2020 m. liepos 11 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Sumažėjo motinystės (tėvystės) pašalpa

2010-07-07
 

Leonilija Perminienė

 

Teisė gauti motinystės (tėvystės) pašalpą

    

Teisę gauti pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, dirbantis  pagal darbo sutartį,   kandidatas į notarus (asesorius), asmuo, atlygintinai einantis narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirtas į apygardų, miestų, rajonų, apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas  ir kt., kuris:

 

1)       draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;

 

2)       įstatymo nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų, įskaitant, kai asmuo atleistas iš darbo dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos likvidavimo, bankroto ar pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai arba paskyrimo į pareigas terminui ar įgaliojimų laikui ir dėl to nesuteiktos šios atostogos;

 

3)       iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

 

4)       kreipėsi į „Sodros“ teritorinį skyrių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko priežiūros atostogų pabaigos.

 

Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai  dirbantis asmuo

 

Asmenys, kurie dirba pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, taip pat individualia veikla užsiimantys  asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus,  yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu tik motinystės, tėvystės bei motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti.

 

Šie asmenys, pateikę vaiko gimimo liudijimą, prilyginami asmenims, kuriems suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Šių asmenų vaiko priežiūros atostogų pradžia laikoma kita po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų diena ar vaiko gimimo diena, jeigu vaiko motina nesinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis.

 

Šie asmenys turės teisę gauti pašalpą, jeigu pirmajai vaiko priežiūros atostogų dienai turi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Laikoma, kad šie asmenys yra įgiję ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą motinystės (tėvystės) pašalpai gauti, jei iki vaiko priežiūros atostogų pradžios  buvo sumokėtos ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos nuo ne mažesnės negu 12 MMA  (12 x 800 = 9600) dydžio draudžiamųjų pajamų sumos per paskutinius 24 mėnesius.

           

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojo valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos, reglamentuojančios individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių socialinį draudimą (Žin., 2010, Nr.76-3867). Kaip nurodo  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo  2 str. 2 dalis, individualių įmonių savininkai bei ūkinių bendrijų tikrieji nariai nuo š.m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. gali draustis pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir privalomai draudžiami sveikatos draudimu. Ligos ir motinystės socialiniu draudimu šie asmenys nedraudžiami. Dėl to, IĮ savininkai ir ūkinių bendrijų nariai nuo 2010 m. liepos 1 d. praranda teisę gauti motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės), pašalpas.

 

Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą turi ir tie apdraustieji, kurie:

 

1)  iki vaiko priežiūros atostogų pradžios dar nebuvo sukakę 26 metų ir iki šių atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu mokėsi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais, neviršija 3 mėnesių. Šiuo atveju reikia pateikti mokslo dieniniame skyriuje baigimo datą įrodantį dokumentą (pvz., diplomą su priedu).

 

2)  iki vaiko priežiūros atostogų pradžios neįgijo stažo dėl to, kad nurodytuoju laikotarpiu buvo draudžiami kaip pareigūnai (statutiniai valstybės tarnautojai, pareigūnai - pvz., policininkai), ir pertrauka nuo jų statuso pasikeitimo iki kol jie tapo apdraustaisiais (išėjimo iš pareigūno tarnybos ir tapimo apdraustuoju ligos ir motinystės socialiniu draudimu) neviršija 3 mėnesių. Šiuo atveju reikia pateikti pažymą apie tarnybos pabaigą iš buvusios tarnybos.

 

Pašalpos apskaičiavimas

 

Nuo 2010-07-01 motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos,  iki vaikui sukaks 1 metai – 90 procentų (buvo 100 proc.), iki sukaks 2 metai – 75 procentai (buvo 85 proc.) pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ši nuostata taikoma tiek naujai skiriamoms, tiek anksčiau paskirtoms motinystės (tėvystės ) pašalpoms.

 

Nuo 2010-07-01 kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpos dydis, apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į pašalpą 2010-07-01, kompensuojamasis uždarbis bus apskaičiuojamas iš laikotarpiu nuo 2009-06-01 iki 2010-05-31 gautų draudžiamųjų pajamų.

 

Motinystės (tėvystės ) pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė nei vaiko priežiūros  atostogų pradžios mėnesį galiojusių   LR vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalis (1170 : 3 = 390 Lt) ir negali viršyti einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 (buvo 5) dydžių sumos (1170 x 4 = 4680 Lt).

 

Tuo atveju, kai apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t.t.).

 

Tačiau, jei dviejų vaikų priežiūrai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos abiems tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti,  motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš tėvų bendra tvarka.  Nuo  motinystės (tėvystės) pašalpos skaičiuojamas 15 proc. mokamos pašalpos dydžio Gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoka.

 

Skaičiuojant GPM, yra taikomas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) ir papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD), jeigu šie dydžiai išmokų gavėjams priklauso (NPD ir PNPD nepriklauso asmenims, dirbantiems pagal autorines sutartis, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis bei savarankiškai  dirbantiems asmenims).

 

 

Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama ir mokama:

 

  • vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu – nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukanka 2 metai, už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos;

  • jeigu motina negavo motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama asmeniui, turinčiam teisę gauti šią pašalpą, ir mokama nuo vaiko gimimo dienos;

  • kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės) pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogas, jai mokamos abi šios pašalpos;

  • kai apdraustajam asmeniui, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą ir įgijusiam teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą už kitą vaiką,  jam mokamos abi šios pašalpos;

  • jeigu apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, dirba ir turi draudžiamųjų pajamų (atlyginimas), kurių dydis mažesnis už motinystės (tėvystės) pašalpą, jam mokamas šios pašalpos  ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų (atlyginimo) skirtumas;

  • jeigu apdraustasis, esantis vaiko priežiūros atostogose, įsidarbina kitoje darbovietėje ir šioje darbovietėje jam suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, motinystės (tėvystės) pašalpa už šį laikotarpį iš naujo neskiriama.

 

Dėl  motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo reikia kreiptis į apdraustojo pasirinktą „Sodros“ teritorinį skyrių ir pateikti reikalingus dokumentus.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-07-07 08:12
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media