2020 m. liepos 9 d., Ketvirtadienis

Žiniasklaida Lietuvoje

*print*

Archyvas :: Žurnalistų etikos inspektorius tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita (9 dalis)

2020-06-01
 
(Pabaiga. Pradžia - balandžio 24 d.)
 
III TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
 
Tarnyba, būdama viena iš duomenų tvarkymo priežiūros institucijų Lietuvoje, itin glaudžiai bendradarbiauja su antrąja (pagrindine) priežiūros institucija - Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su inspekcija yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento 63 straipsnyje nurodyto nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo, kai sprendžiami žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijai priklausantys klausimai. Pradėjus taikyti Reglamento nuostatas praktikoje, poreikis bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija sustiprėjo, nes iškilo būtinybė užtikrinti vienodą Reglamento nuostatų aiškinimą, keitimąsi aktualia informacija, derinti pozicijas.
Atsižvelgdamos į tarpinstitucinio bendradarbiavimo poreikį, Tarnyba ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2019 m. pradžioje parengė ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje nustatė bendradarbiavimo mechanizmo veikimo formas, sąlygas, tvarką.
Per 2019 m. Tarnyba aktyviau įsitraukė į tarptautinę veiklą - pradėjo dalyvauti Europos duomenų apsaugos valdybos posėdžiuose Briuselyje. Europos duomenų apsaugos valdyba jungia visų Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijas ir padeda užtikrinti nuoseklų duomenų apsaugos taisyklių taikymą visoje Europos Sąjungoje. Žurnalistų etikos inspektorius, būdamas asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kartu yra ir Europos duomenų apsaugos valdybos narys, pagal galimybes dalyvaujantis ir prisidedantis prie valdybos veiklos.
Nepakankamas finansavimas neleidžia užtikrinti Tarnybos dalyvavimo visuose Europos duomenų apsaugos valdybos posėdžiuose ir/ar Socialinės medijos pogrupio veikloje. Ataskaitiniu laikotarpiu žurnalistų etikos inspektorius arba Tarnybos atstovai dalyvavo 6 Europos duomenų apsaugos valdybos koordinuotos priežiūros komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo aptariami iškilę asmens duomenų apsaugos aiškinant Reglamentą klausimai, rengiami, derinami ir tvirtinami valdybos priimami dokumentai, dalijamasi valstybių narių patirtimi
ir žiniomis.
Žurnalistų etikos inspektorius pagal kompetenciją bendradarbiavo su teisėkūros subjektais (konkrečiai Seimo Kultūros komitetu, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija, Finansų ministerija), teikdamas pasiūlymus, pastabas,
Tarnybos poziciją dėl teisės aktų projektų, susijusių su Tarnybos funkcijomis bei žmogaus teisių visuomenės informavimo procesuose užtikrinimu. Buvo suderinti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3118 ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3139, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 18, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl viešosios politikos sričių, jas koordinuojančių ministrų nustatymo ir įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, priskyrimo viešosios politikos sritims" projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu" projektas, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu" projektas, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, ratifikavimo" projektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 11 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui" projektas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) techninio aprašymo (specifikacijos) projektas.
Kaip ir kasmet žurnalistų etikos inspektorius arba Tarnybos atstovas dalyvavo Seimo Kultūros komiteto, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Žmogaus teisių komiteto posėdžiuose, organizuotuose klausymuose ir svarstymuose, kuriuose buvo nagrinėjami su visuomenės informavimu susiję klausimai.
Per ataskaitinį laikotarpį žurnalistų etikos inspektorius dalyvavo 3 prie Kultūros ministerijos veikiančios Medijų tarybos, kurios tikslas - patarti kultūros ministrui visuomenės informavimo politikos klausimais, posėdžiuose.
Žurnalistų etikos inspektorius dalyvavo ir Medijų forume, kuriame buvo aptariama naujųjų technologijų įtaka visuomenei, diskutuojama informacinių grėsmių, medijų raštingumo klausimais. Kultūros ministro sudarytos darbo
grupės dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę posėdžiuose per atskaitinį laikotarpį žurnalistų etikos inspektorius arba Tarnybos atstovas dalyvavo 5 kartus.
Tarnyba tęsė tarpinstitucinį bendradarbiavimą su Ryšių reguliavimo tarnyba kovojant su žalinga informacija internete. Šioje srityje Tarnybos specialistai prisideda prie efektyvesnio projekto „Saugesnis internetas" įgyvendinimo Lietuvoje.
Kaip ir kasmet, Tarnyba bendradarbiavo su Užsienio reikalų ministerija.
Tarnybos atstovas dalyvavo Vyriausybės delegacijai ruošiantis pranešimo pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą svarstymui ir teikė metodinę pagalbą nuotoliniu būdu svarstymo metu.
Nors šviečiamojo pobūdžio veikla nėra žurnalistų etikos inspektoriaus funkcija, tačiau šioje srityje buvo aktyviai bendradarbiaujama su savivaldybėmis, mokslo įstaigomis, bibliotekomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Buvo organizuojamos paskaitos, seminarai, mokymai, kurių metu pristatoma Tarnybos veikla, žodžio ir saviraiškos laisvės apsaugos problemos, asmens duomenų apsaugos pagal Reglamentą taikymo klausimai.
Ataskaitiniu laikotarpiu žurnalistų etikos inspektorius skaitė pranešimus įvairiose konferencijose, dalyvavo renginiuose, susitikimuose ir diskusijose, skirtose asmens duomenų apsaugos problemoms, patyčių, neapykantos kalbos elektroninėje erdvėje prevencijos, žmogaus teisių, nekaltumo prezumpcijos žiniasklaidoje užtikrinimo, informacijos apie teismines bylas teikimo žiniasklaidos atstovams, informacijos (ne)prieinamumo žurnalistams ir pan. temomis.
 

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-06-01 16:04
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media