2022 m. sausio 17 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Savaitės tema

*print*

Archyvas :: Informacija apie tvarką, pagal kurią žurnalistai gali vykti į pasienį dirbti nepaprastosios padėties metu

2021-11-17
 
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADAS
ĮSAKYMAS
DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVŲ VYKIMO Į PASIENIO RUOŽĄ PRIE VALSTYBĖS SIENOS SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKA, KURIAME GALIOJA NEPAPRASTOJI PADĖTIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Nr. 4-393
Vilnius
2021-11-15

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. XIV-17 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo", Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) vado 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-389 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo" nuostatų įgyvendinimo" nuostatomis:
1. T v i r t i n u Visuomenės informavimo priemonių atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, tvarkos aprašą (pridedamas).
2. N u s t a t a u, kad įsakymas skelbtinas Teisės aktų registre ir tarnybos interneto svetainėje.


Tarnybos vadas Rustamas Liubajevas
**
PATVIRTINTA:
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2021-11-15
įsakymu Nr. 4-393 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVŲ VYKIMO Į PASIENIO RUOŽĄ PRIE VALSTYBĖS SIENOS SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKA, KURIAME GALIOJA NEPAPRASTOJI PADĖTIS, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visuomenės informavimo priemonių atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis, tvarkos aprašas (toliau - aprašas) nustato Lietuvos Respublikos bei užsienio žiniasklaidos grupių, naujienų tarnybų ir naujienų agentūrų atstovų vykimo į pasienio ruožą prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, kuriame galioja nepaprastoji padėtis (toliau - pasienio ruožas), tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo" bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) vado 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4-389 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. XIV-617 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo" nuostatų įgyvendinimo".
3. Šiame apraše visuomenės informavimo priemonė suprantama kaip Lietuvos Respublikos bei užsienio žiniasklaidos grupių, naujienų tarnybų ir naujienų agentūrų atstovai (toliau- atstovai).
4. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
KREIPIMOSI DĖL VYKIMO Į PASIENIO RUOŽĄ ORGANIZAVIMAS
5. Visuomenės informavimo priemonė, prieš siųsdama savo atstovus į pasienio ruožą, pateikia prašymą elektroniniu paštu tarnybai ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (toliau - VRM).
6. Prašymas siunčiamas el. pašto adresais: giedrius.misutis@vsat.vrm.lt (tarnybai), rokas.pukinskas@vsat.vrm.lt (tarnybai), el. laiško kopiją pateikiant el. pašto adresu daiva.ulbinaite@vrm.lt (VRM).
7. Prašyme privaloma pateikti: vykstančio atstovo (žurnalisto) vardą ir pavardę, jo veiklą patvirtinančio dokumento kopiją, mobilųjį telefono numerį, transporto priemonės valstybinius numerius, planuojamą atvykimo, buvimo pasienio ruože teritoriją, išvykimo iš jos laiką ir vietą.
8. Prašymai nagrinėjami Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenų aptarnavimo bendruoju informacijos teikimo telefonu ir elektroniniu paštu tvarkos aprašo, patvirtinto tarnybos vado 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 4-218 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenų aptarnavimo bendruoju informacijos teikimo telefonu ir elektroniniu paštu, anoniminio pasitikėjimo priemonėmis ir veiksmų vykdymo tvarkos aprašų bei asmenų aptarnavimo standarto patvirtinimo" 1.1 papunkčiu, nustatyta tvarka.
Prašymas laikomas suderintu, jeigu tarnybos atstovas atsako į laišką su prierašu ,,Leidžiu vykti".
9. Apie atstovų buvimą pasienio ruože tarnybos atsakingi asmenys informuoja tarnybos pasienio rinktines darbo tvarka. Būtina, kad į pasienio ruožą vykstantys atstovai (žurnalistai) telefonuose taip pat turėtų ir patikrinimo metu pareigūnams parodytų kreipimosi pranešimą su atsakymu „Leidžiu vykti".
III SKYRIUS
BUVIMO PASIENIO RUOŽE REIKALAVIMAI VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS ATSTOVAMS
10. Atstovai, būdami pasienio ruože, privalo:
10.1. vilkėti šviesą atspindinčias liemenes;
10.2. su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žurnalisto pažymėjimą arba akreditaciją patvirtinantį dokumentą;
10.3. nesiartinti 1 kilometro atstumu prie valstybės sienos linijos į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą. Šį atstumą žurnalistai iš anksto nusistato ir seka savo išmaniuosiuose įrenginiuose naudodami GPS funkciją;
10.4. vykdyti teisėtus pareigūnų nurodymus ir reikalavimus;
10.5. netrukdyti sienos kontrolę vykdantiems pareigūnams atlikti jiems priskirtas funkcijas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Jei atstovai vyksta į įvykio, kuris nėra susijęs su neteisėta migracija, vietą (pvz., gaisras, kriminalinis ar buitinis nusikaltimas, stichinė nelaimė, eismo įvykis), tačiau įvykis įvyko pasienio ruože, jie apie tai informuoja tarnybos budėtojus telefonu +370 5 271 93 05 ir trumpai pateikia informaciją apie save, transporto priemonę ir įvykio, kurį vyksta aprašyti, aplinkybes. Tarnybos budėtojai, gavę tokią informaciją, ją perduoda tarnybos pasienio rinktinėms pagal kompetenciją.
12. Atstovai, pažeidę šio aprašo nuostatas, traukiami administracinėn atsakomybėn už pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506 straipsnio 4ˡ dalį.

 

PAPILDYMAS   2021 11 18

 

Labas,
Skubu informuoti , kad:
1. Žurnalistų darbo tvarka bus pakoreguota - 1 km apribojimas bus panaikintas VSAT vado įsakymu. Bus tik reikalavimas laikytis 100 m atstumo ir nebūti ant patrulio tako, kuriuo juda tarnybinis transportas ir pėdsakų juostos (ant kurių patekti visuomet buvo draudžiama). Jau rengiamas tvarkos pakeitimas, tačiau oficialiai jos paskelbimas teisės aktų duomenų bazėje užtrunka apie 2 d. d....
2. VSAT pareigūnų pagalba galės būti organizuota tik 3-4 žurnalistams vienu metu, nes nepaprastosios padėties laikotarpiu nėra galimybės organizuoti didelius poolus atitraukiant pajėgas nuo tiesioginių funkcijų vykdymo saugant sieną. Kaip jau aptarėme bendru sutarimu, galima bus planuoti atskirus išvažiavimus vienu metu 1) portalams, 2) TV ir 3) naujienų agentūrų žurnalistų. Arba organizuoti darbą aptarus individualius poreikius.
Daiva Ulbinaitė
Vidaus reikalų ministrės patarėja

 +370 647 89 777

Šventaragio 2, LT-01510 Vilnius
daiva.ulbinaite@vrm.lt
https://vrm.lrv.lt/

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-11-20 14:33
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media