2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Aktualūs pensijų perskaičiavimo klausimai

2010-01-20
 

Leonilija Perminienė

 

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn.

 

Vadinasi, jų pensija  dėl gruodžio mėnesį ar iki sausio mėn. 15 d. asmens turėtų pajamų nebus mažinama. Ji bus išmokėta pensija iki š.m. sausio 28 d. Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

           

Pirmieji Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo įstatymo (toliau - Įstatymas) vykdymo žingsniai pensininkams išryškino nemažai problemų.

 

Atleistiems iš darbo  gruodį - pensija nemažinama

 

Didelį nerimą  pensininkams sukėlė tai, kad jie 2009 m. gruodžio mėn. nutraukę darbinius santykius,  sausio mėn. buvo įtraukti į dirbančiųjų pensininkų grupę, kuriems  pensijos mokėjimas nukeltas į sausio 28 d., o  pensija  sumažinta kaip dirbančiam pensininkui, atsižvelgiant į uždarbį. Tai atsitiko todėl, kad dirbantiems pensininkams pensijos mažinimas priklauso nuo praeito mėnesio draudžiamųjų pajamų (uždarbio).

 

Kadangi minėtas įstatymas buvo priimtas 2009 m. gruodžio mėn. 24 d.,  įsigaliojo nuo 2010 metų sausio 1 d.,  pensininkai nespėjo prisitaikyti prie naujų Įstatymo normų, buvo priimtas sprendimas koreguoti socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų bei kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas mokėjimą asmenims, dirbusiems iki šių metų sausio 15 d. imtinai.

  

Šio koregavimo esmė ta, kad tiems pensijų ar kompensacijų gavėjams, kurie darbo santykius nutraukė laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 15 d. (imtinai), pensijos ir kompensacijos už 2010 m. sausio mėn. bus išmokėtos neatsižvelgiant į 2009 m. gruodžio mėn. ir iki sausio 15 d. turėtas draudžiamąsias pajamas (uždarbį). Tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie 2010 m.  sausio mėnesį nėra draudžiami kaip savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau buvo draudžiami 2009 m. gruodį, pensijos (kompensacijos) bus išmokėtos neatsižvelgiant į darbą savarankiškai 2009 m. gruodžio mėn. Abiem atvejais pensijos bus išmokėtos iki š.m. sausio 28 d.

 

Vėlesniais mėnesiais, šiems asmenims pensija bus mokama kaip nedirbantiems pensininkams, t. y.  kiekvieno mėnesio  10 - 12 dienomis.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad senatvės pensininkai, kurie dirba įsigiję verslo liudijimą, yra atleidžiami nuo privalomojo socialinio draudimo įmokų. Tai reiškia, jiems, kaip dirbantiems  asmenims, pensija nėra mažinama.

 

Dirbantiems  socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60-70 proc. darbingumo (II gr. invalidumo pensija) pensijų mažinimas nepriklauso nuo turimų draudžiamųjų  pajamų (uždarbio) ar darbo savarankiškai. Jos mažinamos tik kaip nedirbantiems pensijų gavėjams. Netekto darbingumo pensija asmenims, netekusiems 45-55 proc. darbingumo (III gr. invalidumo pensija) perskaičiuojama ( mažinama) taip kaip  asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, o po to mažinama 50 proc.

 

Dirbantiems pensininkams, kurių mėnesio uždarbis (autorinis atlygis) yra 100 ir mažiau litų, pensija dėl tokio uždarbio nebus mažinama.

 

Pensijos mažinimas -  individualus

 

Daug rūpesčių  pensininkams sukėlė tai, kad praėjusių metų pabaigoje žiniasklaidoje buvo paskelbtos  pensijų mažinimo lentelės, kuriose buvo paskelbti vidutiniai (apytikriai) pensijų mažinimo procentai, pagal kuriuos pensininkai bandė apskaičiuoti savo pensijos mažėjimą. Tačiau gavus pensiją, pasirodė, kad sumažinta pensija neatitiko pensininkų skaičiavimų ir lūkesčių. Tuomet jie užplūdo pensijų skyrius norėdami išsiaiškinti tiesą.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą perskaičiuotos kiekvieno žmogaus pensijos dydis priklauso nuo individualių jo duomenų – jo socialinio pensijų draudimo stažo, gautų draudžiamųjų pajamų. Todėl pensijos mažėjimo procentai kiekvienam žmogui yra skirtingi.  Gaunantiems panašaus dydžio pensiją, bet turintiems skirtingą stažą ar gavusiems nevienodo dydžio draudžiamąsias pajamas, asmenims, pensijos mažėja nevienodai. Asmenims, turintiems mažesnį stažą, pensija mažės daugiau nei turintiems didesnį stažą.

 

Tarkime, dviejų pensininkų pensija yra vienoda ir sudaro po 850 Lt. Tačiau jų socialinio draudimo stažas skirtingas:  vieno pensininko -51 metai , kito - 31 metai. Pensininko, kurio stažas - 31 metai, pensija  sumažėja 58,72 Lt, o kurio  - 51 metai – tik 12,56 Lt. Taip yra todėl, kad didesnis stažą turintis pensininkas gauna didesnį priedą už stažą, viršijantį 30 metų.  Todėl ieškoti paralelių su kaimyno sumažėjusios pensijos dydžiu – beprasmiška. Taigi, kai kuriems žmonėms pensija sumažės kiek daugiau arba kiek mažiau negu vidutiniškai.

    

Pensijų perskaičiavimui yra naudojama speciali kompiuterinė programa. Dirbantys pensininkai  sumažintos pensijos dydį gali sužinoti naudodamiesi skaičiuokle, kuri patalpinta Sodros interneto puslapyje (www.sodra.lt). Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skaičiuoklės eilutėje „socialinio draudimo pensija“ reikia įvesti pensijos dydį, kuris jau sumažintas dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų sumažėjimo.

 

Senatvės pensininkams, gaunantiems slaugos išlaidų  arba pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslines kompensacijas  senatvės pensija mažinama kaip ir visiems nedirbantiems pensininkams. Tikslinė kompensacija nuo š.m. sausio 1 d. mažinama 15 proc. ir mokama už praėjusį mėnesį. Todėl sausio mėnesį už gruodį mokamą tikslinę kompensaciją gaus nesumažintą, o vasario mėnesį , mokamą už sausį – sumažintų dydžių : vietoj 900 Lt – 765 Lt, vietoj 180 Lt – 153 litus. 

 

Neveikiančią įmonę būtina išregistruoti

 

Pensijų gavėjų dalis susidūrė su problema, kai jie yra priskirti savarankiškai dirbantiems pensininkams vien todėl, kad yra individualios įmonės savininkai nors  šiuo metu veiklos nevykdo (arba jų vardu veiklą vykdo kiti asmenys), bet įmonės neišregistravo. Todėl jiems pensijų mokėjimas nukeltas į mėnesio pabaigą. Tokiems asmenims reiktų kuo skubiau kreiptis į Mokesčių inspekciją ir išregistruoti neveikiančią įmonę arba deklaruoti šios įmonės veiklos sustabdymą. Neišregistravus ar nedeklaravus įmonės veiklos sustabdymo, jų pensija bus mažinama kaip savarankiškai dirbančių asmenų.  Be to, nuo šių metų sausio 1d. jiems bus skaičiuojamos privalomojo socialinio draudimo įmokos. Jei visą sausio mėnesį pensijos  gavėjas buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis, už sausį jam bus išmokama tik pagrindinė perskaičiuotos pensijos dalis ir priedas už stažo metus, neatsižvelgiant į draudžiamąsias pajams, gautas praėjusį, t.y. gruodžio mėnesį, dirbant pagal darbo sutartį ( jei jis tokių pajamų turėjo).

           

Nereti atvejai, kai pensininkas, dirbdamas pagal darbo sutartį, yra ir individualios įmonės savininkas.  Jei pensijos ar kompensacijos gavėjas kaip savarankiškai dirbantis asmuo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu yra draudžiamas ne visą sausio mėn. (tik dalį mėnesio ar atskirus mėnesio laikotarpius), tačiau gruodžio mėnesį turėjo draudžiamųjų pajamų dirbdamas pagal darbo sutartį ir darbo santykių nenutraukė iki sausio 15 d., mokėtinos pensijos dydis nustatomas taip: atitinkamai už dienų skaičių, kai asmuo buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu kaip savarankiškai dirbantis asmuo, pensija mažinama kaip savarankiškai dirbančiam, o už likusias dienas – pagal praėjusio (gruodžio) mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį.

 

Pensijų skyrimas

 

2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1783 (Žin.,2009, Nr.158-7169) buvo priimta nauja pensijų skaičiavimo tvarka, kai skiriant socialinio draudimo pensiją, asmuo galėtų rinktis iš kurio jam palankesnio laikotarpio asmens draudžiamųjų pajamų būtų skaičiuojamas  asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas. Šios  tvarkos taikymas  nukeltas iki 2012 metų.

 

Asmenims, kurie pensinį amžių sukaks iki 2012 m. gruodžio 31 d.,   senatvės pensija skaičiuojama iš dviejų laikotarpių draudžiamųjų pajamų:

-       1984-01-01 – 1993-12-31 laikotarpio parenkant penkis iš eilės einančius  kalendorinius metus, kurių asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas yra didžiausias;

-       nuo 1994 -01-01 iki išėjimo į pensiją mėnesio įskaitant visų metų draudžiamąsias pajamas.

 

Dėl senatvės pensijos skyrimo reikia kreiptis į savo pensijų skyrių pagal gyvenamąją vietą. Kreiptis su visais dokumentais galima ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki sukaks pensijos amžius (vyrams – 62,5, moterims 60 – metų.

 

Jei pensijos gavėjas, dirbdamas po pensijos paskyrimo pagal darbo ar autorinę sutartį narystės ar tarnybos pagrindu, įgyja  papildomą -  vienų metų- valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, pensija skiriama iš naujo  įskaitant per tą laikotarpį įgytą asmens stažą,  ir  uždirbtas asmens draudžiamąsias pajamas. Tam reikia atvykti į pensijų skyrių ir parašyti prašymą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-23 19:13
 
 

Komentarai (150)

Jūsų el. paštas

Antonio caro

2024-05-16 21:29

I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about kingshacker Recovery Company. I would highly recommend kingshacker Recovery to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. They are the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of kingshacker Recovery. Kindly reach out to them if you need any help. (kingshackerrecovery@ gmail.com. )

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antonio caro

2024-05-09 05:43

I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about kingshacker Recovery Company. I would highly recommend kingshacker Recovery to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. They are the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of kingshacker Recovery. Kindly reach out to them if you need any help. (kingshackerrecovery@ gmail.com. )

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dagmar Gremion

2024-01-18 23:05

As a victim, I was ripped off when I invested in cryptocurrencies because I got into the wrong hands and had $845,000 in BTC stolen from me. I was about to lose up after hearing that it couldn’t be found or recovered, but fortunately I came across an online post about a recovery specialist named Jeanson James Ancheta wizard. I contacted him and did some work with them just to give it a try. I never thought it would be feasible, but to my greatest amazement, they were able to recover $545,860 of the money that was taken from me. I’ve decided to share this with anyone who might require such a service. Regarding BTC recovery, Jeanson James Ancheta wizard provides an incredible service. Contact him on email:(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: 44 (7440) 105166 or 44 (7506) 216101.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Morgan Allen

2023-11-04 03:54

I’ve been ripped off so many times out of desperation trying to find urgent help to track,hack and monitor my spouse cell phone remotely, finally my friend introduced me to a reliable, honest and ethical hacker who work with discretion and delivers, he does all sorts of hacks but he helped me in gaining full access to my cheating spouse Call Log, Facebook Messenger,Text messages, email,deleted messages, facebook, whatsapp, instagram and snapchat,Tinder , Telegram and other apps on the mobile device.
I will forever be grateful to Allen and always recommend him to anyone with the same problem out there that is facing cheating spouse or needs a help of a hacker and need the same help to reach out to him because I already made him my permanent hacker and you can as well enjoy his services cos he always keeps to his words and never disappoint. Contact him through…..
Email: ghostchampionwizard@gmail.com
Telegram : https://t.me/WizardGhosthacker
Request for any hacking services and also endea

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Morgan Allen

2023-11-04 03:53

I’ve been ripped off so many times out of desperation trying to find urgent help to track,hack and monitor my spouse cell phone remotely, finally my friend introduced me to a reliable, honest and ethical hacker who work with discretion and delivers, he does all sorts of hacks but he helped me in gaining full access to my cheating spouse Call Log, Facebook Messenger,Text messages, email,deleted messages, facebook, whatsapp, instagram and snapchat,Tinder , Telegram and other apps on the mobile device.
I will forever be grateful to Allen and always recommend him to anyone with the same problem out there that is facing cheating spouse or needs a help of a hacker and need the same help to reach out to him because I already made him my permanent hacker and you can as well enjoy his services cos he always keeps to his words and never disappoint. Contact him through…..
Email: ghostchampionwizard@gmail.com
Telegram : https://t.me/WizardGhosthacker
Request for any hacking services and also endea

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

AILEEN

2023-06-16 01:43

Cryptocurrency Recovery Masters:

If you need any genuine hacker and you want to be prevented from the so called scammers who rip people of their money, Recovery Masters got you covered, He's a secured Hacker from USA who deal with cyber issues of all kind, such as WhatsApp hack, Facebook hack, Gmail hack, mobile phone hack, accounts hack, erase criminal records, websites hack, Bitcoin Trade, and other hack relating to cyber issues. Visits Recovery Masters or Contact them on Email: (cchacker0002@gmail.com) Don't forget to say Victoria perks Recommended you Note this is not free

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

RONDEY TYCOON

2023-05-31 20:12

I would highly recommend GHOST CHAMPION HACKER A recovery agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. They are the best in the recovery and hacking business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of GHOST CHAMPION HACKER. Kindly reach out to him if you need any help. E-MAIL: Ghostchampionwizard@gmail.com , Website : https://championhacker0.wixsite.com/my-site/about

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rondey

2023-05-31 19:02

I was once lured into crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $808,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given 14days so the can revert back to me and i waited no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate, that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert GHOST CHAMPION HACKER . I would highly recommend GHOST CHAMPION HACKER A recovery agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. They are the best in the recovery and hacking business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of GHOST CHAMPION HACKER. Kindly reach out to him if you need any help. E-MAIL: Ghostchampionwizard@gmail.com , Website : https://championhacker0.wixsite.com/my-site/about

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Lily Jack

2023-03-10 09:22

Recovering lost Bitcoin can require unique hacking skills and expertise that are possessed by only a handful of professional hackers. While there are many recovery websites out there, it's important to be cautious as 99% of them are operated by scammers who try to appear legitimate. Instead, it's best to seek out a trusted hacker like Albert Gonzalez Wizard who can help you recover your funds. They were able to recover $138k worth of BTC that I had lost to bitcoin mining. To get in touch with Albert, you can email them at info@albertgonzalezwizard.online / albertgonzalezwizard@gmail.com or message them on WhatsApp at 31685248506 Telegram:   31685248506

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Linda Lee

2023-03-10 09:22

‘’I need back my money’’.. ‘’ I need my family back’’ that was the only thoughts I had for months and thanks to Albert Gonzalez Wizard , I got back my family and my money .. I was depressed for months as my husband and 5year old left me to go live with his mum cos I used all our savings to invest in crypto investment company, took a loan and sold my car too in a bid to pay the withdrawal fees I was desperate very desperate and I nearly lost everything but thanks to Albert Gonzalez Wizard , he recovered my £861k from those heartless scammers .. it’s a long story but at the end I was happy , I am forever grateful to him.. This has made me to cross paths with him through a review on here and am writing this review here in hope that it will help someone out there , if you’ve been in a similar situation please reach out to Albert Gonzalez Wizard, he is a very competent and reliable hacker . The contact details are as follow , email: info@albertgonzalezwizard.online or albertgonzalezwizard@g

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media