2020 m. gegužes 30 d., Šeštadienis

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Aktualūs pensijų perskaičiavimo klausimai

2010-01-20
 

Leonilija Perminienė

 

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn.

 

Vadinasi, jų pensija  dėl gruodžio mėnesį ar iki sausio mėn. 15 d. asmens turėtų pajamų nebus mažinama. Ji bus išmokėta pensija iki š.m. sausio 28 d. Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

           

Pirmieji Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo įstatymo (toliau - Įstatymas) vykdymo žingsniai pensininkams išryškino nemažai problemų.

 

Atleistiems iš darbo  gruodį - pensija nemažinama

 

Didelį nerimą  pensininkams sukėlė tai, kad jie 2009 m. gruodžio mėn. nutraukę darbinius santykius,  sausio mėn. buvo įtraukti į dirbančiųjų pensininkų grupę, kuriems  pensijos mokėjimas nukeltas į sausio 28 d., o  pensija  sumažinta kaip dirbančiam pensininkui, atsižvelgiant į uždarbį. Tai atsitiko todėl, kad dirbantiems pensininkams pensijos mažinimas priklauso nuo praeito mėnesio draudžiamųjų pajamų (uždarbio).

 

Kadangi minėtas įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio mėn. 24 d.,  įsigaliojo nuo 2010 metų sausio 1 d.,  pensininkai nespėjo prisitaikyti prie naujų Įstatymo normų, buvo priimtas sprendimas koreguoti socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas mokėjimą asmenims, dirbusiems iki šių metų sausio 15 d. imtinai.

  

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn. Abiem atvejais pensijos bus išmokėtos iki š.m. sausio 28 d.

 

Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad senatvės pensininkai, kurie dirba įsigiję verslo liudijimą, yra atleidžiami nuo privalomojo socialinio draudimo įmokų. Tai reiškia, jiems, kaip dirbantiems  asmenims, pensija nėra mažinama.

 

Dirbantiems  socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (II gr. invalidumo pensija) pensijų mažinimas nepriklauso nuo turimų draudžiamųjų  pajamų (uždarbio) ar darbo savarankiškai. Jos mažinamos tik kaip nedirbantiems pensijų gavėjams. Netekto darbingumo pensija asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (III gr. invalidumo pensija) perskaičiuojama ( mažinama) taip kaip  asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, o po to mažinama 50 proc.

 

Dirbantiems pensininkams, kurių mėnesio uždarbis (autorinis atlygis) yra 100 ir mažiau litų, pensija dėl tokio uždarbio nebus mažinama.

 

Pensijos mažinimas -  individualus

 

Daug rūpesčių  pensininkams sukėlė tai, kad praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidoje buvo paskelbtos  pensijų mažinimo lentelės, kuriose buvo paskelbti vidutiniai (apytikriai) pensijų mažinimo procentai, pagal kuriuos pensininkai bandė apskaičiuoti savo pensijos mažėjimą. Tačiau gavus pensiją, pasirodė, kad sumažinta pensija neatitiko pensininkų skaičiavimų ir lūkesčių. Tuomet jie užplūdo pensijų skyrius norėdami išsiaiškinti tiesą.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi.  Gaunantiems panašaus dydžio pensiją, bet turintiems skirtingą stažą ar gavusiems nevienodo dydžio draudžiamąsias pajamas, asmenims, pensijos mažėja nevienodai. Asmenims, turintiems mažesnį stažą, pensija mažės daugiau nei turintiems didesnį stažą.

 

Tarkime, dviejų pensininkų pensija yra vienoda ir sudaro po 850 Lt. Tačiau jų socialinio draudimo stažas skirtingas:  vieno pensininko -51 metai , kito - 31 metai. Pensininko, kurio stažas - 31 metai, pensija  sumažėja 58,72 Lt, o kurio  - 51 metai – tik 12,56 Lt. Taip yra todėl, kad didesnis stažą turintis pensininkas gauna didesnį priedą už stažą, viršijantį 30 metų.  Todėl ieškoti paralelių su kaimyno sumažėjusios pensijos dydžiu – beprasmiška. Taigi, kai kuriems žmonėms pensija sumažės kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai.

    

Pensijų perskaičiavimui yra naudojama speciali kompiuterinė programa. Dirbantys pensininkai  sumažintos pensijos dydį gali sužinoti naudodamiesi skaičiuokle, kuri patalpinta Sodros interneto puslapyje (www.sodra.lt). Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skaičiuoklės eilutėje „socialinio draudimo pensija“ reikia įvesti pensijos dydį, kuris jau sumažintas dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų sumažėjimo.

 

Senatvės pensininkams, gaunantiems slaugos išlaidų  arba pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslines kompensacijas  senatvės pensija mažinama kaip ir visiems nedirbantiems pensininkams. Tikslinė kompensacija nuo š.m. sausio 1 d. mažinama 15 proc. ir mokama už praėjusį mėnesį. Todėl sausio mėnesį už gruodį mokamą tikslinę kompensaciją gaus nesumažintą, o vasario mėnesį , mokamą už sausį – sumažintų dydžių : vietoj 900 Lt – 765 Lt, vietoj 180 Lt – 153 litus. 

 

Neveikiančią įmonę būtina išregistruoti

 

Pensijų gavėjų dalis susidūrė su problema, kai jie yra priskirti savarankiškai dirbantiems pensininkams vien todėl, kad yra individualios įmonės savininkai nors  šiuo metu veiklos nevykdo (arba jų vardu veiklą vykdo kiti asmenys), bet įmonės neišregistravo. Todėl jiems pensijų mokėjimas nukeltas į mėnesio pabaigą. Tokiems asmenims reiktų kuo skubiau kreiptis į Mokesčių inspekciją ir išregistruoti neveikiančią įmonę arba deklaruoti šios įmonės veiklos sustabdymą. Neišregistravus ar nedeklaravus įmonės veiklos sustabdymo, jų pensija bus mažinama kaip savarankiškai dirbančių asmenų.  Be to, nuo šių metų sausio 1d. jiems bus skaičiuojamos privalomojo socialinio draudimo įmokos. Jei visą sausio mėnesį pensijos  gavėjas buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis, už sausį jam bus išmokama tik pagrindinė perskaičiuotos pensijos dalis ir priedas už stažo metus, neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajams, gautas praėjusį, t.y. gruodžio mėnesį, dirbant pagal darbo sutartį ( jei jis tokių pajamų turėjo).

           

Nereti atvejai, kai pensininkas, dirbdamas pagal darbo sutartį, yra ir individualios įmonės savininkas.  Jei pensijos ar kompensacijos gavėjas kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas ne visą sausio mėn. (tik dalį mėnesio ar atskirus mėnesio laikotarpius), tačiau gruodžio mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų dirbdamas pagal darbo sutartį ir darbo santykių nenutraukė iki sausio 15 d., mokėtinos pensijos dydis nustatomas taip: atitinkamai už dienų skaičių, kai asmuo buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis asmuo, pensija mažinama kaip savarankiškai dirbančiam, o už likusias dienas – pagal praėjusio (gruodžio) mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

 

Pensijų skyrimas

 

2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1783 (Žin.,2009, Nr.158-7169) buvo priimta nauja pensijų skaičiavimo tvarka, kai skiriant socialinio draudimo pensiją, asmuo galėtų rinktis iš kurio jam palankesnio laikotarpio asmens draudžiamųjų pajamų būtų skaičiuojamas  asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas. Šios  tvarkos taikymas  nukeltas iki 2012 metų.

 

Asmenims, kurie pensinį amžių sukaks iki 2012 m. gruodžio 31 d.,   senatvės pensija skaičiuojama iš dviejų laikotarpių draudžiamųjų pajamų:

-       1984-01-01 – 1993-12-31 laikotarpio parenkant penkis iš eilės einančius  kalendorinius metus, kurių asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didžiausias;

-       nuo 1994 -01-01 iki išėjimo į pensiją mėnesio įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

 

Dėl senatvės pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo pensijų skyrių pagal gyvenamąją vietą. Kreiptis su visais dokumentais galima ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki sukaks pensijos amžius (vyrams – 62,5, moterims 60 – metų.

 

Jei pensijos gavėjas, dirbdamas po pensijos paskyrimo pagal darbo ar autorinę sutartį narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja  papildomą -  vienų metų- valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, pensija skiriama iš naujo  įskaitant per tą laikotarpį įgytą asmens stažą,  ir  uždirbtas asmens draudžiamąsias pajamas. Tam reikia atvykti į pensijų skyrių ir parašyti prašymą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:13
 
 

Komentarai (76)

Jūsų el. paštas

Claudia Klein

2020-05-27 23:14

Sveiki, Sveiki atvykę į „Spotcap Global Loan Services“. Mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat paskolų konsultantas.

Ar jums labai reikia finansinės paramos? ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: 4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

Mes siūlome visų rūšių paskolas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

mr scott

2020-05-22 17:50

Sveiki

Ar jums reikia patogios paskolos jūsų pasitenkinimui? Vietiniams ir tarptautiniams skolininkams siūlome prieinamą 2 proc. Paskolą su palūkanų norma. Esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški bei dirbame kartu. mes suteikiame ilgalaikę paskolą, ne ilgesnę kaip 1 - 20 metų.

Ar jums reikia greitos, lengvos ir prieinamos paskolos, kad galėtumėte sumokėti už skolas, pradėti verslą ar dėl kokių nors kitų priežasčių? Jei taip, susisiekite su mumis ir pateikite paskolos prašymą.

Rašykite mums el. Paštu: accessloanfirm2030@gmail.com

WhatsApp: 79265038734

Mes esame sertifikuoti,
patikimas, patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas.

susisiekite su mumis: accessloanfirm2030@gmail.com

Linkėjimai
Ponas Scottas
accessloanfirm2030@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

mr scott

2020-05-22 17:49

Sveiki

Ar jums reikia patogios paskolos jūsų pasitenkinimui? Vietiniams ir tarptautiniams skolininkams siūlome prieinamą 2 proc. Paskolą su palūkanų norma. Esame sertifikuoti, patikimi, patikimi, efektyvūs, greiti ir dinamiški bei dirbame kartu. mes suteikiame ilgalaikę paskolą, ne ilgesnę kaip 1 - 20 metų.

Ar jums reikia greitos, lengvos ir prieinamos paskolos, kad galėtumėte sumokėti už skolas, pradėti verslą ar dėl kokių nors kitų priežasčių? Jei taip, susisiekite su mumis ir pateikite paskolos prašymą.

Rašykite mums el. Paštu: accessloanfirm2030@gmail.com

WhatsApp: 79265038734

Mes esame sertifikuoti,
patikimas, patikimas, efektyvus, greitas ir dinamiškas.

susisiekite su mumis: accessloanfirm2030@gmail.com

Linkėjimai
Ponas Scottas
accessloanfirm2030@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Susan Benson

2020-05-15 11:19

Sveiki, ar jums reikia greitos paskolos?
Aš esu Susan Benson, aš esu skolintoja, taip pat finansų konsultantė.

Atsižvelgiant į ekonominį sąstingį, kurį išgyvena pasaulis dėl kylančios Koronos viruso ligos (COVID-19), daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais. Kadangi mūsų įstaigoje yra grynųjų pinigų perteklius, mes siekiame pagreitinti pinigų cirkuliaciją, paskolindami klientus Europoje ir už jos ribų.

Jei jums reikia skubios paskolos norint pradėti verslą, nusipirkite namą ar automobilį arba jums reikia paskolos dėl kitų asmeninių priežasčių? Noriu, kad susisiektumėte su mano įmone. Mes teikiame visų rūšių paskolas tiek užtikrintomis, tiek neužtikrintomis paskolomis. Jei skaitote tai ir žinote, kad jums reikalinga finansinė parama, galite tiesiog parašyti mums el. Paštu: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com arba pranešti man tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: 447903159998 ir akimirksniu gauti atsakymą.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Doreen Zimmermann

2020-05-09 18:13

Sveiki; Aš esu Doreenas Zimmermannas, esu paskolų pareigūnas ir atstovauju Finansų rinkos tarnybai. Ar jums dėl kokių nors priežasčių reikalinga finansinė parama? Jei atsakymas yra teigiamas, susisiekite su mano įmone šiandien ir gaukite daugiau informacijos apie mano paskolų programą. susisiekite su mumis el. paštu (financialmarketservice@gmail.com).

Galite paklausti, kodėl mes?
Dabar man reikia, kad jūs žinotumėte, kad mūsų internetinė sostinės programa nepanaši į nieką kitą. Tai tik šiek tiek keičia mūsų apyvartinio kapitalo programą.

-GALUTINIS PARAIŠKOS PROCESAS
-FONDO FINANSAVIMAS TAI, KAD 24 VALANDOS
-PASIRINKITE 500 000 EUR
-AUTOMUOTI MOKĖJIMAI
- REIKALINGO KOLATERALINIO
- IR SVARBIAUSIAI, JOKIŲ paslėptų rinkliavų nereikia, o gerosios naujienos panieka PANDEMINĖS MŪSŲ PASLAUGŲ PASKOLOS PASIŪLYMUI VISIEMS.
Mes suprantame, kad nutinka netikėtų finansinių įvykių, ir esame pasiruošę padėti.

Suprantame, ar norite konsoliduoti skolas, sumokėti netikėtas medicinines išlaidas, pradė

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Sharon

2020-04-21 11:22

Sveiki visiems, tai yra liudijimas, kaip aš gavau paskolą. Mane apgavo daugybė kompanijų, tvirtinančių, kad yra tikri skolintojai, tačiau visos mano pastangos buvo veltui, aš praradau daugiau nei 4200 EUR netikram skolintojui, kurio pretenzijos būti tokiais, kokie jie nėra. Kol mano draugas nepasirašė man tinkamo skolintojo, su kuriuo susisiekiau, ir sėkmingai gavau paskolą iš jų per 48 valandas, patarsiu visiems, norintiems gauti paskolą, be baimės susisiekti su jais el. Paštu: mobilfunding1999@gmail.com arba „WhatsApp“: 12342411827 ir gauti savo paskolą Asap.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Sharon

2020-04-21 11:09

Sveiki visiems, tai yra liudijimas, kaip aš gavau paskolą. Mane apgavo daugybė kompanijų, tvirtinančių, kad yra tikri skolintojai, tačiau visos mano pastangos buvo veltui, aš praradau daugiau nei 4200 EUR netikram skolintojui, kurio pretenzijos būti tokiais, kokie jie nėra. Kol mano draugas nepasirašė man tinkamo skolintojo, su kuriuo susisiekiau, ir sėkmingai gavau paskolą iš jų per 48 valandas, patarsiu visiems, norintiems gauti paskolą, be baimės susisiekti su jais el. Paštu: mobilfunding1999@gmail.com arba „WhatsApp“: 12342411827 ir gauti savo paskolą Asap.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Sharon

2020-04-21 11:06

Sveiki visiems, tai yra liudijimas, kaip aš gavau paskolą. Mane apgavo daugybė kompanijų, tvirtinančių, kad yra tikri skolintojai, tačiau visos mano pastangos buvo veltui, aš praradau daugiau nei 4200 EUR netikram skolintojui, kurio pretenzijos būti tokiais, kokie jie nėra. Kol mano draugas nepasirašė man tinkamo skolintojo, su kuriuo susisiekiau, ir sėkmingai gavau paskolą iš jų per 48 valandas, patarsiu visiems, norintiems gauti paskolą, be baimės susisiekti su jais el. Paštu: mobilfunding1999@gmail.com arba „WhatsApp“: 12342411827 ir gauti savo paskolą Asap.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Sharon

2020-04-21 11:05

Sveiki visiems, tai yra liudijimas, kaip aš gavau paskolą. Mane apgavo daugybė kompanijų, tvirtinančių, kad yra tikri skolintojai, tačiau visos mano pastangos buvo veltui, aš praradau daugiau nei 4200 EUR netikram skolintojui, kurio pretenzijos būti tokiais, kokie jie nėra. Kol mano draugas nepasirašė man tinkamo skolintojo, su kuriuo susisiekiau, ir sėkmingai gavau paskolą iš jų per 48 valandas, patarsiu visiems, norintiems gauti paskolą, be baimės susisiekti su jais el. Paštu: mobilfunding1999@gmail.com arba „WhatsApp“: 12342411827 ir gauti savo paskolą Asap.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Joaquim Jose da Costa

2020-04-10 09:19

Oho, tai yra nuostabu, aš ką tik gavau 55 000 € paskolą, kad sumokėčiau savo skyrių už susisiekimą su prašymu [ suntrustfinancialhome@gmail.com ] jos yra geriausios ir labai teisėtos, ačiū, ir Dievas palaimino jus, pone Williamui, kad išgelbėjote mane nuo skurdo.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media