2021 m. balandžio 20 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Savaitės tema

*print*

Archyvas :: SRTRF parama periodiniams kultūros ir meno leidiniams bei nacionalinei periodinei spaudai 2019 metams

2019-02-04
 
 

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 1 programos (Periodinių kultūros ir meno leidinių) REZULTATAI

 

Eil. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Leidinio pavadinimas

Projektas

Skirta suma (EUR)

Prenumeratai skirta suma (EUR)

Užprenumeruota egz.

 
 

1

VšĮ "Literatūra ir menas"

"Literatūra ir menas"

"Kultūros erdvė: procesai, įvykiai, dialogas"

50000

12375

250

 

2

VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas"

"Šiaurės Atėnai"

"Šiaurės Atėnai": vietoj influencerių"

35000

6625

250

 

3

VšĮ "7 meno dienos"

"7 meno dienos"

"Kultūros vertės"

20000

4974,5

126

 

4

VšĮ "Naujasis židinys-Aidai"

"Naujasis židinys-Aidai"

"Šiuolaikinė Lietuvos kultūra: kanonas, populizmas ir kritika"

30000

4590

250

 

5

VšĮ "Kultūros barų" leidykla

"Kultūros barai"

"Bendrieji kultūros kontekstai"

20000

4067,5

250

 

6

"Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas"

"Liaudies kultūra"

"Kultūros istorija, atmintis, tradicijos - XXI amžiuje"

22000

3000

250

 

7

VšĮ "Teatro gatvė"

"Teatro žurnalas"

"Lietuvos ir pasaulio teatras leidinyje "Teatro žurnalas"

10000

2488,8

122

 

8

VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla

"Dailė"

"Esamuoju laiku"

20000

3775

250

 

9

VšĮ "Kultūros kvartalas"

"Literatūra ir menas"

"Atmintis ir dabartis: įtampos, pilietiškumas, sąmonė"

15000

0

0

 

10

Romualdo Ozolo paramos fondas

"Nepriklausomybės sąsiuviniai"

"Aktualiausi istorijos aspektai"

8000

1995,1

163

 

11

UAB "Sunra"

"370"

"Jaunimo kultūros gidas žurnale "370" 2019"

20000

4983,3

193

 

12

VšĮ "Atviros visuomenės forumas"

"IQ Life"

"Kultūros ir meno projekcijos: nuo naujų veidų iki pripažintų klasikų"

6000

1500

86

 

13

VšĮ "Metai"

"Metai"

"Žurnalas "Metai": literatūra kitaip"

58000

8997,5

250

 

14

VšĮ "Aštuntoji diena"

"Kelionė"

"Kultūra ir vertybės"

20000

3060

250

 

15

VšĮ "Kritikos barai"

"Kultūros barai"

"Kultūros gelmės ir seklumos"

23000

0

0

 

16

 Naujosios Romuvos fondas

"Pašvaistė"

"Juvenes dun sumus"

6000

1499,4

245

 

17

Punsko "Aušros" leidykla

"Terra Jatwezenorum"

"Terra Jatwezenorum - istorijos paveldo puoselėjimas ir sklaida"

9000

0

0

 

18

VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas

"Lietuvos fotografija"

"Lietuvos fotomenininkų sąjunga - 50 metų veiklos fotografijoje. Poslinkiai, pasiekimai, praradimai"

15000

3733,2

183

 

19

Lietuvos muzikų sąjunga

"Muzikos barai"

"Muzikinio gyvenimo ir kultūros politikos aktualijos"

20000

5000

250

 

20

VšĮ "Kultūros leidinys "Nemunas"

"Nemunas"

"Nemuno" langas: kultūros pasaulis Lietuvoje ir Lietuvai"

32000

7971,8

203

 

21

VšĮ Žurnalas "Kinas"

"Kinas"

"Kino meno analizė žurnale "Kinas"

15000

3738,9

235

 

22

 Naujosios Romuvos fondas

"Naujoji Romuva"

"Kultūros proceso refleksijos iš arti ir pagarbiai"

12000

2040

250

 

23

VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas"

"Šiaurės Atėnai"

"Polis"

3000

0

0

 

24

Kristijono Donelaičio draugija

"Donelaičio žemė"

"Karaliaučiaus kraštas"

5000

1245,4

139

 

25

Asociacija "Krantų redakcija"

"Krantai"

"Kultūrų dialogas: praeitis ir dabartis"

9000

2239,9

183

 

26

Lithuanian Catholic Press Society ("Draugas")

"Draugas"

"Kultūra"

10000

0

0

 

27

VšĮ "Archiforma"

"Archiforma"

"Lietuvos architektūros identiteto ištakos ir kaita"

6000

1487,4

83

 

28

VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas

"Tautodailės metraštis"

"Žemaitijos etninė kultūra ir tautodailė"

10000

2499

245

 

29

VO Logos

"Logos"

"Kultūrų dialogas: vertybių sklaida, religijų koegzistencija, tapatybė, modernus nomadas"

16000

3982,7

127

 

30

IĮ Romualdo Norkaus "Santaros" leidykla

"Santara"

"Kultūros padėtis - valstybės padėtis"

8000

1927,5

250

 

31

VšĮ "Žiemgalos leidykla"

"Gimtasai kraštas"

"Gimtasai kraštas - istorinio ir etnokultūrinio tapatumo paieškos"

4000

991

100

 

32

VšĮ "Znad Wilii" kultūros plėtros draugija

"Znad Wilii"

"Lietuva - daugiakultūrinė valstybė - praeitis ir dabartis. Leidiniui "Znad Wilii" - 30 metų"

5000

1246,6

106

 

Neskirtas finansavimas

 

Eil. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Leidinio pavadinimas

Projektas

 

   
 

1

VšĮ "Magnificat leidiniai"

"Magnificat"

"Lietuvos ir visuotinės Bažnyčios istorinės datos bei asmenybės leidinyje "Magnificat"

0

   

2

VšĮ "Magnificat leidiniai"

"Magnificat"

"Pažintis su sakraliosios dailės paveldu per vaizdą ir tekstą leidinyje "Magnificat"

0

   
        
        
        
        
        

Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 2 programos (Nacionalinės periodinės spaudos) REZULTATAI

 

 

Eil. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Leidinio pavadinimas

Projektas

Skirta suma

Prenumeratai skirta suma (EUR)

Užprenumeruota egz.

 

 

 

 

1

VšĮ "Atviros visuomenės forumas"

"IQ"

"IQ kultūra"

13000

0

0

 

 

2

VšĮ "Magnificat vaikams"

"Magnificat vaikams"

"Tapatybės tiltai tarp Lietuvos praeities ir dabarties"

1700

0

0

 

 

3

UAB "Žmogaus studijų centras"

"Psichologija tau"

"Tarp mitų ir tikrovės - psichologiniai žaidimai žiniasklaidoje"

2000

0

0

 

 

4

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius

"Rubinaitis"

"Vaikų literatūros patirčių analizė ir sklaida"

5500

1368

152

 

 

5

Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija

"Žurnalistika"

"Dezinformacijos ir propagandos reiškinių tyrimas. Istorinis žurnalistikos vaidmuo"

5500

1372,23

237

 

 

6

UAB "Nieko rimto"

"Laimiukas"

"Tobulėju skaitydamas ir kurdamas"

10000

2375

250

 

 

7

VšĮ LASS respublikinis centras

"Mūsų žodis"

"Skaitančioms akims, skaitantiems pirštams: periodinė spauda neregiams ir silpnaregiams"

11000

0

0

 

 

8

Lietuvos šaulių sąjunga

"Trimitas"

"Kritinis protas ir/ar valstybė: pilietiško pasirinkimo svarba"

5500

0

0

 

 

9

VšĮ "Bitutės žurnalas"

"Bitutė"

"Domėjimosi pasauliu žavesys žurnale "Bitutė"

9000

2242,56

192

 

 

10

UAB "Žmogaus studijų centras"

"Iliustruotasis mokslas"

"Mokslo ir inovacijų vartai žurnale "Iliustruotasis mokslas"

2500

0

0

 

 

11

UAB "Informacijos vadybos agentūra"

"Tipu tapu"

"Tipu tapu" Lietuvos keliu"

5000

802,5

250

 

 

12

VšĮ "Geologijos akiračiai"

"Geologijos akiračiai"

"Žemės metraštis"

3000

747,81

63

 

 

13

UAB "Lietuvos žinios"

"Lietuvos žinios"

"Gimtojo krašto iššūkis"

13500

0

0

 

 

14

UAB "Lietuvos žinios"

"Lietuvos žinios"

"Istorijos"

9000

0

0

 

 

15

VšĮ "Ateities leidybos centras"

"Ateitis"

"Dialogo prasmės beieškant"

20000

4984

178

 

 

16

VšĮ "Bičiulystė"

"Bičiulystė"

"Neįgaliųjų savarankiškumas - (ne)įveikiamas iššūki?"

8500

0

0

 

 

17

UAB "Savaitė"

"Ar žinai, kad?"

"Kultūriniai Lietuvos etnografinių regionų bruožai, savitumas, unikalumas. Etnografinio regiono sampratos ir ribų problematika"

1000

0

0

 

 

18

VšĮ "Akiračio" redakcija

"Akiratis"

"Kurčiųjų iššūkiai ir galimybės"

9000

2244

204

 

 

19

VšĮ "Naujasis amžius"

"XXI amžius"

"Pasakyk, ką padarei Tėvynei"

19000

0

0

 

 

20

VšĮ "Vorutos" fondas

"Voruta"

"Pirmosios Lietuvos Respublikos palikimas šiandien"

8000

1997,16

178

 

 

21

VšĮ "Lututės" leidykla

"Lututė"

"Lututė - tyrinėk, atrask pažink"

10000

2487,1

133

 

 

2

VšĮ Caritas leidykla "Artuma"

"Artuma"

"Šeimos vertybių puyoselėjimas mėnraštyje "Artuma"

9000

2238,6

105

 

 

23

UAB "Savaitė"

"Ar žinai, kad?"

"Žmonės, kūrę bei saugoję Lietuvos kultūrinį ir tautinį identitetą"

1000

0

0

 

 

24

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

"Tremtinys"

"Lietuvos laisvės kovų, tremties ir tautos netekčioų atspindžiai"

8000

2479,45

85

 

 

25

VšĮ "Gerosios Naujienos centras"

"Vakaro žvaigždelė"

"Draugystės skrynelė"

3500

0

0

 

 

26

UAB "Media bitės"

"Žmonės. Legendos"

"Istorijos šalia mūsų"

2000

0

0

 

 

27

Lietuvos ornitologų draugija

"Paukščiai"

"Pažink paukščius ir savo kraštą"

3000

745,04

139

 

 

28

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

"Tremtinys"

"Istorija be "baltų dėmių"

2000

0

0

 

 

29

UAB "Kaimo žinios"

"Valstiečių laikraštis"

"Mūsų miesteliai"

5000

0

0

 

 

30

UAB "Mokslininkų laikraštis"

"Mokslo Lietuva"

"Pažinimo ir ugdymo erdvė"

8000

1996,29

123

 

 

31

UAB "Mamos žurnalas"

"Mamos žurnalas"

"Jaunas kaimas"

1500

0

0

 

 

32

UAB "Lietuvos rytas"

"Lietuvos rytas"

"Pirmyn į praeitį: įdomioji lietuvių literatūros istorija"

3000

0

0

 

 

33

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

"Varpas"

"Iš laisvės kovų - į valstybingumo tvirtinimą"

2000

497,88

108

 

 

34

Vokietijos lietuvių bendruomenė

"Informacijos"

"Vokietijos lietuvių periodika: istorijos išsaugojimas"

5000

0

0

 

 
       

 

 

Finansavimas neskirtas

 

 

Eil. Nr.

Viešosios informacijos rengėjas

Leidinio pavadinimas

Projektas

 

  

 

 

 

 

1

VšĮ "Communicare"

"Kaimo laikraštis"

"Kai žodis - ne visada tiesa"

0

  

 

 

2

UAB "Vyzdys"

"Vyzdys"

"Tęstinumas ir inovacijos Lietuvos fotografų kūryboje"

0

  

 

 

3

UAB "Mamos žurnalas"

"Mamos žurnalas"

"Mūsų namai - tavo namai"

0

  

 

 

4

VšĮ "Naujasis amžius"

"XXI amžius"

"Valstybės kultūros kūrėjai"

0

  

 

 

5

UAB "Apskaitos ir audito žinios"

"Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos"

"Gyventojų finansinio raštingumo ugdymas"

0

  

 

 

6

VšĮ "Ekologinio švietimo centras"

"Žaliasis pasaulis"

""Savaitraštis "Žaliasis pasaulis": gamtinio paveldo pažinimui"

0

  

 

 

7

VšĮ "Lietuvos aido" fondas

"Lietuvos aidas"

"Lietuvos aidas - saulėtoji Lietuva"

0

  

 

 

8

VšĮ "Communicare"

"Kaimo laikraštis"

"Tai raibumai genelio"

0

  

 

 

9

UAB "Apskaitos ir audito žinios"

"Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos"

"Apskaitos ir mokesčių raida Lietuvoje"

0

  

 

 

10

UAB "Lietuvos rytas"

"Stilius"

"Gyvenk su knyga"

0

  

 

 

11

VšĮ "Lututės" leidykla

"Žurnalas apie gamtą"

"Gamta - mūsų namai"

0

  

 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
              

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-04 17:31
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media