2024 m. gegužes 18 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Kitu kampu

*print*

Archyvas

 

2013-12-21Vaistas sielai ir viltis gyventi. Kodėl Nelė Paltinienė savo koncertus pradeda giesme Švč. Mergelei Marijai ir ką jai duoda tikėjimas (1)

Legendinė Nelė PALTINIENĖ, kuri įrašyta į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausiai dainuojanti šalies pilietė, dainuoja nuo 1951-ųjų, o į sceną lipa jau 63-čius metus. Energinga, scenoje vis besišypsanti moteris prisipažino, kad žiūrėdama į dabartinius estrados dainininkus kartais pamini, kad šie dar nebuvo gimę, kai ji jau dainavo. Nelė sako, kad didžiausia laimė jai – koncertuoti pilnoje salėje, jog žmonių širdžių šiluma, kurią jaučia dainuodama, ne mažiau svarbi nei Antano Šabaniausko premija ar Lietuvos Prezidento apdovanojimas už ilgametę koncertinę veiklą. Beje, jau daugiau kaip 30 metų legendinė estrados dainininkė kiekvieną savo koncertą pradeda giesme Švč. Mergelei Marijai, dėkodama už jos pagalbą kasdien ir sunkiais gyvenimo metais.

2013-11-14Trys figos lapeliai STT agentų rankose  (1)

Retai taip būna, kad vienu judesiu pavyktų nutraukti net kelis „gėdą dengiančius“ figos lapelius. Ypač jei tas įvyksta netyčia. Net ponui Bynui – žmogui, kuriam viskas nesiseka – tai būtų pernelyg sudėtinga užduotis. Bet Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) veiksmai prieš BNS žurnalistus pasiektu rezultatu perspjovė Byno nesėkmes. Trys figos lapeliai, kuriuos, vaizdžiai tariant, dabar rankose turėtų laikyti STT agentai, atidengė įsisenėjusias Lietuvos bėdas.

2013-10-30Lietuva netrukus turės du žvejybos rojus (8)

Dviejų rajonų savivaldybės – Molėtų ir Zarasų – pasirinktos projektui „Žvejybos rojus“ įgyvendinti. Apie tai per šiandien, spalio 29 d., vykusią spaudos konferenciją paskelbė aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Pasak ministro, gamtos niokotojus aplinkosaugininkai vis labiau drausmina ekonominėmis priemonėmis, o norintiesiems gamtoje atsigauti ir pailsėti siekia sukurti reikiamą infrastruktūrą.

2013-10-19Tegul siena ne skiria, bet jungia (4)

Saulėtą šio vėsaus rudens dieną iš Vilniaus naujamiesčio pajudėjo modernus autobusas. Jo keleiviai – įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, žurnalistai – susiruošė į gražią kelionę. Keliauninkams buvo pasiūlyta susipažinti, kaip įgyvendinama Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities bendradarbiavimo per sieną programa pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos kaimynystės ir partnerystės planą. Šio turo iniciatorius – Jungtinio techninio sekretoriato padalinys Vilniuje. Jo vadovas Giedrius Surplys ir ekspertas Vaidas Jokubaitis taip sustygavo kelionės programą, kad nuobodžiauti nebuvo kada.

2013-10-13Naujas lietuviškas vaidybinis filmas „Ekskursantė“ nepalieka abejingų (6)

Naujas lietuviškas vaidybinis filmas sukurtas pagal tikrą 12-metės mergaitės iš Pabaltijo istoriją. Pabėgusi iš tremtiniais perpildyto krovininio traukinio, vežusio ją ir jos šeimą į Sibirą, ji įveikė 6.000 km ilgą ir pilną pavojų bei nuotykių kelią namo - į Lietuvą.

2013-10-09Vilniaus autobusų stotis - ne tik akis bado, bet ir kojas luošina  (1)

Jau ne pirmi metai Vilniaus autobusų stotis - sostinės pavyzdžio kitoms stotims stotis, ne tik akis bado, bet ir kojas luošina. Kalbama apie žvyruotą ir liūčių išplautą žemės lopinėlį, lydintį atvykusįjį arba išvykstantį, į/iš autobusų stoties geležinkelio (miesto) link. Gal tas, niekieno neprižiūrimas, žemės gabaliukas registruotas tik Aukštybėse? O gal jis niekieno? Betgi žemė Sostinėje brangi, tai, vadinasi, niekieno lyg ir negalėtų būt! Lopinėlį oranžinukams (dviračiams) kaip mat sutvarkė - jis pelningas, o takas nuo autobusų stoties geležinkelio link - nemokamas.

2013-10-01Žurnalistų dėmesiui: kviečia viduramžiais dvelkią Medininkai (5)

Vyskupas Kazimieras Paltarokas savo knygoje „Karalaitis šventasis Kazimieras“ rašo: „Medininkai – tai bažnytkaimis, keturios mylios atstu nuo Vilniaus Ašmenos plentu. Jam pradžią padarė pilis ir Jogailos ar Vytauto pastatyta bažnyčia 1391 m. Kalnelyje stūksojo keturkampis 249 x 195 uolekčių plotas, apmūrytas akmens ir plytų stora siena su kampiniu bokštu, kuris turėjo tris aukštus; juose buvo po du nemažus kambarius. Tarp sienų [kieme] buvo daug medinių pastatų. Tiksliai nežinoma, kada kuris Lietuvos kunigaikštis pilį pastatė.

2013-09-12Rudeninė atmintinė žurnalistams - žvejams mėgėjams (4)

Noriu pasakyti porą žodžių kolegoms žurnalistams, Kurie mėgsta žvejoti. Visą mėnesį – nuo rugsėjo 16-osios iki spalio 15 d. – pagrindiniuose lašišų ir šlakių migracijos keliuose ir nerštavietėse bus leidžiama žvejoti tik įsigijus žvejo mėgėjo kortelę lašišų ir šlakių žvejybai. Turintieji teisę žvejoti nemokamai žuvis galės gaudyti tik tais įrankiais ir masalais, kurie nenaudojami plėšriosioms ir lašišinėms žuvims, o jeigu atsitiktinai užkibs lašiša ar šlakis, privalės nedelsdami šią žuvį paleisti.

2013-09-07Prieškario lietuvių dailė ir jos įtaka dabartinei žiniasklaidai (5)

Aptarti lietuvių dailės situaciją prieškario metais (1920 – 1940) paskatino žiniasklaidoje, pokalbiuose pasitaikantys ginčytini šio laikotarpio dailininkų realistinės kūrybos vertinimai, perdėtas dėmesys ir liaupsės modernistinei kūrybai. Kas iš tikrųjų tuo metu dėjosi Lietuvoje? Kaip atrodo socialiai užsiangažavusių to laikmečio dailininkų kūryba politiniame, kultūriniame kontekste? Apie tai ir noriu pasidalyti kai kuriomis mintimis.

2013-09-05Nauja Aleksandro Alekseičiko ir Jeronimo Lauciaus knyga –“Laiškai iš Vasaros 5” (18)

Pirmą kartą Lietuvoje išleista unikali knyga “Laiškai iš Vasaros 5. Besigydančiųjų nuo depresijos žmonių laiškai. Jų išgyvenimai ir patirtys ”. Sudarytojai žinomas Lietuvos psichiatras Aleksandras Alekseičikas ir rašytojas pozityvistas ir žurnalistas Jeronimas Laucius, kuris visus metus dalyvavo gydytojo A. Alekseičiko vedamuose grupiniuose psichoterapiniuose užsiėmimuose, vykusiuose ligoninėje, žinomoje Vasaros 5 vardu.

2013-09-02Žurnalistika ir kolegialių sprendimų nepažeidžiamumas (4)

Sakoma, kad žiniasklaida ketvirtoji valdžia. Tai teigiama ne be pagrindo. Visuomenės nuomonės formavime žiniasklaida vaidina pagrindinį vaidmenį. O prieš tvirtą visuomenės nuomonę jokios politikų vingrybės tampa bejėgės. Bet žiniasklaida gali būti gera ir bloga. Kad ji būtų pozityvi ir gerai atliktų ketvirtosios valdžios funkcijas reikia, kad žurnalistai nedarytų klaidų, vadinasi, patys nepažeistų įstatymų ir triuškinančiai muštų politikus, pažeidžiančius įstatymus ir savo asmeninius interesus tenkinančius labiau negu kitų žmonių, kitais žodžiais sakant, visuomenės interesus. Kad jie galėtų gerai veikti, reikia kad žurnalistai gerai žinotų demokratijos principus, įsigilintų į įstatymus, susijusius su nagrinėjama tema ir vengtų savo straipsniuose dviprasmybių.

2013-08-05Šventadieniai Europos Sąjungoje. kai kurie žurnalistiniai pamąstymai (6)

Dabar, kai Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos (ES) Tarybai, manau, jog atsiras daugiau žurnalistų, norinčių pabendrauti su kitų ES šalių valstybių institucijomis. Tačiau nereikia pamiršti, kad kiekviena šalis švenčia skirtingas šventes, todėl kad nereikėtų veltui belstis į uždarytas duris, ES oficialus leidinys skelbia šventadienių dienas. Perskaitęs pranešimą apie ES šalių šių metų šventines dienas prisiminiau dar ir kai kuriuos ginčus mūsų Seime dėl šventinių dienų didinimo.

2013-07-29Žurnalistų pažintinis turas Salantų regioniniame parke  (4)

Grupė žurnalistų dalyvavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvažiuojamajame seminare „Saugomų teritorijų tvarkymas, II etapas“. Jis vyko Salantų regioniniame parke. Salantai yra Kretingos r., tarp Plungės, Darbėnų ir Skuodo, buvusi kuršių gyvenvietė. Kuršiai buvę vakarų baltai, XIII a. juos išnaikino karai su kryžiuočiais, XIV a. čia apsigyveno žemaičiai.

2013-07-26KLI LT, UAB skirtas įspėjimas už licencijos sąlygų pažeidimus

Lietuvos radijo ir televizijos komisija užfiksavo, kad KLI LT, UAB š. m. balandžio 29 d. Telšiuose ir Plungėje kabelinės televizijos tinklais retransliavo televizijos programas, kurios nėra įtrauktos į jų licencijoje nustatytą retransliuojamų programų sąrašą.

2013-07-25Dailininko Stasio Leono Makaraičio darbai – žurnalistams (9)

Dailininko Stasio Leono Makaraičio pavardę pastaraisiais metais gana dažnai sutinkame Lietuvos žurnalistų sąjungos tinklapyje. Dažniausiai jis čia minimas kaip puikus atminimo medalių žurnalistams kūrėjas. Sukurta nemažai ilgaamžių vario medalių žurnalistams: Stasiui Pleskui, Vytautui Žeimantui, Jonui Vėlyviui, Arnoldui Čaikovskiui, Vytautui Vaitkui, šių eilučių autoriui ir kitiems. O prieš keletą dienų Žurnalistų namuose iškilmingoje aplinkoje S. L. Makaraičio sukurtą vario medalį Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius įteikė žymiam gamtosaugininkui, „Tėviškės gamtos“ laikraščio redaktoriui Juozui Stasinui jo 75 metų jubiliejaus proga.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media