2019 m. spalio 22 d., Antradienis

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Aktualūs pensijų perskaičiavimo klausimai

2010-01-20
 

Leonilija Perminienė

 

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn.

 

Vadinasi, jų pensija  dėl gruodžio mėnesį ar iki sausio mėn. 15 d. asmens turėtų pajamų nebus mažinama. Ji bus išmokėta pensija iki š.m. sausio 28 d. Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

           

Pirmieji Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo įstatymo (toliau - Įstatymas) vykdymo žingsniai pensininkams išryškino nemažai problemų.

 

Atleistiems iš darbo  gruodį - pensija nemažinama

 

Didelį nerimą  pensininkams sukėlė tai, kad jie 2009 m. gruodžio mėn. nutraukę darbinius santykius,  sausio mėn. buvo įtraukti į dirbančiųjų pensininkų grupę, kuriems  pensijos mokėjimas nukeltas į sausio 28 d., o  pensija  sumažinta kaip dirbančiam pensininkui, atsižvelgiant į uždarbį. Tai atsitiko todėl, kad dirbantiems pensininkams pensijos mažinimas priklauso nuo praeito mėnesio draudžiamųjų pajamų (uždarbio).

 

Kadangi minėtas įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio mėn. 24 d.,  įsigaliojo nuo 2010 metų sausio 1 d.,  pensininkai nespėjo prisitaikyti prie naujų Įstatymo normų, buvo priimtas sprendimas koreguoti socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas mokėjimą asmenims, dirbusiems iki šių metų sausio 15 d. imtinai.

  

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn. Abiem atvejais pensijos bus išmokėtos iki š.m. sausio 28 d.

 

Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad senatvės pensininkai, kurie dirba įsigiję verslo liudijimą, yra atleidžiami nuo privalomojo socialinio draudimo įmokų. Tai reiškia, jiems, kaip dirbantiems  asmenims, pensija nėra mažinama.

 

Dirbantiems  socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (II gr. invalidumo pensija) pensijų mažinimas nepriklauso nuo turimų draudžiamųjų  pajamų (uždarbio) ar darbo savarankiškai. Jos mažinamos tik kaip nedirbantiems pensijų gavėjams. Netekto darbingumo pensija asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (III gr. invalidumo pensija) perskaičiuojama ( mažinama) taip kaip  asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, o po to mažinama 50 proc.

 

Dirbantiems pensininkams, kurių mėnesio uždarbis (autorinis atlygis) yra 100 ir mažiau litų, pensija dėl tokio uždarbio nebus mažinama.

 

Pensijos mažinimas -  individualus

 

Daug rūpesčių  pensininkams sukėlė tai, kad praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidoje buvo paskelbtos  pensijų mažinimo lentelės, kuriose buvo paskelbti vidutiniai (apytikriai) pensijų mažinimo procentai, pagal kuriuos pensininkai bandė apskaičiuoti savo pensijos mažėjimą. Tačiau gavus pensiją, pasirodė, kad sumažinta pensija neatitiko pensininkų skaičiavimų ir lūkesčių. Tuomet jie užplūdo pensijų skyrius norėdami išsiaiškinti tiesą.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi.  Gaunantiems panašaus dydžio pensiją, bet turintiems skirtingą stažą ar gavusiems nevienodo dydžio draudžiamąsias pajamas, asmenims, pensijos mažėja nevienodai. Asmenims, turintiems mažesnį stažą, pensija mažės daugiau nei turintiems didesnį stažą.

 

Tarkime, dviejų pensininkų pensija yra vienoda ir sudaro po 850 Lt. Tačiau jų socialinio draudimo stažas skirtingas:  vieno pensininko -51 metai , kito - 31 metai. Pensininko, kurio stažas - 31 metai, pensija  sumažėja 58,72 Lt, o kurio  - 51 metai – tik 12,56 Lt. Taip yra todėl, kad didesnis stažą turintis pensininkas gauna didesnį priedą už stažą, viršijantį 30 metų.  Todėl ieškoti paralelių su kaimyno sumažėjusios pensijos dydžiu – beprasmiška. Taigi, kai kuriems žmonėms pensija sumažės kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai.

    

Pensijų perskaičiavimui yra naudojama speciali kompiuterinė programa. Dirbantys pensininkai  sumažintos pensijos dydį gali sužinoti naudodamiesi skaičiuokle, kuri patalpinta Sodros interneto puslapyje (www.sodra.lt). Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skaičiuoklės eilutėje „socialinio draudimo pensija“ reikia įvesti pensijos dydį, kuris jau sumažintas dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų sumažėjimo.

 

Senatvės pensininkams, gaunantiems slaugos išlaidų  arba pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslines kompensacijas  senatvės pensija mažinama kaip ir visiems nedirbantiems pensininkams. Tikslinė kompensacija nuo š.m. sausio 1 d. mažinama 15 proc. ir mokama už praėjusį mėnesį. Todėl sausio mėnesį už gruodį mokamą tikslinę kompensaciją gaus nesumažintą, o vasario mėnesį , mokamą už sausį – sumažintų dydžių : vietoj 900 Lt – 765 Lt, vietoj 180 Lt – 153 litus. 

 

Neveikiančią įmonę būtina išregistruoti

 

Pensijų gavėjų dalis susidūrė su problema, kai jie yra priskirti savarankiškai dirbantiems pensininkams vien todėl, kad yra individualios įmonės savininkai nors  šiuo metu veiklos nevykdo (arba jų vardu veiklą vykdo kiti asmenys), bet įmonės neišregistravo. Todėl jiems pensijų mokėjimas nukeltas į mėnesio pabaigą. Tokiems asmenims reiktų kuo skubiau kreiptis į Mokesčių inspekciją ir išregistruoti neveikiančią įmonę arba deklaruoti šios įmonės veiklos sustabdymą. Neišregistravus ar nedeklaravus įmonės veiklos sustabdymo, jų pensija bus mažinama kaip savarankiškai dirbančių asmenų.  Be to, nuo šių metų sausio 1d. jiems bus skaičiuojamos privalomojo socialinio draudimo įmokos. Jei visą sausio mėnesį pensijos  gavėjas buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis, už sausį jam bus išmokama tik pagrindinė perskaičiuotos pensijos dalis ir priedas už stažo metus, neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajams, gautas praėjusį, t.y. gruodžio mėnesį, dirbant pagal darbo sutartį ( jei jis tokių pajamų turėjo).

           

Nereti atvejai, kai pensininkas, dirbdamas pagal darbo sutartį, yra ir individualios įmonės savininkas.  Jei pensijos ar kompensacijos gavėjas kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas ne visą sausio mėn. (tik dalį mėnesio ar atskirus mėnesio laikotarpius), tačiau gruodžio mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų dirbdamas pagal darbo sutartį ir darbo santykių nenutraukė iki sausio 15 d., mokėtinos pensijos dydis nustatomas taip: atitinkamai už dienų skaičių, kai asmuo buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis asmuo, pensija mažinama kaip savarankiškai dirbančiam, o už likusias dienas – pagal praėjusio (gruodžio) mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

 

Pensijų skyrimas

 

2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1783 (Žin.,2009, Nr.158-7169) buvo priimta nauja pensijų skaičiavimo tvarka, kai skiriant socialinio draudimo pensiją, asmuo galėtų rinktis iš kurio jam palankesnio laikotarpio asmens draudžiamųjų pajamų būtų skaičiuojamas  asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas. Šios  tvarkos taikymas  nukeltas iki 2012 metų.

 

Asmenims, kurie pensinį amžių sukaks iki 2012 m. gruodžio 31 d.,   senatvės pensija skaičiuojama iš dviejų laikotarpių draudžiamųjų pajamų:

-       1984-01-01 – 1993-12-31 laikotarpio parenkant penkis iš eilės einančius  kalendorinius metus, kurių asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didžiausias;

-       nuo 1994 -01-01 iki išėjimo į pensiją mėnesio įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

 

Dėl senatvės pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo pensijų skyrių pagal gyvenamąją vietą. Kreiptis su visais dokumentais galima ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki sukaks pensijos amžius (vyrams – 62,5, moterims 60 – metų.

 

Jei pensijos gavėjas, dirbdamas po pensijos paskyrimo pagal darbo ar autorinę sutartį narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja  papildomą -  vienų metų- valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, pensija skiriama iš naujo  įskaitant per tą laikotarpį įgytą asmens stažą,  ir  uždirbtas asmens draudžiamąsias pajamas. Tam reikia atvykti į pensijų skyrių ir parašyti prašymą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:13
 
 

Komentarai (38)

Jūsų el. paštas

Max A Bent

2019-09-01 14:10

Ar jums reikia skubios paskolos, kad išvalytumėte skolas, ar jums reikia nuosavybės paskolos, kad pagerintumėte savo verslą? Ar jus atmetė bankai ir kitos finansinės agentūros? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Neieškokite daugiau kaip mes čia, kad visos jūsų finansinės problemos taptų praeitimi. Susisiekite su mumis el. Paštu:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Tai yra „Ocean Finance“ hipotekos. Mes siūlome paskolas tiems, kurie domisi pagrįsta 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo 5 000,00 USD iki daugiausia 100 000 000,00 USD.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dante

2019-07-31 18:11

Sveiki,
Ar ieškote patikimo skolintojo, pavargote nuo bankų atmetimo ir hipotekos, ar esate pavargęs ieškoti lėšų savo verslui finansuoti, ar esate finansiškai susigėdęs, kad negalite sumokėti skolų ir vekselių? Ar galvojate gauti finansinę pagalbą? neskubėkite dabar ir griebkite savo garantuotos ir užtikrintos paskolos šiandien, susisiekite su mumis el. paštu: dantecooperativehelp@hotmail.com, jei norite gauti greitą pokalbį arba „WhatsApp“ / 35677926593.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

petter

2019-07-06 23:09

Pasirengimas teisėtai paskolai visada buvo didžiulė problema. Klientams, turintiems finansinę problemą, reikia jų išspręsti. Kredito ir užstato klausimas yra tai, kad klientai visada nerimauja ieškodami paskolos iš teisėto skolintojo. Bet .. mes padarėme tokį skirtumą skolinimo srityje. Mes galime pasirūpinti, kad paskola būtų nuo 5000 JAV dolerių iki 500 000 000 USD JAV dolerio iki 3 proc. Palūkanų Prašome nedelsiant atsakyti į šį el. Laišką: paveha765@gmail.com

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

agent mark

2019-04-08 23:34

Hi guys I am the master of BLANK ATM AND CREDIT CARD,BITCOINS AT AFFORDABLE PRICE for everyone.

We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS.
FOR ORDERING

Blank Atm Card
Credit Card
Bitcoins
and the rest contact us now

Call/WhatsApp: 1(929)390-8581

E-mail: globalhackingcompany@gmail.com
Contact us now for immediately help.....

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Harry

2019-01-11 17:16

Ar jums reikia paskolos? arba nereikia daugiau paskolos, kad galėtumėte sumokėti savo skyrių ar sąskaitas, ir jei taip, susisiekite su mumis tiesiogiai adresu: harryjonesfinance@hotmail.com

pavadinimas: ....
Reikalinga paskola: ...
teigia: ....
šalis: ...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Emilian

2019-01-07 17:11

Gerbiami skolintojai

Ar turite kokių nors finansinių sunkumų? Ar norite pradėti savo verslą? Šią paskolų bendrovę sukūrė žmogaus teisių organizacija visame pasaulyje, kurios vienintelis tikslas buvo padėti neturtingiesiems ir žmonėms, patiriantiems finansinių sunkumų. Jei norite kreiptis dėl paskolos, prašome grąžinti mums informaciją elektroniniu paštu. El. Paštas: {emilianotrustfunding@linuxmail.org} arba {emilianotrustfundings@gmail.com]

Vardas:
Paskolos suma:
Paskolos trukmė:
Mobilaus telefono numeris:

Ačiū ir Dievas palaimintas
KONFIDENCIALUS
Emilian

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Emilian

2019-01-07 17:11

Gerbiami skolintojai

Ar turite kokių nors finansinių sunkumų? Ar norite pradėti savo verslą? Šią paskolų bendrovę sukūrė žmogaus teisių organizacija visame pasaulyje, kurios vienintelis tikslas buvo padėti neturtingiesiems ir žmonėms, patiriantiems finansinių sunkumų. Jei norite kreiptis dėl paskolos, prašome grąžinti mums informaciją elektroniniu paštu. El. Paštas: {emilianotrustfunding@linuxmail.org} arba {emilianotrustfundings@gmail.com]

Vardas:
Paskolos suma:
Paskolos trukmė:
Mobilaus telefono numeris:

Ačiū ir Dievas palaimintas
KONFIDENCIALUS
Emilian

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Helen

2018-11-14 12:20

Susisiekite su savo greita paskola dabar!


mano vardas ponia Helan, aš esu iš Canado, per pastaruosius 4 metus ieškojau tikrą paskolų kompaniją, ir visa, ką gavau, buvo daugybė sukčiavimo, kurie privertė mane pasitikėti jais, o dienos pabaigoje paėmė visus mano pinigų ir palikau man pinigus, visa mano viltis buvo prarasta, supratau ir nuvylėdavau, aš praradau darbą ir labai sunku maitinti savo šeimą, niekada nenorėjau daugiau ką nors padaryti su paskolų kompanijomis grynuose, todėl nuėjau skolintis šiek tiek pinigų iš draugo, pasakiau jam visa tai, kas nutiko, ir jis sakė, kad gali man padėti, kad jis žino paskolų bendrovę, kuri gali man padėti, kad jis ką tik gavo paskolą iš paskolos, jis nurodė manęs, kaip kreiptis dėl paskolos aš padariau, kaip jis man pasakė, aš taikavau, niekada netikėjau, bet bandžiau ir mano nuostabai gavau paskolą per 24 valandas, negalėjau patikėti savo akimis, aš šiandien džiaugiuosi ir turiu, ir aš dėkoju Dievui, kad tokia paskola tokios įmonės vis dar egzi

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Bill Johnson

2018-11-14 12:19

Pasirengimas teisėtai paskolai visada buvo didžiulė problema. Klientams, turintiems finansinę problemą, reikia jų išspręsti. Kredito ir užstato klausimas yra tai, kad klientai visada nerimauja ieškodami paskolos iš teisėto skolintojo. Bet .. mes padarėme tokį skirtumą skolinimo srityje. Mes galime pasirūpinti, kad paskola būtų nuo 5000 JAV dolerių iki 500 000 000 USD JAV dolerio iki 3 proc. Palūkanų Prašome nedelsiant atsakyti į šį el. Laišką: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

Mūsų paslaugos apima:

Skolos konsolidavimas

Antroji hipoteka

Verslo paskolos

Asmeniniai paskolos

Tarptautinės paskolos

Paskola bet kokiai rūšiai

Šeimos paskola

Xmas paskola

mes finansuojame mažos paskolos įmonę, tarpininkus, nedideles finansų įstaigas, nes turime neribotą kapitalą. Jei norite gauti daugiau informacijos apie paskolos pirkimą susisiekite su mumis, prašome nedelsiant atsakyti į šį el. Laišką: billjohnson.loanfirm011@gmail.com


P. Bill Johnson

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

miss rose

2018-11-07 03:46

Sveiki,

Ar ieškote verslo paskolos, asmeninės paskolos, hipotekos paskolos, automobilio paskolos, paskolų, paskolų konsolidavimo paskolų, neužtikrintų paskolų, rizikos kapitalo ir pan.. Arba turite paskolą iš banko ar finansinės konfigūracijos buvo atmesta ar daugiau priežastis, ar ne jų paskolos sprendimai! Esu "Miss Rose", privatus skolintojas, paskolos įmonėms ir asmenims už mažą ir prieinamą palūkanų normą 2%. Suinteresuotas? Susisiekite su mumis, kad per 48 valandas gautumėte paskolą po perdavimo. Kontaktai: missroseloanfirm@hotmail.com
programos

Vardas:
Gimimo data:
Lytis:
Šeimyninė padėtis:
Adresas:
vieta
Būsena:
Pašto kodas:
Šalis:
Telefonas:
El. Paštas:
Nurodykite paskolos paskirtį:
Paskolos suma:
Paskolos trukmė:
Mėnesinės grynosios pajamos.

Grįžkite prie manęs kuo greičiau, naudodamiesi aukščiau pateikta informacija, kad gautumėte daugiau informacijos.

Miss Rose

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media