2024 m. liepos 17 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žiniasklaida Lietuvoje

*print*

Archyvas :: LR Finansų ministerijos konkursas žurnalistams pratęsiamas iki sausio 3 d.

2020-11-18
 
Gerb. žiniasklaidos atstovai, kviečiame Jus dalyvauti jau tradiciniu tapusiame Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 metų žurnalistų ir tinklaraštininkų konkurse.
Ketvirtąjį kartą apdovanosime Europos Sąjungos investicijų efektyvumą Lietuvoje profesionaliausiai tyrinėjančius žurnalistus, redaktorius bei komentatorius. Taip pat apdovanojimai bus skiriami už išskirtinius straipsnius, laidas, komentarus ir įrašus socialiniuose tinkluose.
Šio kūrybinio konkurso tikslas - skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į ES struktūrinių fondų investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę bei skatinti diskusijas apie ES lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius.
Nugalėtojus išrinks ekonomikos ir žiniasklaidos ekspertų komisija. Geriausieji bus iškilmingai apdovanoti konkurso prizais bei piniginėmis premijomis (žr. konkurso nuostatus).
Iki sausio 3 d. (imtinai) kviečiame pateikti paraiškas el. paštu konkursas@prservice.lt
Laiške pridėtuose dokumentuose - konkurso nuostatai ir paraiška .word formatu, kurią kartu su autoriniu darbu turėtų atsiųsti konkurso dalyviai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti ir laukiame Jūsų darbų! Jeigu kils klausimų - rašykite, esame pasirengę atsakyti.
Kontaktinis asmuo
Gytautė Stanynaitė
PR Service/ Edelman Affiliate
mob. +370 63012331
gyte@prservice.lt

 

2020 M. ŽURNALISTŲ, TINKLARAŠTININKŲ PUBLIKACIJŲ KONKURSO NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2020 m. Žurnalistų, tinklaraštininkų publikacijų konkurso (toliau - konkursas) organizatorius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
2. Konkurso tikslas - skatinti žurnalistus ir tinklaraštininkus įsitraukti į Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo) investicijų Lietuvoje panaudojimo efektyvumo analizę, skatinti diskusijas apie ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, planuojamus ir vykdomus projektus, jų eigą ir naudą regionui, bendruomenei, gyventojui.
DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
3. Konkurse gali dalyvauti žurnalistai ir tinklaraštininkai, įvairiuose žiniasklaidos kanaluose 2020 m. sausio 1 d. - 2021 m. sausio 3 d. publikavę autorinius darbus, kurių turinys didina ES struktūrinių fondų, t.y. Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, investicijų Lietuvoje žinomumą, skatina diskusijas apie ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, teikiamą naudą regionui, bendruomenei,
gyventojui.
4. Konkursui turi būti pateikta:
4.1 konkurso dalyvio pasirašytas informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
(konkurso nuostatų 2 priedas),
4.2 užpildyta paraiška (konkurso nuostatų 1 priedas). Paraiškas gali teikti žurnalistai ir tinklaraštininkai arba jų vardu - redakcijos,
4.3 autorinis darbas (straipsnis, straipsnių rinkinys, reportažas, fotoreportažas, interviu, televizijos, radijo ir interneto laida, komentarai, žurnalistinis tyrimas, multimedijų projektas ar kito žanro publicistinis darbas). Konkursui negali būti teikiami iš ES fondų, kitų viešųjų ar privačių lėšų finansuoti užsakomieji autoriniai darbai.
5. Pasirašyto informacinio pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą nuskenuota ir nufotografuota kopija ir paraiška su autorinio darbo el. kopija (.pdf, .jpg arba kitu vaizdo ir garso kūrinio formatu) turi būti pateikta el. paštu: konkursas@prservice.lt. Jei pateikiamo autorinio darbo apimtis yra didesnė nei 10 MB, tuomet turi būti pateikta nuoroda į debesų saugyklą (OneDrive, Dropbox, Google Drive, WeTransfer ar kitą), iš kurios būtų galima atsisiųsti autorinio darbo kopiją.
6. Vienam autoriniam darbui turi būti užpildoma viena paraiška. Konkurso dalyvis gali pateikti daugiau nei vieną paraišką.
7. Paraiškas konkursui galima teikti  iki 2021 m. sausio 3 d.
(imtinai).
DARBŲ VERTINIMAS
8. Konkursui pateiktus autorinius darbus ne vėliau kaip iki 2021 m sausio 16 d. įvertina komisija, sudaryta iš žiniasklaidos, ekonomikos ir komunikacijos ekspertų. Autorinių darbų vertinimo komisijos narys nevertina autorinio darbo, kurio autorius yra jo šeimos narys arba artimas giminaitis, taip pat nevertina autorinio darbo, atstovaujančio leidiniui, su kuriuo darbų vertinimo komisijos narį sieja darbo santykiai.
9. Autorinių darbų vertinimo komisija vertina tik tuos darbus, kurių tematika ir turinys didina ES struktūrinių fondų, t.y. Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, investicijų Lietuvoje žinomumą, skatina diskusijas apie ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus socialinius ir ekonominius pokyčius, teikiamą naudą regionui,
bendruomenei, gyventojui (apie tai sprendžiama komisijos narių balsų dauguma).
10. Autorinių darbų vertinimo komisija balsų dauguma kiekvienoje iš dešimties nominacijų atrenka po 1 geriausių autorinį darbą pagal šiuos vertinimo kriterijus:
- turinio aktualumas skaitytojų auditorijai (vertinama balais nuo 1 iki 10),
- objektyvumas (vertinama balais nuo 1 iki 10),
- kūrybiškumas (vertinama balais nuo 1 iki 10),
- informacijos šaltinių įvairovė ir originalumas (vertinama balais nuo 1 iki 10).
11. Autorinių darbų nominacijos yra šios:
Metų radijo laida/reportažas 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Metų TV laida/reportažas 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Metų blogo/socialinių tinklų įrašas 500 eurų premija ir apdovanojimas
Metų straipsnis (nacionalinės žiniasklaidos lygmuo) 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Metų straipsnis (regioninės žiniasklaidos lygmuo) 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Specialus vertinimo komisijos prizas 500 eurų premija ir apdovanojimas
Metų žurnalistas (nacionalinės žiniasklaidos lygmuo) 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Metų žurnalistas (regioninės žiniasklaidos lygmuo) 1000 eurų premija ir apdovanojimas
Metų žiniasklaidos priemonė (nacionalinis žiniasklaidos lygmuo) 500 eurų premija ir apdovanojimas
Metų žiniasklaidos priemonė (regioninis žiniasklaidos lygmuo) 500 eurų premija ir apdovanojimas
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Konkurso laureatai bus paskelbti 2021 m. sausio mėnesį vyksiančiame iškilmingame renginyje. Renginio vieta ir laikas bus patiksinti.
13. Vykdant konkurso rezultatų sklaidą, UAB „PIAR" parengia pranešimą spaudai (jame nurodant konkurso laureato vardą, pavardę, autorinio darbo pavadinimą) apie konkurso rezultatus ir skelbia jį Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt ir socialiniame tinkle „Facebook" esančiose 2014-2020 m. ES investicijų Lietuvoje ir LR Finansų ministerijos paskyrose.
14. Konkurso dalyvių asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)) nustatytų reikalavimų.
15. Kilus klausimams dėl konkurso vertinimo proceso ir rezultatų, konkurso dalyviai gali kreiptis elektroniniu paštu konkursas@prservice.lt. Kreipimasis bus išnagrinėtas ir atsakytas per tris darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos. Papildoma informacija teikiama el. paštu konkursas@prservice.lt arba tel. 8 686 67801.

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-12-19 15:06
 
 

Komentarai (5)

Jūsų el. paštas

Jurgita

2020-12-22 11:37

Dar teks ir toliau pratęsti tokį konkursą arba parengti normalius, paprastus nuostatus. Labai teisingai kolegos rašo- tai ne rašinių konkursas, o kažkokia kosmonautų ar žvalgybos agentų atranka. Jei ministerijos klerkai nesugeba suformuluoti pa[prastų, aiškių dalykų, tai reikėjo kviestis į talką Žurnalistų sąjungą, kuri panašius konkursus sėkmingai daugel;į metų organizuoja.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Kūrėjas

2020-12-10 16:51

Tai čia kažkokio rašinių konkurso nuostatai? O aš pagalvojau, kad tai atranka į kosmonautus ar į Nobelio premijos laureatus. Finansų ministerijos klerkams patarčiau nusileisti ant žemės ir parengti nuostatus suprantama kalba. Ir reiktų tokio konkurso, kuriame galėtų dalyvauti visi mirtingieji, o ne išskirtinės personos- profesoriai, matematikai, fizikai.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Zigmas

2020-11-24 14:06

Pritariu kolegoms. Paprasčiausias konkursas, o kiek reikalavimų, koks griežtumas, koks reiklumas. Net baisu tokiame konkurse dalyvauti: o gal kažko neužpildysiu, gal ne taip medžiagą sudėliosiu, įrašysiu...Tokio biurokratizmo net ir prie sovietų nemačiau.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Saulius

2020-11-21 11:48

Pritariu kolegai Jurgiui. Daug nereikalingų žodžių. Finansų ministerija, rašydama konkurso nuostatus, turbūt, manė, kad ruošia skrydžiui naujus astronautus.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jurgis

2020-11-20 11:35

Labai jau daug visokių reikalavimų nurodyta, net sunku susigaudyti, dar sunkiau įvykdyti. Pavyzdžiui, reikalingas pasirašytas dokumentas apie asmens duomenų apsaugą. Kas tai per dokumentas,kur jį gauti, kas pasirašys, išduos? Ir daugiau visokių perteklinių reikalavimų, nesąmoningų taisyklių prirašyta. Atrodo, kad tai ne Finansų ministerijos skelbiamas konkursas, o Nobelio premijos komiteto. Konkursų sąlygos turėtų būti aiškesnės, paprastesnės, kad galėtų kūrybines jėgas išbandyti visi norintys žurnalistai, o ne keli išrinktieji, visas sudėtingas sąlygas atitinkantys.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media