2020 m. rugsejo 18 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Aktualūs pensijų perskaičiavimo klausimai

2010-01-20
 

Leonilija Perminienė

 

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn.

 

Vadinasi, jų pensija  dėl gruodžio mėnesį ar iki sausio mėn. 15 d. asmens turėtų pajamų nebus mažinama. Ji bus išmokėta pensija iki š.m. sausio 28 d. Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

           

Pirmieji Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo įstatymo (toliau - Įstatymas) vykdymo žingsniai pensininkams išryškino nemažai problemų.

 

Atleistiems iš darbo  gruodį - pensija nemažinama

 

Didelį nerimą  pensininkams sukėlė tai, kad jie 2009 m. gruodžio mėn. nutraukę darbinius santykius,  sausio mėn. buvo įtraukti į dirbančiųjų pensininkų grupę, kuriems  pensijos mokėjimas nukeltas į sausio 28 d., o  pensija  sumažinta kaip dirbančiam pensininkui, atsižvelgiant į uždarbį. Tai atsitiko todėl, kad dirbantiems pensininkams pensijos mažinimas priklauso nuo praeito mėnesio draudžiamųjų pajamų (uždarbio).

 

Kadangi minėtas įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio mėn. 24 d.,  įsigaliojo nuo 2010 metų sausio 1 d.,  pensininkai nespėjo prisitaikyti prie naujų Įstatymo normų, buvo priimtas sprendimas koreguoti socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas mokėjimą asmenims, dirbusiems iki šių metų sausio 15 d. imtinai.

  

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn. Abiem atvejais pensijos bus išmokėtos iki š.m. sausio 28 d.

 

Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad senatvės pensininkai, kurie dirba įsigiję verslo liudijimą, yra atleidžiami nuo privalomojo socialinio draudimo įmokų. Tai reiškia, jiems, kaip dirbantiems  asmenims, pensija nėra mažinama.

 

Dirbantiems  socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (II gr. invalidumo pensija) pensijų mažinimas nepriklauso nuo turimų draudžiamųjų  pajamų (uždarbio) ar darbo savarankiškai. Jos mažinamos tik kaip nedirbantiems pensijų gavėjams. Netekto darbingumo pensija asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (III gr. invalidumo pensija) perskaičiuojama ( mažinama) taip kaip  asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, o po to mažinama 50 proc.

 

Dirbantiems pensininkams, kurių mėnesio uždarbis (autorinis atlygis) yra 100 ir mažiau litų, pensija dėl tokio uždarbio nebus mažinama.

 

Pensijos mažinimas -  individualus

 

Daug rūpesčių  pensininkams sukėlė tai, kad praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidoje buvo paskelbtos  pensijų mažinimo lentelės, kuriose buvo paskelbti vidutiniai (apytikriai) pensijų mažinimo procentai, pagal kuriuos pensininkai bandė apskaičiuoti savo pensijos mažėjimą. Tačiau gavus pensiją, pasirodė, kad sumažinta pensija neatitiko pensininkų skaičiavimų ir lūkesčių. Tuomet jie užplūdo pensijų skyrius norėdami išsiaiškinti tiesą.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi.  Gaunantiems panašaus dydžio pensiją, bet turintiems skirtingą stažą ar gavusiems nevienodo dydžio draudžiamąsias pajamas, asmenims, pensijos mažėja nevienodai. Asmenims, turintiems mažesnį stažą, pensija mažės daugiau nei turintiems didesnį stažą.

 

Tarkime, dviejų pensininkų pensija yra vienoda ir sudaro po 850 Lt. Tačiau jų socialinio draudimo stažas skirtingas:  vieno pensininko -51 metai , kito - 31 metai. Pensininko, kurio stažas - 31 metai, pensija  sumažėja 58,72 Lt, o kurio  - 51 metai – tik 12,56 Lt. Taip yra todėl, kad didesnis stažą turintis pensininkas gauna didesnį priedą už stažą, viršijantį 30 metų.  Todėl ieškoti paralelių su kaimyno sumažėjusios pensijos dydžiu – beprasmiška. Taigi, kai kuriems žmonėms pensija sumažės kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai.

    

Pensijų perskaičiavimui yra naudojama speciali kompiuterinė programa. Dirbantys pensininkai  sumažintos pensijos dydį gali sužinoti naudodamiesi skaičiuokle, kuri patalpinta Sodros interneto puslapyje (www.sodra.lt). Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skaičiuoklės eilutėje „socialinio draudimo pensija“ reikia įvesti pensijos dydį, kuris jau sumažintas dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų sumažėjimo.

 

Senatvės pensininkams, gaunantiems slaugos išlaidų  arba pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslines kompensacijas  senatvės pensija mažinama kaip ir visiems nedirbantiems pensininkams. Tikslinė kompensacija nuo š.m. sausio 1 d. mažinama 15 proc. ir mokama už praėjusį mėnesį. Todėl sausio mėnesį už gruodį mokamą tikslinę kompensaciją gaus nesumažintą, o vasario mėnesį , mokamą už sausį – sumažintų dydžių : vietoj 900 Lt – 765 Lt, vietoj 180 Lt – 153 litus. 

 

Neveikiančią įmonę būtina išregistruoti

 

Pensijų gavėjų dalis susidūrė su problema, kai jie yra priskirti savarankiškai dirbantiems pensininkams vien todėl, kad yra individualios įmonės savininkai nors  šiuo metu veiklos nevykdo (arba jų vardu veiklą vykdo kiti asmenys), bet įmonės neišregistravo. Todėl jiems pensijų mokėjimas nukeltas į mėnesio pabaigą. Tokiems asmenims reiktų kuo skubiau kreiptis į Mokesčių inspekciją ir išregistruoti neveikiančią įmonę arba deklaruoti šios įmonės veiklos sustabdymą. Neišregistravus ar nedeklaravus įmonės veiklos sustabdymo, jų pensija bus mažinama kaip savarankiškai dirbančių asmenų.  Be to, nuo šių metų sausio 1d. jiems bus skaičiuojamos privalomojo socialinio draudimo įmokos. Jei visą sausio mėnesį pensijos  gavėjas buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis, už sausį jam bus išmokama tik pagrindinė perskaičiuotos pensijos dalis ir priedas už stažo metus, neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajams, gautas praėjusį, t.y. gruodžio mėnesį, dirbant pagal darbo sutartį ( jei jis tokių pajamų turėjo).

           

Nereti atvejai, kai pensininkas, dirbdamas pagal darbo sutartį, yra ir individualios įmonės savininkas.  Jei pensijos ar kompensacijos gavėjas kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas ne visą sausio mėn. (tik dalį mėnesio ar atskirus mėnesio laikotarpius), tačiau gruodžio mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų dirbdamas pagal darbo sutartį ir darbo santykių nenutraukė iki sausio 15 d., mokėtinos pensijos dydis nustatomas taip: atitinkamai už dienų skaičių, kai asmuo buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis asmuo, pensija mažinama kaip savarankiškai dirbančiam, o už likusias dienas – pagal praėjusio (gruodžio) mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

 

Pensijų skyrimas

 

2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1783 (Žin.,2009, Nr.158-7169) buvo priimta nauja pensijų skaičiavimo tvarka, kai skiriant socialinio draudimo pensiją, asmuo galėtų rinktis iš kurio jam palankesnio laikotarpio asmens draudžiamųjų pajamų būtų skaičiuojamas  asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas. Šios  tvarkos taikymas  nukeltas iki 2012 metų.

 

Asmenims, kurie pensinį amžių sukaks iki 2012 m. gruodžio 31 d.,   senatvės pensija skaičiuojama iš dviejų laikotarpių draudžiamųjų pajamų:

-       1984-01-01 – 1993-12-31 laikotarpio parenkant penkis iš eilės einančius  kalendorinius metus, kurių asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didžiausias;

-       nuo 1994 -01-01 iki išėjimo į pensiją mėnesio įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

 

Dėl senatvės pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo pensijų skyrių pagal gyvenamąją vietą. Kreiptis su visais dokumentais galima ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki sukaks pensijos amžius (vyrams – 62,5, moterims 60 – metų.

 

Jei pensijos gavėjas, dirbdamas po pensijos paskyrimo pagal darbo ar autorinę sutartį narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja  papildomą -  vienų metų- valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, pensija skiriama iš naujo  įskaitant per tą laikotarpį įgytą asmens stažą,  ir  uždirbtas asmens draudžiamąsias pajamas. Tam reikia atvykti į pensijų skyrių ir parašyti prašymą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:13
 
 

Komentarai (85)

Jūsų el. paštas

Agatha Moon

2020-09-16 18:59

My 23,000 euros loan has just been granted, thank you very much LAPO MICRO FINANCE . I will talk about your services with people around me who need a loan or financial assistance because I am impressed by your quick response .if you need a loan Do not hesitate to contact a real legal lender with 100% guarantee : E-mail: lapofunding960@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

theresa

2020-09-15 03:32

Aš esu Theresa Oliver vardu. bet aš gyvenu JAV, prieš keletą mėnesių buvau finansiškai apkrautas ir dėl savo nevilties mane sukčiavo keli internetiniai skolintojai. ir dėl savo profesijos, nes esu vieniša mama, turėjau 2 vaikus ir visą pasaulį, atrodė, kad tai kabo ant manęs, ir aš skundžiuosi ir diskutuoju su savo socialinės žiniasklaidos draugu, gyvenančiu (LENKIJA), kuris mane nukreipė labai patikimam skolintojui (ponia Antonia Rowan) iš (CREDIT-SUISSE) paskolų paslaugų, ji buvo gelbėtojas DIEVAS, išsiųstas gelbėti mano šeimos paskolą 85 000,00 USD su 3% palūkanų norma, be jokio streso, susisiekite su savo credit-suisse147@hotmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Claudia Klein

2020-09-09 17:57

Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotlight Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu skolintoja ir finansinė konsultantė.

Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: 4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų, naudodama įvairiausius paskolų produktus.

Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelio susidomėjimo taip sunku gauti nuosavybės paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys.

Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia.

Teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: 4915758108767 |

Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Max Bent

2020-08-29 03:01

Ar jums reikia skubios paskolos skoloms išlaisvinti, ar jums reikia paskolos nuosavybei, kad pagerintumėte savo verslą? Ar jus atmetė bankai ir kitos finansų agentūros? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Neieškokite daugiau, nes esame čia, kad visos jūsų finansinės problemos taptų praeitimi. Susisiekite su mumis el. Paštu:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Tai „Ocean Finance Hipotekos“. Siūlome paskolas tiems, kurie domisi pagrįsta 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo 5 000,00 Euro iki 100 000 000,00 Euro.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Alec Jayson

2020-08-28 04:23

Ar jūs ieškote teisėtos paskolos? Pavargote nuo paskolų ir hipotekų ieškojimo? Ar jus atmetė jūsų bankai? Ar jums reikia paskolos, kad išvalytumėte skolas / sąskaitas? Tada jūsų finansinės traumos baigėsi. Mes siūlome visų rūšių paskolas su 3% palūkanų norma. Esame atestuoti ir verti pasitikėjimo. mes galime jums padėti teikdami finansinę pagalbą. Susisiekite su mumis dabar, adresu jx.finance447@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Susan Benson

2020-08-27 19:17

Sveiki, ar jums reikia skubios paskolos?
Aš esu Susan Benson. Aš esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

Ar jums reikia paskolos norint pradėti verslą, įvykdyti projektą, nusipirkti namą ar automobilį, ar jums reikia paskolos dėl kitų asmeninių priežasčių? Jei jūsų atsakymas yra teigiamas, noriu, kad susisiektumėte su mano įmone. Mes teikiame visų rūšių paskolas tiek užtikrintomis, tiek neužtikrintomis paskolomis. Jei skaitote tai ir žinote, kad jums reikalinga finansinė parama, galite tiesiog parašyti mums el. Paštu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) arba pranešti mums tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: 447903159998 ir iškart gauti atsakymą.

Esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame įsipareigoję padėti jums pagerinti jūsų ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius tikslus, nes jūsų finansinis stabilumas yra pagrindinis mūsų tikslas.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Angelika

2020-07-27 11:17

Mano vardas Angelika, aš pažįstu krikščionių ponią, siūlančią kreditą už prieinamą kainą. Ši ponia yra patikima ir nuoširdi. Aš stengiausi dėl savo verslo, man reikėjo greitos finansinės pagalbos. Bankai Lietuvis man nesiūlė kredito net esant didelėms palūkanų normoms. Aš nusprendžiau kreiptis į privačią įmonę. Aš išbandžiau keletą kompanijų, man nepavyko. Garbė Dievui, aš susidūriau su ponia Annie Terry, Ši ledi man pasiūlė kreditą už mažas palūkanas. Aš esu geras krikščionis, Dievas mums pažada, kad visada pasieksime būdus, kurių nėra. Jei Dievas gali panaudoti šią panele man padėti, jūs taip pat turite galimybę gauti kreditą. Aš griežtai rekomenduoju šią įmonę jums, nebijokite, kad šiomis dienomis aš žinau daug. Aš iš širdies pažadu, kad tai gera kompanija ir jūs gausite savo norų paskolą. Norėdami susisiekti, siųskite paskolos prašymą adresu info.annie_finance@yahoo.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Elodie Yannick

2020-06-01 23:18

Sveiki visi ten, tikiuosi, kad jums visiems gerai? Mano vardai yra ponia Elodie Yannick, aš kilusi iš Belgijos Lježo, prieš keletą savaičių buvau patekusi į blogą finansinę padėtį ir man reikėjo skubios paskolos, kad galėčiau sumokėti sąskaitas ir susigrąžinti finansinę koją dėl dabartinės finansinės padėties, mano banko. nesutiko duoti man paskolos, todėl man neliko kitos galimybės, kaip tik ieškoti neužtikrintos paskolos internete. Tyrimo metu buvau sukčiavimo auka ir praradau beveik 1,250 eurų, turėjau daugiau problemų ir beveik atsisakė vilties gauti paskolą, kol radau internetinį pranešimą. Įrašas buvo bendras Melissa Nicholas iš Kanzaso valstijos liudijimas, liudijantis, kaip ji, perskaičiusi įrašą, iš Kathy Finance Inc. gavo 350,000.00 USD. nusprendžiau susisiekti su Kathy Finance Inc. el. paštu: (kathyrichardfinance@hotmail.com), pasidalijamame pranešime, per 48 valandas nuo mano prašymo buvo patvirtinta mano neužtikrinta 120,000.00 EUR paskolos užklausa ir jų paskolos palūkanų

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Roland Scott

2020-05-31 08:56

Kreipkitės dėl asmeninės ar verslo paskolos su prieinama 2% palūkanų norma su 100% garantija. Kreipkitės dabar ir gaukite paskolą per 48 valandas nuo patvirtinimo susisiekite su įmonės el. Pašto adresu: [Mrrolandscott@gmail.com]

„Whatsapp Us“: 17068533834

Rašykite mums el. Paštu: Mrrolandscott@gmail.com

Geriausi linkėjimai

ROLAND SCOTT

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Claudia Klein

2020-05-27 23:14

Sveiki, Sveiki atvykę į „Spotcap Global Loan Services“. Mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat paskolų konsultantas.

Ar jums labai reikia finansinės paramos? ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: 4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

Mes siūlome visų rūšių paskolas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media