius.
Knygos struktūra yra paprasta. Autoriai pristatomi abėcėlės tvarka. Kiekvienas autorius galėjo knygai pateikti ne daugiau kaip penkias savo dainas. Dainų tekstai buvo priimami tik su gaidomis. Be to dar prašėme atsiųsti savo portretinę nuotrauką ir trumpą prisistatymą.
Atsiustų autorinių dainų tematika yra įvairi, rodanti, kad dabar žurnalistai daug kuo domisi, jiems daug kas rūpi. Patriotizmu sklidina Juozo Elekšio daina „Priesaika Tėvynei", Jono Endrijaičio „Tėvynė", Juozo Stasino „Lietuva tėvynė", Arūno Marcinkevičiaus „Lietuvos partizanų daina". Savo tėviškių garsinimo motyvai skamba Antano Andrijono, Stanislovo Balčiūno, Remigijaus Baltrušaičio, Algirdo Butkevičiaus, Povilo Lapeikio dainose. Lietuvos gamtą, jos subtilų grožį apdainuoja Nijolė Blaževičiūtė, Gediminas Griškevičius, Jonas Endrijaitis, Juozas Stasinas. Religinė tematika suskamba Kazimiero Pūro dainoje „Dėkui Tau, Kristau". Tyros meilės motyvai - Vytauto Barausko, Perpetua Dumšienės, Jono Laurinavičiaus dainose.
Knygoje yra ir keletas himnų. Sodininkams himną sukūrė Ipolitas Skridla, gydytojams - Juozas Elekšis. Savo mamai dainą paskyrė Laimutė Vasiliauskaitė, tėvui - Algirdas Butkevičius, mokytojams - Jonas Laurinavičius, moteriai - Vytenis Rožukas, jaunimui - Tomas Šarkus, senjorams - Vytautas Barauskas. Yra dainų, skirtų Vilniui, Palangai, Šakiams, Biržams, Pabiržei, Užpaliams, Gelgaudiškiui, Užupiui, Nemunui.
Galima tik pasidžiaugti, kad žurnalistų poezija susidomėjo ir kompozitoriai. Tarp jų - ir jau labai daug dainų sukūrę Lionginas Abarius, Zigmas Aleksandravičius, Valentinas Bagdonas, Vitolis Baumilas, Balys Dvarionas, Jurgis Gimžauskas, Vytautas Kurnickas, Anatolijus Lapinskas, Artūras Novikas, Vytautas Paltanavičius, Algimantas Raudonikis, Pranas Sližys, Tadas Šumskas, Vygantas Telksnys. Žurnalistams talkino kartu su jais į lietuviškos dainos Olimpą aktyviai kopiantys Arūnas Genys, Romas Milašius, Jonas Navakauskas, Pranas Škimelis, Kęstutis Andrius Vasiliauskas, kiti kompozitoriai.
Yra ir gražių kūrybinio bendradarbiavimo tarp kompozitorių ir žurnalistų pavyzdžių. Vaisingi santykiai buvo susiklostę tarp kolegos Antano Andrijono ir kompozitoriaus Valentino Bagdono, tarp Nijolės Blaževičiūtės ir Anatolijaus Lapinsko bei dainuojamos poezijos kūrėjos ir atlikėjos Ilonos Papečkytės, tarp Algirdo Butkevičiaus ir Žyginto Anilionio, Perpetua Dumšienės ir Sauliaus Jonkaus, Jono Endrijaičio ir Stasio Juškaus, Jeronimo Lauciaus ir Rymanto Mikelskio, Laimutės Vasiliauskaitės ir Liongino Abariaus. O maestro Tadas Šumskas aktyviai bendradarbiavo net su trejais žurnalistais - Ipolitu Skridla, Juozu Stasinu ir šių eilučių autoriumi.
Žurnalistų dainų rinkinio leidimą iš pradžių kiek stabdė finansinės problemos. Čia mes irgi buvome išgirsti. Pirmasis finansinę paramą atsiuntė dabar Jungtinėse Amerikos Valstijose dirbantis mūsų kolega Juozas Karsokas. Vėliau knygos leidimą parėmė vilniečiai Juozas Elekšis, Ipolitas Skridla, kaišiadorietis Jonas Laurinavičius. Visiems kolegoms, finansiškai paremusiems knygos leidimą, dainų autorių vardu tariu nuoširdų AČIŪ.
Dėkoju kolegoms, LŽS nariams Jeronimui Lauciui, kurio vadovaujama „Trijų žvaigždučių" leidykla sudarė šiai knygai sąlygas išvysti šviesą ir kantriai ir profesionaliai dirbusiai dizainerei Jelenai Malinovskajai. Dėkoju ir kolegai, dailininkui Albertui Vaidilai, sukūrusiam šiai knygai viršėlį.
Privalomi knygos egzemplioriai bus perduoti nemokamai amžinam saugojimui į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
 
Rubrika Redaktoriaus žodis yra SRTRF projketo dalis. 
 
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-03-30 10:02
 
 

Komentarai (20)

Jūsų el. paštas

Aldona Josvainienė

2022-03-01 07:44

Šaunuolis Vytautas! Šaunuoliai žurnalistai!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vytautas Bagdonas

2022-02-07 16:26

Nuoširdžiausi sveikinimai tokia neeiline proga. Tegu skamba kolegų žurnalistų sukurtos dainos, tegu veiklių ir kūrybingų žmonių dėka pasirodo nauji dainų rinkiniai. Tai puiki dovana mūsų kūrybinės organizacijos 100-mečio garbei.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Zina Paškevičienė

2022-02-06 22:19

Tik rašykite ir dainuokite.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Gražina Juodytė

2022-02-04 15:52

Na, tai dabar ir žurnalistų choro reikėtų. Sveikinimai.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dalia Savickaitė

2022-02-04 14:37

Sveikinu, likite kūrybingi

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Salomėja Pranaitienė

2022-02-04 14:16

Sveikinimai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Kotryna Kazlauskaitė

2022-02-03 15:42

Sveikinimai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Daiva Červokienė

2022-02-03 15:21

Džiugu. Sveikinu Vytautą ir komandą!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Birutė Balynienė

2022-02-03 15:02

Sveikinu!!!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vida Pečiulytė

2022-02-03 15:00

NUOSTABU !!! PUIKU !!! IŠSKIRTINIS SAVO ORIGINALUMU LEIDINYS - - - ŠILČIAUSI SVEIKINIMAI !!!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media