2018 m. kovo 24 d., Šeštadienis

Žurnalistų kūryba

*print*

Archyvas

 

2018-03-06Kolegos Jono Laurinavičiaus trigubas žvilgsnis

„Jonas Laurinavičius turi Dievo dovaną meniškai užfiksuoti mūsų veržlios būties blyksnius. Trieiliai – tinkama forma tai padaryti. Čia ir mąslus žvilgsnis, ir ironijos, ir romantikos akimirkos. Jo trieiliai gražiai įsilieja į mūsų literatūrinio gyvenimo kontekstą“, - taip apie naujausią kolegos J. Laurinavičiaus knygą „Trigubu žvilgsniu“, kurioje sudėti 2017 m. sukurti 345 trieiliai, primenantys japonų haiku, rašo literatūros tyrinėtojas dr. Rimantas Skeivys.

2018-02-17Mečislovas Rondomanskas. Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai (2)

VŠĮ “Terra Publica” išleido žinomos žurnalistės, Vytauto Gedgaudo premijos laureatės Aldonos Armalės knygą “Mečislovas Rondomanskas. Nuo viršukalnės atsiveria nauji horizontai”. Joje knygos autorė plačiai aprašo žinomo kauniečio verslininko, inźinieriaus, technikos mokslų daktaro, profesoriaus M. Rondomanskio gyvenimo ir aktyvios mokslinės, verslo veiklos kelią.

2018-02-11Kolegos Alfonso Čepausko paroda Kelmės kultūros centre

Kelmės kultūros centro galerijoje pradėjo veikti mūsų kolegos, LŽS nario Alfonso Čepausko paroda, kurioje eksponuojama trys skaitlingi ciklai apie Lietuvos istoriją: IŠLIKIMO KELIAS, KARŠUVOS MITAS, LIETUVOS KARALIAI ir smėlio instaliacijų ciklas ŽAIDIMAI NERINGOS SMĖLYNUOSE.

2018-02-06 Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Gedimino pilis: Lietuvos trispalvės vėliavininkai

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2017 m. pabaigoje išleido išeivijos lietuvio, Lietuvos savanorio, visuomenės veikėjo, žurnalisto Stasio Butkaus (1897 - 1961), kilusio iš Šiaulių rajono Kurtuvėnų kaimo, atsiminimų knygą “Vyrai Gedimino kalne”. Tie atsiminimai pirmiausiai buvo išleisti Memingene (Vakarų Vokietijoje), vėliau - Čikagoje. Lietuvoje ši knyga išleista pirmąkart.

2018-01-31Raimondas Polis: švelnaus liūdesio knyga apie Mamą (3)

Žurnalistas ir publicistas Raimondas Polis išleido savo Mamai, žinomai lietuvių kalbos ir literatūros pedagogei Eleonorai Danutei Polianinienei atminti skirtą knygą “Magister Magistrorum”. (Mokytojų mokytoja). Filologės ir istorikės mokiniai buvo kitakalbiai... Jiems, mokytojos dėka, Lietuva tapo savais namais, o jų vaikams ir vaikaičiams - Tėvyne.

2018-01-28Kostas Kaukas: džiaugsmai, sielvartas, viltys

Žurnalistas ir rašytojas, Kostas Kaukas gimė 1928 m. sausio 28 d. Duselninkuose, Alytaus apskrityje, o garbingą jubiliejų pasitinka, išleisdamas naują knygą „Džiaugsmai, sielvartas, viltys“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui ir asmeniniam 90-mečiui. Kaip autorius rašo knygos dedikacijoje, „prieš 80 metų pradėjau domėtis „Lietuvos aidu“...

2018-01-22Stasio Vainiūno namuose - vakaras, skirtas žinomam žurnalistui Jonui Vėlyviui (1)

Stasio Vainiūno namuose įvyko įdomus ir turiningas vakaras. Skambant muzikai, dainuojant folkloro ansambliui "Vilniaus dzūkeliai", buvo paminėtas žinomas žurnalistas, rašytojas, daktaras Jonas Vėlyvis.

2018-01-19Ipolitas Skridla: Kaprizinga dama - Lukiškių aikštė (1)

Dabar dėl Vilniaus Lukiškių aikštės verda įvairios aistros. O mūsų kolega, LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla ta proga sukūrė ir eilėraštį.

2017-12-29Loreta Nikolenkienė: žurnalistai, poezijos mūzos pavilioti…

Juozas Elekšis, Jonas Endrijaitis, Jonas Laurinavičius, Leopoldas Stanevičius, dar keli žinomi žurnalistai, tarp jų ir turintys valstybės pripažintą meno kūrėjo statusą, yra ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) nariai. Baigiantis 2017-iesiems LNRS išleido savo narių kūrybos almanachą „Mieloji mano, rudenio žemele...".

2017-12-20Ipolitas Skridla: sutinkant Kalėdas ir Naujuosius metus (1)

Kolega Ipolitas Skridla nauju eilėraščiu sveikina mus su artėjančiomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais.

2017-12-13Tradicinis žurnalisto Jono Laurinavičiaus susitikimas su kraštiečiais

Tapo tradicija, kad kasmet mūsų kraštietis žurnalistas ir tautotyrininkas Jonas Laurinavičius (vienas arba su istorinių romanų rašytoju Jonu Užurka), Dusmenų bibliotekos kviečiamas, atvažiuoja susitikti su vietos kaimo bendruomene ir supažindina, ką per ataskaitinį laikotarpį parašė ir išleido. Pastarasis laikotarpis – nuo 2016 metų rudens iki šiol jam buvo ypač produktyvus. Jis išėjo iš „Kaišiadorių aidų“ redakcijos, persikėlė į Vilnių ir atsidėjo vien kūrybiniam darbui ir visuomeninei veiklai. J. Laurinavičius tapo Tėvynės pažinimo draugijos pirmininku, o vėliau ir „Tautotyros metraščio“ sudarytoju bei vyriausiuoju redaktoriumi. Per tą laiką jis išleido net 6 knygas, taip pat suredagavo 8 įvairių autorių leidinius. Taigi kraštiečiams turėjo ką parodyti ir pasakyti.

2017-12-10Domijonas Šniukas: pristatyta monografija apie Babtų kraštą (1)

Gruodžio 8 d. Babtų kultūros centre buvo pristatyta kolektyvinė monografija „Babtai“, kurios vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas, o taip pat 27 (iš 116) straipsnių autorius – žurnalistas Damijonas Šniukas. Tai 35-oji „Versmės“ leidyklos leidžiamos serijos „Lietuvo valsčiai“ monografija, pirmoji Kauno rajone, turinti 1572 puslapius, apie 1200 žemėlapių, planų, dokumentų kopijų. Ji pristato visas krašto, praeityje valsčiaus, gyvenimo sritis nuo seniausių laikų iki šiandienos, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu. Tiražas – 600 egzempliorių.

2017-12-04Žurnalistė Vilma Kava: Čikagoje yra daug Lietuvos

Leidykla “Tytoalba” išleido jau dvylika metų Čikagoje gyvenančios žurnalistės Vilmos Kava (Kavaliauskienė) pirmą jos romaną ”Aš tau sakau”.

2017-11-26Alfonsas Kairys: romai mokosi gražiausios - lietuvių - kalbos (2)

Iš ko mokytasi? Mokyti padėjo kvalifikuotai parengtas V. Stumbrienės ir A. Kaškelevičienės vadovėlis „Nė dienos be lietuvių kalbos“ (deja, norintiems jį įsigyti, viltis prarasta, nes nei viename knygyne jo nėra, o, pasak Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros darbuotojų, jų kreipimasis į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl pakartotinio leidimo, neišgirstas), J. Pribušauskaitės - „Kaip seakasi“, M. Ramonienės, L. Vilkienės - „Po truputį“, lietuvių -rusų, rusų-lietuvių kalbų žodynai, A. Pakalkienės ir A. Kairio CD „Popietė su lietuvių kalba“, „Pakeliui į mokyklą“, medžiaga, parengta šių eilučių autoriaus. Be abejo, mokymui pasitelkta ne viena lietuvių autorių daina.

2017-11-20Ipolitas Skridla: Ašarojantis Gedimino kalnas (4)

Kolega Ipolitas Skridla apsiuntė LŽS svetainei eiliuotas mintis apie dabar ašarojantį Gedimino kalną.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media