2020 m. rugsejo 18 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas

 

2020-09-15Seime bus sutiktas leidinys – mokslinė parlamentarizmo Lietuvoje apžvalga

Steigiamojo Seimo 100-mečio proga Seimo kanceliarija išleido straipsnių rinkinį „Parlamentarizmas Lietuvoje“, visuomenei neatlygintinai prieinamą ir skaitmeniniu formatu. Jubiliejiniame leidinyje mokslininkai apžvelgia Lietuvos parlamentarizmo raidą nuo jo ištakų iki šių dienų. Rugsėjo 16 d., trečiadienį, 15 val. dalyvaujant Seimo Pirmininkui prof. Viktorui Pranckiečiui, autoriams ir redakcinės kolegijos pirmininkui prof. dr. Arūnui Gumuliauskui, leidinys bus pristatytas visuomenei.

2020-08-24Atvertame Seimo rūmų Didžiajame kieme – paroda Steigiamojo Seimo 100-mečiui

Seimas, visuomenei atvėręs Didįjį kiemą, kviečia susipažinti su jame eksponuojama paroda „Sveikas, šalies šeimininke! Steigiamajam Seimui – 100“. „Sveikas, šalies šeimininke!“ – taip spaudoje prieš šimtą metų sveikintas 1920 m. gegužės 15 d. į pirmąjį iškilmingą posėdį susirinkęs Steigiamasis Seimas. Šiai progai paminėti ir buvo parengta fotografijų paroda „Sveikas, šalies šeimininke! Steigiamajam Seimui – 100“, ją galima apžiūrėti Istorinės Prezidentūros sodelyje Kaune. Pabrėžiant Steigiamojo Seimo reikšmę bei darbus ir atkreipiant dėmesį į jame dirbusias asmenybes, fotografijų parodos analogas buvo atspausdintas ekspozicijai Seimo rūmų Didžiajame kieme.

2020-08-12Varšuvos mūšio šimtmetis. Išskirtinė nebyliojo filmo „Stebuklas prie Vyslos“ peržiūra Valdovų rūmuose

Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Lenkijos Respublikos ambasada nuoširdžiai kviečia į režisieriaus Ryszardo Bolesławskio 1921 m. sukurto filmo „Stebuklas prie Vyslos“ peržiūrą. Vakaras skirtas paminėti svarbiai istoriniai datai – Varšuvos mūšio šimtmečiui – vyks 2020 m. rugpjūčio 22 d. 17 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

2020-07-29Tarptautinė paroda „Federico Fellini. Šimtmetis!“

Liepos 30 d. – rugsėjo 20 d. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje veiks tarptautinė paroda „Federico Fellini. Šimtmetis!“, skirta vienam įtakingiausių XX a. kūrėjų, pasaulinę žiūrovų meilę pelniusios italų kino asmenybės F. Fellini (1920 –1993) šimtosioms gimimo metinėms.

2020-07-08Bronius Slavinskas – talentu paženklintas mūsų kolega (4)

Šiemet mes minime kolegos Broniaus Slavinsko (1940-2014) 80-asias gimimo metines. Maniau, kad kolegą Bronių gerai pažinojau. Buvome panašaus amžiaus. Daug metų vaikščiojome tais pačias žurnalistikos keliais, bendravome Lietuvos žurnalistų sąjungoje, Nacionalinėje žurnalistų kūrėjų asociacijoje, abu panašiu laiku tapome valstybės pripažintais meno kūrėjais, rankose laikėme tai patvirtinančius dokumentus – Lietuvos kultūros ministro įsakymus… Bet, štai jo žmona Danutė, po mirties nutarusi išleisti jo kūrybos rinktinę, surinko skelbtus ir neskelbtus eilėraščius, ir kolega Bronius atsivėre vėl naujomis spalvomis, kaip subtilus lyrikas, gimtinę, Tėvynę mylintys žmogus.

2020-07-01Žvali Niujorko lietuvių radijo siela. Sveikiname dr. Giedrę Kumpikaitę su gražia sukaktimi

Buvo miela vėl sutikti savo kolegę, savaitinės Niujorko lietuvių radijo programos vedėją Giedrę Kumpikaitę. Ji taip pat yra profesorė, filosofijos mokslų daktarė. Giedrė jau beveik dvidešimt metų rengia ir veda per multikultūrinę stotį Paterson, NJ, lietuvišką radijo programą tautiečiams. Ši programa eteryje transliuojama Niujorko apylinkėse ir per internetą kiekvieno antradienio vakarą.

2020-07-01Judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose. Paroda skirta 300-osioms Vilniaus Gaono gimimo metinėms ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje iki 2020 m. rugsėjo 9 d. veiks paroda „Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių bibliotekos fonduose“, skirta 300-osioms Vilniaus Gaono gimimo metinėms ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti.

2020-06-25Šimtmečio proga pagerbti VSAT vadai ir kiti nusipelnę asmenys. Tarp jų ir žurnalistas Juozas Šalkauskas (2)

Artėjant Pasieniečių dienai, birželio 29-ajai, bei šiemet minint sienos apsaugos sistemos 100-metį antradienį buvo pagerbti buvę tarnybos vadai ir kiti tarnybai nusipelnę asmenys. Tarp jų ir žurnalistas Juozas Šalkauskas.

2020-06-24Eugenijos Šimkūnaitės atminimo vyšnia. Eugenijo Šimkūnaitės metams

Habil. biologijos mokslų daktarei, farmacininkei, žolininkei, daźnai Lietuvos Źiniuone, Źolių karaliene, artimiausių draugų - Lietuvos Ragana vadintai Eugenijai Šimkūnaitei sukanka 100 metų. Lietuvos Respublikos Seimas, įvertinęs habil. dr. Eugenijos Šimkūnaitės darbų svarbą ir nuopelnus visuomenei, Jos 100-ųjų gimimo metinių proga 2020 paskelbė Eugenijos Šimkūnaitės metais. Vilniuje sėkminga veikianti rašytojo, LŽS nario Stasio Lipskio leidykla “Žuvėdra” išleido knygą „Eugenija Šimkūnaitė - Lietuvos legenda“.

2020-06-23Povilas Sigitas Krivickas: Prisimenant Šiaurės Jeruzalės išminčių Vilniaus Gaoną (1)

Lietuvos Respublikos Seimui nutarus, 2020-ieji yra paskelbti Vilniaus Gaono metais. Šį mąstytoją prisimena ne tik žydai litvakai, bet ir kitų tautybių iš istorinės ir dabartinės Lietuvos kilę žmonės. Vilniaus Gaonas (1720 – 1797) atgyja edukaciniame spektaklyje apie Martyną Počobutą (1728-1810) „Hinc Itur Ad Astra“ („Iš čia kylama į žvaigždes“). Šią pjesę pagal žinomo žurnalisto, Vinco Kudirkos premijos laureato Povilo Sigito Krivicko kūrinį Vilniaus universiteto dramos teatre pastatė režisierius Rimantas Venckus, kartu ir kaip sceninės kūrinio redakcijos autorius. (Dailininkė – Dalia Kiaupaitė. Muzikos autorė – Karolina Adelbergytė. Sceninio judesio vadovė – Kamilė Narkutė. Vaidmenų atlikėjai – universiteto studentai ir absolventai).

2020-06-22Jonas Laurinavičius: Paulius Širvys ir Kaišiadorys (1)

Tai netikėta knyga apie Paulių Širvį (1920-1979) pasitinkant jo 100-ąsias gimimo metines. Knygos autorius – žurnalistas, buvęs ilgametis „Kaišiadorių aidų“ laikraščio redaktorius, Kaišiadorių rajono garbės pilietis. Knyga netikėta tuo, kad P. Širvys savo autobiografijose nė žodžiu neužsimena apie Kaišiadoris, jokiu epizodu apie tai nerašoma knygose apie jį, netgi Valdemaro Kukulo monografijoje „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ (2013). O štai dabar visa 148 p. knyga – su nuotraukomis, rankraščių faksimilėmis, kita dokumentika. Ir visa tai – tik iš autoriaus stalčių, iš jo surinktos platesniam skaitytojų ratui nežinomos medžiagos. Toji medžiaga papildo P. Širvio biografiją, jo kūrybinę virtuvę naujais reikšmingais faktais, kurie, be abejo, sudomins literatūrologus, jo palikimo tyrinėtojus, poezijos mylėtojus.

2020-06-03Marija Macijauskienė: Atėjusi iš šviesios genties

Justinas Marcinkevičius trumpuose sveikinimo laiškučiuose ir naujų knygų dedikacijose ją vadindavo Maryte. Paulius Širvys, su kuriuo kartu dirbo „Nemune“, ją šaukė Maryčėla. Man ji nuo pirmųjų pažinties dienų buvo Marija. Tai – biblinis, senas, šventas vardas. Graži, šviesi, turtinga savo dvasia ir kultūrine veikla pati asmenybė, tėvų mylėta ir su rūpesčiu ruošta gyvenimui dukra.

2020-05-27Žurnalui "Trimitas" - 100 metų

Lietuvos šaulių sąjungos žurnalo "Trimitas" pirmasis numeris buvo išleistas 1920 m. birželio 1 d. Kaune. Leidinys ėjo iki 1940 metų, buvo atkurtas 1990 metais. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos sektoriuje saugomi visi 1920–1940 m. išėję žurnalo komplektai.

2020-05-13Valentinas Ruzgys: fotografavęs ir tapęs Zanavykijos vaizdus

Šių metų kovo 20 dieną sukako 100 metų, kai Šilgalių kaime, Jankų valsčiuje gimė fotografas ir tautodailininkas Valentinas Ruzgys.

2020-05-11Profesoriui Aloyzui Gudavičiui – 80. Sveikiname!

2020 m. gegužės 12 d. žymiam Lietuvos kalbininkui, pedagogui, vadovėlių autoriui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui, profesoriui Aloyzui Gudavičiui sukanka 80 metų.

2020-05-06Eugenijos Šimkūnaitės metai – priminimas tausoti sveikatą ir stiprinti imunitetą (1)

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė vaistinių augalų tyrinėtojos, žinomos visuomenės švietėjos vaistažolių panaudojimo sveikatos stiprinimui ir ligų gydymui klausimais, habilituotos biologijos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės metais.

2020-05-03Bronius Čekanauskas: Kaip buvo atkurtas žurnalas „Karys“ (2 dalis) (3)

Leisti pirmąjį numerį mums trukdė. 1991-ųjų sausio 11 d. desantininkai užėmė Krašto apsaugos departamentą, tuomet buvusį Vilniuje, Viršuliškių gatvėje. Ten du kambariai priklausė „Kario“ redakcijai. Dokumentų, nuotraukų kabinetuose nelaikiau, juos anksčiau išgabenau į saugią vietą, nes kalbos apie artėjantį puolimą sklandė nuo praėjusių Kalėdų. Desantininkai okupavo ir negausų redakcijos turtą – abi spausdinimo mašinėles, telefoną, stalus, spintas, kėdes, kavos servizą... Likome pliki kaip tilvikai.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media