2020 m. liepos 9 d., Ketvirtadienis

Žiniasklaida Lietuvoje

*print*

Archyvas :: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita (7 dalis)

2020-05-28
 

(Tęsinys. Pradžia - balandžio 24 d.)

2.5 NEPILNAMEČIŲ APSAUGA IR PAŽEIDIMŲ PREVENCIJA

 

Dar vienas įstatymas, už kurio priežiūrą yra atsakinga Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba - Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas (toliau šioje dalyje - Įstatymas), kurio paskirtis nustatyti viešosios informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, kriterijus, jos skleidimo tvarką, taip pat šios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų teises, pareigas ir atsakomybę, priežiūrą ir įgyvendinimo kontrolę. Tarnyba yra pagrindinė institucija, prižiūrinti šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Taigi Tarnybai tenka svarbus vaidmuo saugoti jautriausią visuomenės grupę nuo neigiamo informacijos poveikio. Neigiamą poveikį nepilnamečiams daro informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi.
Įstatymas informaciją, pagal jos pobūdį, skirsto į dvi kategorijas - draudžiamą ir ribojamą skleisti. Kartu Įstatymas nustato išimtis, kuomet neigiamą poveikį daranti informacija gali būti skleidžiama. Informacijos skleidimas nėra ribojamas, kai: (1) jos turinį sudaro tik informacija apie įvykius, politinius, socialinius, religinius įsitikinimus ar pasaulėžiūrą, (2) informacija yra reikšminga moksliniu ar meniniu požiūriu arba reikalinga tyrimams, švietimui ar ugdymui, (3) yra viešasis interesas ją skelbti, (4) jos mastas ir poveikis yra mažareikšmiai. Svarbu pažymėti, kad Įstatymas nustato griežtus ir besąlygiškus draudimus skleisti informaciją, susijusią su nepilnamečio asmens duomenimis (6 straipsnio nuostatos).
2019 metais gauti 63 skundai dėl galimų Įstatymo pažeidimų, 38 skundus pateikė fiziniai asmenys, 25 skundus - juridiniai asmenys. Iš gautų skundų pagrįsti - 23, nepagrįsti - 26, 9 skundai persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, 3 kartus inspektorius pradėjo tyrimą savo iniciatyva.
2019 metais nepilnamečiams kenkianti arba žalinga informacija nustatyta 23 kartus (2017 metais - 11 atvejais, 2017 metais - 7 atvejais). Konstatuotų pažeidimų skaičius nėra didelis, palyginti su potencialiai stebimų subjektų ratu, tačiau suprantama, kad ne visi pažeidimai buvo, o ir gali būti pastebėti bei nustatyti, nes kiekvienais metais vis daugiau informacijos keliasi į internetą, kartu ir socialinius tinklus, kur atlikti stebėseną, kaip jau minėta ankstesniame skyriuje, nepasitelkiant brangių IT sprendimų ar resursų yra faktiškai neįmanoma. Ataskaitiniais metais, kaip per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, daugiausia pažeidimų nustatyta internete - 52 proc. (2018 metais konstatuoti pažeidimai internete siekė 73 proc., 2017 metais pažeidimai internete sudarė 93 proc.). Akivaizdžiai mažėja žalingos informacijos kiekis spaudoje ir televizijoje, nors lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, jis pakito neženkliai - nustatyti 3 pažeidimai televizijoje, spaudoje pažeidimų nebuvo nustatyta, net 8 pažeidimai buvo nustatyti įvertinus reklamos turinį (2018 metais tokiu būdu skleidžiant viešąją informaciją Įstatymas pažeistas 1 kartą, o 2017 metais tokių pažeidimų iš viso nebuvo konstatuota), taip pat konstatuotas 1 pažeidimas įvertinus renginio metu skleistą informaciją (ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais tokių atvejų nebuvo).
2019 metais 4 kartus nustatyta, jog skelbiama draudžiama informacija - 4 kartus atskleidžiami nepilnamečių asmenų duomenys (2018 metai nustatyti 3 tokio pobūdžio atvejai, 2017 metais - 5 atvejai).
Ataskaitiniu laikotarpiu nustatytas 1 pažeidimas skleidžiant erotinio pobūdžio informaciją (2018 metais tokių pažeidimų buvo 2, 2017 metais - 1 pažeidimas); pažeidimai dėl paskleistos baimę ar siaubą sukeliančios informacijos konstatuoti 5 kartus (2018 metais - 2, 2017 metais - 3); tiek pat kartų buvo konstatuotas pažeidimas dėl informacijos, kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl Įstatyme išvardintų pagrindų, sklaidos; dėl informacijos, kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo alkoholio konstatuotas 1 pažeidimas. Ataskaitiniu laikotarpiu nustatyti 2 pažeidimai dėl viešosios informacijos, kuomet vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai, sklaidos.
Per ataskaitinį laikotarpį 1 kartą nustatytas pornografinio turinio informacijos skleidimas. Svarbu pažymėti, kad tiek Visuomenės informavimo įstatymas, tiek Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas besąlygiškai draudžia tokios informacijos skelbimą.
38 skundai gauti vykdant bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Remiantis šiuo susitarimu žurnalistų etikos inspektoriui persiunčiami „karštąja linija" gauti interneto vartotojų pranešimai apie internete rastą, jų manymu, žalingą turinį: rasinę ar tautinę nesantaiką, neapykantos kalbą, pornografiją, kitą neteisėtą informaciją.
Ataskaitiniais metais dažniausiai neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos sklaida fiksuota interneto portaluose ir įvairiose socialinio tinklo Facebook paskyrose.
2019 metais, kaip ir 2018 metais, dažnesni pažeidimai, susiję su ribojamos informacijos sklaida. 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-06-12 10:46
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media